Välkommen Sophie!

Välkommen Sophie!

Vi välkomnar med glädje Sophie Brundin till oss på Pro&Pro med start den 23 januari. Sophie kommer att stärka upp vårt erbjudande inom analys och affärsutveckling, säger VD Tommy Ytterström.

Sophie examinerades i maj 2020 som biomechanical engineer från Embry-Riddle Aeronautical University i Daytona Beach, Florida. Året efteråt påbörjade hon företagsekonomistudier på Mittuniversitetet och halva utbildningen är nu avklarad i kombination med andra fristående kurser inom innovation. Hon är för tillfället en aktiv elitfotbollsspelare och driver ett företag för att utveckla fotledsskydd där stort fokus ligger på innovation och finansiella presentationer.

Sophie är en väldigt driven person och motiveras av att nå mål tillsammans med sina medarbetare. Tack vare idrottsintresset har Sophie utvecklat goda förmågor att arbeta i team, ledarskapsförmåga och disciplin. Sophie har en positiv inställning till varje uppdrag och problem där varje dag upplevs som en produktiv dag i ambitiös anda.

Privat är Sophie en glad individ som alltid tackar ja till nya aktiviteter. När det vankas ledigtid älskar Sophie att resa och det ryktas om att sommarplanerna redan har påbörjats. Under vintern blir det mycket skidåkning, skoteråkning, fjällmys och maximerad tid med alla hemvändarvänner.

Läs mer om Sophie här 

VD summerar 2022 och blickar framåt

VD summerar 2022 och blickar framåt

Vi har kommit en bit in i januari 2023 och jag tänkte passa på att summera ett lyckat 2022 för Pro&Pro och beskriva hur vi tänker framåt.

Fortsatt lönsam tillväxt

Genom ett ambitiöst arbete av alla medarbetare på Pro&Pro och ett stort förtroende från alla våra fantastiska kunder har vi glädjande fortsatt tillväxtresa med lönsam tillväxt varje år sedan starten 2013. Vi har utvecklat en bred kundbas med kunder i alla segmenten som startups, SME tillväxtföretag, stora företag och globala företag och det tillsammans med olika offentliga organisationer. Betydande tillväxt ses i branscherna industri, telekom och regional utveckling samt att vi under 2022 tagit en position inom för oss en ny bransch, besöksnäringen. Utöver detta behåller vi vår starka position inom offentligt där vi glädjande fått ett antal kommuner som nya kunder.  Analyserar vi utifrån våra erbjudandeområden ses tillväxt inom områdena Analys & strategi, Ledarskap & Organisation samt AI & Datadriven utveckling. 2022 blev året då utbildningsområdet fick ett verkligt genombrott för Pro&Pro med en kraftig omsättningstillväxt.

En innovativ och kvalificerad helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har nöjet att få bidra till kunders strategiska väg framåt, stödja tillväxtföretag i deras resa ut på världsmarknaden, utveckla kunders förmåga att attrahera kompetens, skapa samarbetsplattformar för innovation och attraktion, utveckla kunders ledarskap och medarbetarskap, bidra till kunders affärstransformation och digitalisering samt stödja kunder att genomföra prioriterade projekt och aktiviteter.

Vårt systematiska, ihärdiga och uthålliga arbete i marknadsföring och kundbearbetning ger tydliga effekter i kännedom, nya kunder och affärer samt utvecklade affärer på befintliga kunder. Vi är fullt medvetna om att vi ständigt måste vara aktiva i utveckling av kundrelationer för att skapa nya affärer och tillväxt.  Kännedomen om oss och vad vi kan tillföra kundens verksamhet och kundens kunder har ökat väsentligt. Detta visar sig genom ökat intresse från presumtiva kunder som tar kontakt med oss, men också ett ökat intresse och nyfikenhet i att bli en av oss på Pro&Pro. Vi ser verkligen att vi är på väg mot den ambition som sattes när Pro&Pro startade 2013: ”Att skapa ett norrländskt utmanaralternativ till ”de stora” och kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna, men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition.” I många kundcase är vi med och konkurrerar just med de stora och mycket kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna.

Fler och fler kunder ser oss som en helhetspartner genom att vi skapar värde genom en bredd i erbjudanden, kombinerar strategiskt och taktiskt, tillför kvalificerad omvärldskunskap samt samspelar mjuka och hårda frågeställningar, med andra ord helt enkelt ”Makes people and business successful.

Samhällsengagemang – en del av vårt DNA

Samhällsengagemang är och har alltid varit viktigt för Pro&Pro. Vi vill vara ett företag som engagerar oss i vårt samhälles utveckling både genom direkta engagemang och indirekt genom att människor. såväl unga direkt från universitetet som erfarna, utvecklas på Pro&Pro och på så sätt bidrar till samhällets utveckling. Under 2022 har vi fortsatt vårt engagemang med Skvaderns gymnasieskola, med stipendium till bästa gymnasiearbete, innovationsdag samt inspiration i ledarskapskurser. Vi har engagerat oss att locka fler högstadieelever att välja naturvetenskapliga programmet och vi stöttar ett antal ungdomsidrotts initiativ och föreningar. För oss är ett framgångsrikt ledarskap en mycket viktig nyckel till organisationers och människors framgång. Vi har skapat en beskrivning av det ledarskap vi tror på, det hållbara ledarskapet, vilket beskrivs av systematik, tillit, hållbara resultat (ekonomi, miljö och socialt) samt en stor dos passion. För att lyfta upp ledarskapet delar vi tillsammans med Sundsvalls juniorhandelskammare årligen ut priset Årets Ledare i Sundsvall. Starka universitet med kvalificerade utbildningar och kvalificerad forskning är en avgörande faktor för samhällets utveckling och vi engagerar oss i forsknings- och innovationsprojekt som partner likväl i seminarium om tillväxt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa utmaningar med framtidsfokus. Vi vänder oss både till erfarna samt till nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram samt att vi erbjuder studenter både kvalificerade internship och deltagande i vårt högprofilerade studentprogram Bright Minds, Vi har etablerat ett välutvecklat samarbete med Umeå universitet och Industriell ekonomi. För att Pro&Pro ska fortsätta att utvecklas letar vi ständigt efter människor som har den där extra viljan, uthålligheten, energin, glädjen och nyfikenheten att hela tiden lära sig nytt samt att skapa nytta och effekter för kunder som de inte ens vågat drömma om.

Blick framåt

Vi har ambitionen att steg för steg fortsätta vår utvecklingsresa och skapa fler partnerskap med kunder. För att möjliggöra detta ser vi fortsatt tryck i att utveckla nya kundrelationer samt att fortsätta att utveckla affärer i nya marknadsgeografier. I takt med att vi växer kommer vi också att utveckla våra arbetssätt och ansvarsområden. Pro&Pro ska ge stora möjligheter till personlig utveckling.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som startups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tack för möjligheten och nöjet få leda Pro&Pro AB

Tommy Ytterström, VD

Att lyckas med det strategiska produktportföljarbet

Att lyckas med det strategiska produktportföljarbet

Hur man lyckas med strategiskt produktportföljarbete

Året börjar nu lida mot sitt slut och många företag och organisationer sitter nu med planeringen för 2023. Budgetar och mål för kommande 12 månader ska sättas utifrån vision och de strategier man har för att bli framgångsrika med sin affär eller sitt uppdrag. De erbjudanden som företagen har eller tänker ta fram är en viktig input till detta plan- och budgetarbete. För att bli framgångsrik gäller det att ha gjort sin hemläxa och etablerat ett strategiskt produktportföljarbete. Vilket hjälper till i arbetet och gör det enklare att planera men framför allt att kunna vara flexibel och kunna förändra sig utifrån att omständigheterna runt om förändras. Planer är för många verksamheter viktiga, men för att det ska fungera så är det viktigt, kanske till och med det viktigaste, att veta hur man förändrar och justerar sina planer. Det är här det strategiska produktportföljarbetet kommer in. Efter att ha jobbat tillsammans med både företag och myndigheter är min erfarenhet att även om man har väldigt olika verksamheter så finns det ett antal insikter som är så generella att det tillför ett värde oavsett verksamhet. I början av 2022 genomförde vi på Pro&Pro en insight om strategiskt portföljarbete och nedan har vi samlat 3 guldkorn från den insighten som vi tror kan bidra till att göra det framåtriktade arbetet enklare oavsett verksamhet.

En kort introduktion till vad vi avser med strategiskt produktportföljarbete. Jobbar man med affärsutveckling är det såklart ingen nyhet att ständigt brottas med att försöka definiera det som ska erbjuds till kunderna och då används begrepp som erbjudanden, produkter och tjänster. Olika verksamheter väljer att benämna det på olika sätt, men oavsett vad som valts står man inför samma utmaningar. Dvs hur arbetar jag som företag strukturerat med det som min definierade målgrupp ska uppleva över tid. Det är detta som vi på Pro&Pro inkluderar i begreppet strategiskt produktportföljarbete. I den process som vi använder delas arbetet in i 3 olika delar där vi försöker jobba med hela ansvaret som företaget har för sina kunders upplevelse. Bilden nedan visar övergripande de olika områden som inkluderas.

  1. Det strategiska arbetet som görs när något nytt/förändrat behöver göras i portföljen
  2. Realiserande arbete där man går från planer och roadmaps till en lansering till målgruppen som utöver den tekniska lösningen inkluderar marknad och verksamhet.
  3. Kontinuerliga utvärderande arbetet.

Tanken med det här blogginlägget är inte att i detalj gå igenom hela processen men är ni intresserade av detta så är ni självklart välkomna att höra av er. Jag tänkte lyfta 3 guldkorn som jag tycker att man ska lägga extra energi på och därmed göra ovan nämnda planering mer framgångsrik.

Orientering om var företaget är och vart företaget är på väg:
För den strategiska delen vill jag slå ett slag för det grundläggande arbetet som görs initialt. Man brukar prata om att vet jag inte var jag är och vart jag ska, spelar det heller inte någon roll åt vilket håll eller hur fort jag springer. Jag gillar den insikten och tror att många kan känna igen sig i att man snabbt vill vara kreativ och gå mot en lösning. Alltså bör ni ägna mer tid än ni först tänkt åt att definiera nuläge och skapa den strategiska plattformen som behövs för det fortsatta arbetet. Det finns många olika verktyg inom det här området och välj med omsorg de verktyg som ni känner att ni behärskar. Glöm inte bort att titta på de interna förmågorna i detta arbete. För att sedan veta vart man ska, ta hjälp av de strategiska arbeten som är gjorda inom er verksamhet vilket gör att ni vet att ni går åt rätt håll och kan värdera det ni senare ska ta fram.

Säkra helheten i det som erbjuds till kunder och målgrupper:

Många verksamheter har under de senaste åren gått mot ett agil arbetssätt. Man gör allt för att bli så agila det bara går. Personligen tilltalas jag av hela tanken med agil utveckling med korta utvecklingscykler där man kan kontinuerligt kan se att man går mot målet och kan utvärdera det man tar fram. En insikt efter att ha varit i flera olika utvecklingsmiljöer inom olika företag och organisationer är att det är lätt att förledas att tro att bara den tekniska utvecklingen drivs agilt, kommer kunderna att bli nöjda. Ofta glömmer man att titta utifrån kundens perspektiv dvs vad är det jag som kund upplever i min kontakt med företaget och vid användandet av erbjudandet. Det som tagits fram tekniskt är förvisso en viktig del men långt ifrån allt som gör att jag som kund blir nöjd. Rådet här är alltså att lägga stor vikt vid de saker som inte uppenbart är tekniska lösningar och säkra att den verksamhet som bedrivs inom mitt företag har förutsättningar för att möta kunden. Exempel på detta kan vara allt från säljstödsinformation till support- och onboarding process.

Kontinuerligt se över affärsmodeller

Inom utvärdering är den viktiga insikten att tillämpa ett livscykeltänk på portföljen. Det är lätt att när man är klar med sin utveckling slår man sig till ro och är nöjd med det man åstadkommit. Glöm inte bort att ingenting är beständigt, utan allt jobb som gjorts i det strategiska arbetet måste kontinuerligt uppdateras och de erbjudanden som tagits fram utvärderas. Kopplat till inledningen där det handlar om planer och budget handlar det här om att inte glömma bort att även om man inte tänkt sig att göra förändringar i sin portfölj, behöver ändå jobb göras för att vidmakthålla det man redan har.

Även om man lägger extra fokus och tanke på ovan nämnda guldkorn finns det såklart ingen garanti för framgång. Jag är i alla fall helt säker på att ett strukturerat arbete där man ser till att täcka ovan nämnda områden, kommer att ge bra förutsättningar för att skapa både bättre affärer och en bättre beredskap för de förändringar som sker under ett år.

Har du synpunkter och tankar på detta så får du gärna höra av dig.

Robert Tjernström,
Management konsult Pro&Pro
Strategisk affärstransformation

Managementkonsulter för framtidens utmaningar

Managementkonsulter för framtidens utmaningar

Pro&Pro är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas. Det gör att vi är öppna för nya affärer och möjligheter att förverkliga just dina karriärdrömmar. Nu söker vi managementkonsulter som vill vara med och hjälpa våra kunder inom energi, industri, offentlig sektor, telekom och forskning/utbildning att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer, verksamheter och medarbetare. Vi söker dig som har en inriktning på analys, strategi och marknad för tillväxt, datadriven utveckling och AI eller att leda större utmaningar, förändringar och projekt

Din bakgrund

Du har haft olika roller där du tagit positionen som en motor som gör skillnad i komplexa framtidsorienterade utmaningar. Vi ser att din utbildning är på masternivå som civilingenjör, designer, ekonom eller journalist. Din erfarenhet kan skifta från ett par års erfarenhet till många års erfarenhet, men det viktiga är du är passionerad av att göra skillnad och tar dig in i nya områden där du utvecklar människor, affär och verksamhet till nästa nivå.

Personliga egenskaper

Som person är du positiv, ambitiös, nyfiken, leveranssäker, har mycket god förmåga att vägleda i diskussioner och beslut, tycker om att uttrycka dig skriftligt och muntligt, är duktig på att få andra att trivas samt brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Du ser en glädje att verka som konsult, rådgivare, föreläsare och inspiratör samt lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå.

Upplev Pro&Pro

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. Vi är en innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Med strukturerade processer och tydliga värderingar skapar vi rätt förutsättningar för kreativitet, innovation och lönsamhet. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Att arbeta på Pro&Pro är ingen vanlig anställning – det är en livsstil och upplevelse. med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Strävar du efter yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid är Pro&Pro företaget för dig.

Är du nyfiken och har frågor?

Välkommen att kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00, tommy.ytterstrom@proandpro.se

Ansökan

Sista ansökningsdatum 2023-11-15. Skicka ditt personliga brev och CV, där du beskriver dina resultat i olika projekt och roller, till tommy.ytterstrom@proandpro.se
Inkomna ansökningar utvärderas löpande.

Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Nu är första perioden avklarad! Sedan ni sist hörde av oss för två veckor sedan har mycket nytt hänt och mycket arbete utförts. På det första delprojektet har vi nu tagit fram ett första utkast på analysprogrammet. Det mest utmanande har varit det ostädade datat och att hitta pålitliga sätt att identifiera exempelvis en returtransport eller approximera koldioxidutsläppen för transporter till en viss industri.
För att lösa detta har vi först hittat villkor för att identifiera svårfunna fall i datasetet, och därefter använder programmet modeller vi skapat med hjälp av data från tidigare undersökningar för att approximera utsläpp. Med egna undersökningar och via dialog med Biometria har vi kommit fram till att vårt program levererar pålitliga analyser, men det finns delar att vidareutveckla.

I delprojekt två har vi med kundbehovsanalyser och trendspaningar som grund formulerat ett antal erbjudanden som vi tror Biometria och deras medlemmar kommer gilla. Det största fokuset ligger såklart på klimatavtryck och hur medlemmarnas behov samt omvärldsfaktorer ser ut kring hållbarhetsfrågor. Detta delprojekt är kanske det svåraste, eftersom det är en väldigt öppen uppgift som inte bara har ett rätt, något som vi som ingenjörsstudenter kanske inte är så vana vid. Som tur är har vi mycket värdefull kompetens omkring oss, både på Biometria och internt på Pro&Pro, och genom möten och diskussioner med kollegor får vi ta del av deras erfarenheter av liknande uppdrag och deras tankar kring vårt projekt och arbetssätt.

Självklart har vi tagit oss tid att uppleva det Sundsvall har att erbjuda också, med allt från Sundsvalls Thaifestival till det lokala utelivet och de vackra vyerna på Alnöns naturreservat. Vi rekommenderar varmt donutvagnen på torget.

Nu är som sagt den första jobbperioden avklarad, men det återstår tre veckor i augusti som kommer innehålla intervjuer med Biometrias medlemmar för att få viktiga insikter samt den ekonomiska delen av erbjudandena. Vi kommer hålla er uppdaterade, men nu tar vi semester. Trevlig sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Pin It on Pinterest