Ledare: Våga vara modiga och ta beslut!

Ledare: Våga vara modiga och ta beslut!

Hur många gånger har inte jag tänkt tanken varför? Varför sa jag inte det jag borde ha sagt eller varför gjorde jag inte det jag borde ha gjort? När jag tänker tillbaka så handlar det, i mitt fall, ofta om mod, eller brist på mod. Den här bloggen handlar alltså om det som inte görs eller det som inte sägs och hur jag tror att det påverkar en organisation.

Under mina många yrkesverksamma år har jag mött många ledare som har skapat frustration i sina organisationer för att det saknats mod att göra det rätta, nämligen att fatta beslutet eller ta dialogen. Det kanske känns rätt att inte agera och det är många gånger lätt att rationalisera sitt beslut att inte gör något men min erfarenhet är att det aldrig blir bra, inte för någon part. Som jag ser det finns det två tydliga situationer där avsaknaden av mod leder till frustration och låg motivation i en organisation.

 1. Den ena är när vi inte ger tydlig feedback utan låter en person jobba på i tron att hen gör ett bra jobb när det i själva verket inte är så.
 2. Den andra är när avsaknaden av beslut lämnar en organisation i limbo då man inte vet åt vilket håll man ska gå. I båda dom här fallen handlar det om modet att ta ställning och att lämna besked som inte alla kommer att uppskatta på kort sikt.

För det är oftast så att, på samma sätt som det är kortsiktigt behagligt att inte göra något, så är det upplevda obehaget också kortsiktigt. Detta samtidigt som det kan vara långsiktigt förödande att inte agera alls

 • För vad skulle hända med dig om du har jobbat på under en lång tid, kanske flera år, tills en dag när du får beskedet, att det du gjort under lång tid inte har varit bra och att du därför nu måste lämna organisationen?
 • Eller hur skulle det kännas om du efter en förändring på din arbetsplats har känslan av att flera personer upplever att man har samma ansvar men går åt olika håll och när du försöker lösa frågan inte får stöd för att din närmaste chef inte vill ta en konflikt med sina kollegor?

Mitt budskap med den här bloggen är att alltså att som ledare måste vi vara modiga, det är en kärnkompetens i ledarskapet att kunna ta svåra situationer och hantera dom på bästa möjliga sätt. För det vi kan vara helt säkra på är att i de här situationerna är inte tiden till vår fördel, tvärtom, om vi inte agerar så blir läget ännu sämre för att så småningom ”ruttna” och bli oändligt mycket svårare att lösa.

Men hur blir man modig och räcker mod eller behövs det något mer?

Jag tror att mod kommer av en vilja att åstadkomma förändring, en insikt om min förmåga att påverka till det bättre samt kunskap om alternativen. Självklart är det så att modet måste kombineras med respekt för situationen och de människor som är berörda. Mod utan respekt är inte bra och kan vara precis lika motivationssänkande som det motsatta.

Så nästa gång som du står inför en situation där du tvekar på om du ska agera, tänk på det som Astrid Lindgren en gång skrev: ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Kom ihåg att i de allra flesta fall så kommer alla inblandade att må bättre av att du hanterar situationen snabbt och tar tag i den innan det har blivit en motivationssänkare för dig och din organisation.

Det var allt för den här gången men som vanligt ser jag fram emot era tankar kring frågan om mod och skulle det vara så att du vill fördjupa dig i ämnet, eller få stöd i en knepig situation, så är det bara att slå en signal eller komma förbi på en kopp kaffe.

// Måns

Ledare: Våga vara modiga och ta beslut!

Arbetsgivarvarumärke och ambassadörer

Hej igen,
Nu när frosten ligger på marken på morgonen och löven är gula på träden så passar det bra med höstens första blogg från mig – mycket nöje!

Jag cyklar till jobbet så ofta jag kan vilket ger mig tid för reflektion och eftertanke, vilket i sin tur, ibland, leder till en blogg. Just den här handlar om hur du kan jobba med ditt arbetsgivarvarumärke för att både få rätt medarbetare till din verksamhet samtidigt som dina befintliga medarbetare mår bra och gör sitt bästa.

Jag tror inte att jag är ute och cyklar när jag påstår att viktigast för vårt välmående på jobbet är känslan av att:

 • Jag kan planera min egen tid
 • Jag har relationer med härliga kollegor som ser och bekräftar mig
 • Jag känner att jag utvecklas
 • Jag känner mig stolt över det jag, och vi, gör

I min presentation på HR-dagen för några veckor sedan pratade jag om medarbetarlivscykeln och hur ett systematiskt arbete med den kan bygga ett starkt varumärke för dig som arbetsgivare. Det som är så fantastiskt är att den också, rätt använd, kan stödja arbetet med de fyra punkterna ovan. Det betyder alltså att vi med ett tydligt syfte och en kultur bygger grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Om vi sedan bygger på med en processer för hur vi jobbar i de olika faserna i medarbetarlivscykeln som vi sedan arbetar hårt och systematiskt med för att leva, lära och utveckla så har vi alla förutsättningar för att lyckas.

Vilka är då faserna i medarbetarlivscykeln?

 • Attrahera: Här väljer du målgrupp och kanal för att sedan kunna kommunicera ditt budskap till rätt personer.
 • Rekrytera: Enkelt, snabbt och schysst! Gör det enkelt att söka, se till så att processen upplevs som snabb och var noga med att återkoppla till alla som du haft en dialog med.
 • Introducera: Bygg grunden för att din nya medarbetare snabbt ska förstå er kultur och få en känsla och lojalitet med er som arbetsgivare. Rätt gjort så blir det här en Win-Win där ni på kort tid får en medarbetare som trivs och är en i gänget samtidigt som hen tidigt blir produktiv i sitt nya jobb.
 • Utveckla: Här är fokus på stötta och guida. Se till så att ni stöttar er nya medarbetare i dennes ambitioner och skapar förutsättningar för en brant utvecklingskurva. Samtidigt som ni gör detta måste ni guida så att utvecklingen sker i harmoni med verksamhetens strategiska ambitioner och mål.
 • Behålla: Utmana och visa på möjligheter, oerhört viktigt att vara aktiva både i att se potentiella utvecklingsvägar men också i att utmana för att ingen ofrivilligt ska stanna upp i sin utveckling. Här gäller det att vara prestigelös och verkligen se den större bilden.
 • Avsluta: Ett avslut är alltid en början på något nytt, oftast något känt men ibland också okänt. Vi ska behandla varandra med respekt och se det som ett förhållande som avslutas. Det är ett sorgearbete som ska göras och om vi gör det på rätt sätt så kommer vi ut på andra sidan som vänner och med en ambassadör för vår organisation.

Jag tror att om vi har det här på plats så blir vi automatiskt ambassadörer för vår arbetsgivare och därmed aktiva i byggandet av arbetsgivarvarumärket.

Allting har ett slut – så även den här bloggen. Om du blev nyfiken på att fördjupa det är det som vanligt bara att slå en signal så tar vi ett förutsättningslöst prat över en kopp kaffe (eller thé).

Må gott!

// Måns

Ledare: Våga vara modiga och ta beslut!

AI, ledarskap och innovation

Sitter och tänker på hur många modiga ledare som funnits genom tiderna och som varit med och drivit utvecklingen framåt i sina organisationer och företag. De som insett vikten av att hålla sig uppdaterad på den forskning som finns och som tagit sig tiden att försöka förstå hur det kan påverka deras vardag imorgon, om ett år och om 5-10 år. Alla de som accepterat att det nya kommer och som väljer att stå upp för sin övertygelse om att det är tid att agera, och att den tiden är nu, sedan kan det vara för sent.

De som ser till så att de själva och sina organisationer skaffar sig kunskaperna som krävs för att ta till sig det nya och förstår att nyttja det nya för att bygga en ännu starkare organisation som på ett ännu bättre sätt kan leverera det som är viktigt för alla intressenter. De som har haft modet att kämpa, även fast många runt omkring har valt att ta den enkla vägen och ducka för det oundvikliga, för sin idé och sin övertygelse om det nödvändiga i att förändra sig för att fortsätta att vara relevanta.

De som i slutet av dagen har insett att ingenting händer om man inte lägger ner ett hårt, systematiskt och fokuserat arbete, för att tänka goda tankar gör ingen förändring, det kan bara ett uthålligt genomtänkt transformationsarbete göra.

Allt detta tänker jag krävs för att se vad AI kan göra för din affär, dina kunder, din organisation eller dina medborgare. AI är en ny teknologi som i sin mest avancerade form kan tyckas skrämmande men som redan idag är något som kan ge dig och din omgivning det lyft som gör att ni är redo att ta er an framtiden både klokare och starkare. AI är ett teknikskifte och det händer just nu och det går fort. Ett exempel är att man inom medicin kallar AI för 2000-talets stetoskop, dvs det verktyg som gör att läkare kan göra ett ännu bättre jobb med att diagnosticera och välja rätt behandling för sina patienter.

Att redan nu tänka AI när du designar dina kommande tjänster och hur du ska möta dina kunder/medborgare är att vara den förutseende ledare som jag tror att alla organisationer behöver idag. Man kan tänka sig allt ifrån enkla RPA-tjänster till avancerade algoritmer där du kan erbjuda rådgivning kring avancerade tjänster dygnet runt.

Att vara ledare idag handlar mycket om att designa framtiden för sin organisation, att visa vägen, att peka på utmaningarna och att tro på sin organisations förmåga att fortsätta leverera. Det som är så fantastiskt med AI är att rätt använt kan du ge dina medarbetare, och dig själv, superkrafter så att ni alla kan mångdubbla mervärdet i alla era professionella relationer.

Om du har funderingar på hur du eller din organisation kan bli superhjältar med hjälp av AI, hör av dig så kan vi ta ett högst mänskligt samtal över en kopp kaffe.

// Måns

Sundsvall42 – Ledarskap på distans

Sundsvall42 – Ledarskap på distans

På årets Sundsvall42 konferens, som firar 30 årsjubileum, kommer Markus Marklund från Pro&Pro, att föreläsa inom ledarskap.

Föreläsningen med rubriken, framgångsrikt ledarskap på distans , handlar om hur du leder medarbetare eller en verksamhet som är distribuerad på flera platser. Att i en situation när gruppen inte är samlad lyckas skapa ett stort engagemang och bra teamkänsla är avgörande för att lyckas som ledare. Det gäller att ha glimten i ögat, vara nyfiken, kunna ta tillvara varje individs drivkraft och kreativitet för att varje medarbetare och verksamheten ska kunna nå sin fulla potential.

På föreläsningen kommer du få inspiration, kunskap och praktiska tips hur du på ett strukturerat sätt, med utgångspunkt i att lyssna på medarbetarnas behov, drivkrafter och prioriteringar, lyckas med ditt ledarskap på distans. Markus kommer att berätta om en sex stegs metod för hur du på ett strukturerat sätt leder medarbetare och verksamhet.

Passa på att anmäl dig till Sundsvall42 och kom och lyssna på Markus den 18:e oktober!

Lär mer och anmäld dig till konferensen

Sundsvall42.se

Pro&Pro på styrelseakademin

Pro&Pro på styrelseakademin

Ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser

Varmt välkommen till styrelseakademins lunchseminarium den 31 augusti där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller ett föredrag kring ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser. Som ägare är det viktigt att ta det strategiska perspektivet i utveckling av företaget. De strategiska frågeställningarna förändras i takt med att företaget utvecklas men det är också viktigt att inse att företags ambition och utveckling relaterar till ägarens personliga ambition och drivkraft för företaget. Tommy kommer att föra ett samtal som samspelar de personliga vägvalen med de företagsinriktade strategiska vägvalen. Du får tips på hur du som ägare i samspel med din styrelse och VD kan ta medvetna strategiska beslut som samspelar din ambition som ägare och ett hållbart lönsamt företag.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete

Pin It on Pinterest