Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Nu är första perioden avklarad! Sedan ni sist hörde av oss för två veckor sedan har mycket nytt hänt och mycket arbete utförts. På det första delprojektet har vi nu tagit fram ett första utkast på analysprogrammet. Det mest utmanande har varit det ostädade datat och att hitta pålitliga sätt att identifiera exempelvis en returtransport eller approximera koldioxidutsläppen för transporter till en viss industri.
För att lösa detta har vi först hittat villkor för att identifiera svårfunna fall i datasetet, och därefter använder programmet modeller vi skapat med hjälp av data från tidigare undersökningar för att approximera utsläpp. Med egna undersökningar och via dialog med Biometria har vi kommit fram till att vårt program levererar pålitliga analyser, men det finns delar att vidareutveckla.

I delprojekt två har vi med kundbehovsanalyser och trendspaningar som grund formulerat ett antal erbjudanden som vi tror Biometria och deras medlemmar kommer gilla. Det största fokuset ligger såklart på klimatavtryck och hur medlemmarnas behov samt omvärldsfaktorer ser ut kring hållbarhetsfrågor. Detta delprojekt är kanske det svåraste, eftersom det är en väldigt öppen uppgift som inte bara har ett rätt, något som vi som ingenjörsstudenter kanske inte är så vana vid. Som tur är har vi mycket värdefull kompetens omkring oss, både på Biometria och internt på Pro&Pro, och genom möten och diskussioner med kollegor får vi ta del av deras erfarenheter av liknande uppdrag och deras tankar kring vårt projekt och arbetssätt.

Självklart har vi tagit oss tid att uppleva det Sundsvall har att erbjuda också, med allt från Sundsvalls Thaifestival till det lokala utelivet och de vackra vyerna på Alnöns naturreservat. Vi rekommenderar varmt donutvagnen på torget.

Nu är som sagt den första jobbperioden avklarad, men det återstår tre veckor i augusti som kommer innehålla intervjuer med Biometrias medlemmar för att få viktiga insikter samt den ekonomiska delen av erbjudandena. Vi kommer hålla er uppdaterade, men nu tar vi semester. Trevlig sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Pro&Pro dagen 2022

Pro&Pro dagen 2022

Pro&Pro dagen genomfördes inför ett 40-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är framgångsrik tillväxt, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter samt ta del av Pro&Pros nya lokaler. För 6:e året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Årets gästföreläsare var Fredrik Brunzell, entreprenör och en av grundarna till Chilimobil, som berättade om sina erfarenheter och syn på framgångsrik affärsutveckling. Han lyfte fram följande insikter: 1) Kriser eller pressade situationer är ett bra klimat till att tvingas tänka nytt! 2) Du måste känna din affär och kundernas beteende för att lyckas! 3) Du måste verkligen tro på det du vill uppnå för det kommer finnas många på vägen att övertyga samt 4) Arbeta med riktiga kundinsikter. Fredrik avslutade med att lyfta upp att Sverige är ett bra land för utveckling genom: generellt bra välfärds struktur, bra spridning av industrier, en kultur att dela och hjälpa varandra och att vi vill göra saker bättre- industri arv.

Helena Axelsson, Pro&Pro, samtalade om äkta tillväxt och beskrev följande viktiga områden för att bli framgångsrik i kundperspektivet och upplevas som äkta.

 • Tell your story – Vem är du, vad vill du och vad står du för?
 • Tune into your customer – Vem är din kund och vilket värde kan du erbjuda den?
 • Teach and give – Sharing is caring!
 • Tailor your offer – Erbjud något unikt för one size fits no one
 • Take control – Agera snabbt och ta ansvar
 • Trust your people – Anställ de bästa och låt dem göra sitt jobb

Markus Marklund, Pro&Pro, höll ett föredrag kring framgångsrik Scale Up och hur en hållbar tillväxtresa genomförs. Han började med att beskriva hur svårt det är att åstadkomma hållbar tillväxt. Ett fåtal < 5 % av alla gasellföretag fortsätter att växa och den största utmaningen är att kunna hantera ökad komplexitet. Markus tog upp 5 orsaker att tillväxten fastnar:  1) Grundaren eller ledningen blir en flaskhals, 2) Minskat fokus på kundkontakter och kundnytta, 3) Ansvar och roller blir otydliga, 4) Kompetens växer inte i takt med omsättning och 5) System, rutiner och processer är inte skalbara. Markus avslutade med att presentera en iterativ metod som Pro&Pro använder för att stödja kunder att åstadkomma Scale-Up samt ge 7 Insikter för att lyckas: 1)Bygg ett fantastiskt team, 2) Vision, mål och strategi, 3) Tänk skalbarhet, hantera komplexitet, 4) Kassaflöde och finansiering, 5) långsiktighet, uthållighet och hårt arbete, 6) kundkontakter och kundnytta samt 7) Passion.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev Anders Söderlind, Peter Schultz, Tore Palmgren och Robert Tjernström. Grattis!

Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2023 och nästa års Pro&Pro dag!

Skvadern stipendium 2022

Skvadern stipendium 2022

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Sara Sten, Tore Palmgren och Einar Svensson. vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2022. Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

 • 1a pris och 7 000 kr till Sara Sten. Gymnasiearbetet ”Sjöars pH och alkalinitet i relation till kalkning och omgivande miljö” har genomförts med analytiskt angreppssätt, hög ambition, mycket engagerande muntlig presentation samt mycket välskriven rapport, vilket ger ett helhetsresultat på hög nivå.
 • 2a pris och 3 000 kr till Tore Palmgren. Gymnasiearbetet ”Diagnostisering av lunginflammation med hjälp av neurala nätverk” har genomförts med högt analytiskt angreppssätt på komplex utmaning, hög ambition, inspirerande muntlig presentation samt mycket välskriven rapport.
 • 2a pris och 3 000 kr till Einar Svensson. Gymnasiearbetet ”Koncentration av klorofyll i löv” belyser en mycket intressant frågeställning och har genomförts med hög ambition, en engagerande muntlig presentation och en mycket välstrukturerad rapport.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som innovationsworkshops, inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Stärk din supply chain

Stärk din supply chain

Tre fokusområden för att minska sårbarheten i en global supply chain

Under de senaste åren har vi fått erfara hur sårbara vi är i en globaliserad supply chain, först med COVID-19 och nu Rysslands invasion av Ukraina som ger effekter över hela världen. Företag med en global supply chain har drabbats av konsekvenser av pandemin och nu finns nya frågetecken med det osäkrare geopolitiska läget. Sårbarheten hos företag exponeras med anledning av den stress som ansätter bland annat logistik och produktion. Marknadsdrivande faktorer som klimatfrågan och hållbar konsumtion, skapar efterfrågan på komponenter som försvårar tillgången i åtminstone ett kort- till medellångt perspektiv.

En globaliserad värld skapar ett ökat beroende mellan företag i olika länder, med olika förutsättningar i allt från politik, ekonomi, teknologi, lagar och hållbarhetsfrågor. Inte bara pandemier och krig riskerar påverka supply chain. Här vill vi belysa hur ett företag som är en del av en global supply chain kan minska sin sårbarhet genom att fokusera på tre områden:

 1. Riskhantering

Inte ens de allra största företagen i världen hade en plan för en kris som pandemin innebar. Ändå finns pandemier som en realistisk konsekvens av skogsskövling och klimatförändringar. Vi kommer att allt oftare får räkna med kriser beroende på till exempel klimatförändringar, som tillägg till de kriser och störningar som annars kan uppstå i globala, komplexa supply chains.

För att hantera risker behöver vi först och främst konstatera att de finns. Vilken bransch och vilka produkter du arbetar med kommer att påverka din utsatthet för risker. Risker finns både externt och internt. En extern risk kan vara tillgång till energi hos en underleverantör medan en intern kan vara ett oväntat längre stopp i en kritisk maskin. Alla företag behöver hitta sin egen bedömning. Organisationen behöver ställa sig frågan vad som skulle kunna störa verksamhet i framtiden och hur det skulle påverka. Detta behöver ske i en löpande omvärldsanalys där riskerna värderas för verksamheten.

När riskerna har konstaterats handlar det om att värdera sannolikhet och effekt om de skulle inträffa, samt att börja skapa planer för att minimera sannolikheten och finna sätt att minska den potentiella effekten om det inträffar.

 1. Digitalisering

När vi behöver fatta snabba beslut eller vidta åtgärder akut måste vi kunna få tillgång till data snabbt och tydligt i form av information. Idag är det inte ovanligt att företag arbetar med data i separata system i olika delar av organisationen. Kanske har företaget två fabriker och en inköpsavdelning, där informationen inte flyter som den ska. För att få ett helhetsperspektiv behöver man därför samordna data. När man gör det kan data övergå i användbar information som kan användas av verksamheten. Data driver möjligheter tillsammans med den teknologiska utvecklingen. Supply chain lämpar sig väl för att digitaliseras och förbättrar företagets förmåga att hantera kommande utmaningar. Med de teknologiska verktyg som finns idag finns det möjligheter att transformera företaget från att vara reaktivt till att både vara proaktivt och ha förmågan att förutse behov innan de uppstår.

Att ha data i olika system, ibland i Excelark och kanske även i frånkopplade organisationsdelar, försvårar beslutsfattande och helhetsperspektiv. Vill man exempelvis bygga det mest effektiva lagret så kommer det ställa krav på att data inte finns i silos. Alla silos skapar dessutom merkostnader i framtida implementation då det kommer kräva mer handpåläggning och risk finns för att helheten då och då fallerar på ett sätt som är svårt att förutse och finna rätt orsak till.

Generellt finns inte en digital transformation som kommer att fungera helt och hållet enligt era nuvarande processer i den befintliga organisationen. Snarare förutsätter det att företaget är öppna för förändring.

 1. Transparens och samarbete

En analys av leverantörsnätverket är en nyckel till att finna de kritiska intressenterna och behoven av samarbete, integration och informationsdelning i supply chain. I det arbetet finns även en naturlig koppling till både digitalisering och riskhantering.

I en kartläggning av underleverantörerna kan man exempelvis titta på hur många de är, inköpsvolymer och -värde, kopplingen till produkter och kategorier, produktionsland, hur strategiskt viktiga leverantörerna är och vilka alternativa leverantörer som finns. Därtill kan man addera hållbarhetskartläggningar och sociala krav och värdera risker för andra aspekter som varumärke.

Precis som tidigare påverkar bland annat bransch och erbjudande hur komplex en kartläggning är. Startpunkten kan vara en relation mellan risk och storlek, där risk kan handla om ursprungsland eller en specialiserad produktion och storleken kan handla om inköpsvolym eller -värde.  Analysen omsätts i exempelvis riskhandlingsplan, sourcingstrategi, säkerhetslager, leverantörsstrategi och produktutveckling.

 Adam Klingspor

Adam är managementkonsult på Pro&Pro med fokus på inköp och supply chain. Vill du veta mer och diskutera er verksamhets utmaningar inom området? Kontakta oss idag.

 

 

 

VD summerar 2021 och blickar framåt

VD summerar 2021 och blickar framåt

Vi har kommit en månad in i 2022 och jag tänkte passa på att summera ett lyckat 2021 för Pro&Pro och beskriva hur vi tänker framåt.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har nöjet att få bidra till kunders strategiska väg framåt, stödja tillväxtföretag i deras resa ut på världsmarknaden, utveckla kunders förmåga att attrahera kompetens, skapa samarbetsplattformar för innovation och attraktion, utveckla kunders ledarskap och medarbetarskap, bidra till kunders affärstransformation och digitalisering samt stödja kunder att genomföra prioriterade projekt och aktiviteter. Vi har ökat systematiken i marknadsföring genom aktivare närvaro digitalt men också genom nya partnerskap och sponsorskap. Detta har väsentligt ökat kännedomen om oss och vårt varumärkeslöfte ”Makes people and business successful”. Detta visar sig genom ökat intresse från presumtiva kunder som tar kontakt med oss, men också att ett ökat intresse och nyfikenhet i att bli en av oss på Pro&Pro. Vi ser verkligen att vi är på väg mot ambitionen att bli en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner i det strategiska arbetet samt bidra i kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Det är tillsammans vi förändrar, skapar värde och utmanar våra kunder i samspel i utveckling av affär, verksamhet och människa.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Under 2021 har vi haft nöjet att få ett antal nya kollegor med olika erfarenhet och bakgrund men alla drivna av vårt löfte ”Makes people and business Successful” och våra kärnvärden. Vi har också under 2021 lanserat och genomfört första omgången av studentprogrammet Bright Minds, ett program för särskilt drivna och ambitiösa studenter. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa problem.

Fortsatt lönsam tillväxt

2020 var för Pro&Pro ett framgångsrikt år med mycket lönsam omsättningsökning, vilket gjorde att vi utsågs till Gasellföretag 2021 i Dagens Industris årliga analys av Sveriges företag. Det vara andra året i följd vi utsågs till Gasellföretag. Mycket glädjande har vi 2021 fortsatt resan med lönsam tillväxt. Nya kunder, både nationellt och regionalt, i samspel med nya affärer med befintliga kunder har bidragit till vår tillväxt.

Blick framåt

Genom etablering av ett kontor av Umeå har vi skaffat oss möjligheter för tillväxt i Västerbotten. Vi ser en fortsatt kundexpansion nationellt som prioriterat, dvs utanför våra nuvarande hemmamarknader i Västernorrland och Västerbotten. Genom intressanta kundsamarbeten nationellt inom besöksnäring och supply chain management ser vi möjligheter till expansion inom dessa områden i våra hemmamarknader. Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning.
För att långsiktigt åstadkomma lönsam tillväxt börjar vi under 2022 undersöka framtida etableringar, 2024 – 2025, på ytterligare orter.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Pin It on Pinterest