Vi hjälper dig att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta din affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Med strukturerade processer och tydliga värderingar skapar vi rätt förutsättningar för kreativitet, innovation och lönsamhet.

 – Makes people and business successful –

7

Aktuellt

Välkomna internshipare 2024!

Välkomna internshipare 2024!

För Pro&Pro är talangutveckling av högpresterande studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi vill...

Våra tjänster

Makes people and business successful

Vår vision

Vi vill utveckla företag och organisationer så att de blir riktigt roliga att äga och arbeta för.

Några av våra kunder

Kundcase

Analys av kundbehov

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj. 

Handlingsplan för tillväxt

För ett ledande telekommunikationsföretag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Strategi för ökad samverkan

Tillsammans med ett universitet har vi utvecklat och genomfört en strategi för samverkan mellan universitetet, näringsliv och omgivande kommuner. 

Vårt syfte

Ambitionen är att skapa ett norrländskt utmanaralternativ till ”de stora” och kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna

Vår affärsidé

Strategiskt och taktiskt hjälpa företag att nå sin fulla potential genom att kombinera perspektiven kund, affär, ledarskap och individ

En karriär hos oss

”Vi söker dig som är passionerad av att lösa framtidens komplexa utmaningar och hjälpa små och stora organisationer i deras viktiga hållbara beslut och utveckling för att säkra framtiden.”

Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

”Vi söker dig som är passionerad av att lösa framtidens komplexa utmaningar och hjälpa små och stora organisationer i deras viktiga hållbara beslut och utveckling för att säkra framtiden.”

Tommy Ytterström, VD

Sugen på ny kunskap?

Värdeskapande AI

Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Både teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin. 

Framtidens projektledare

Projektledaren har en avgörande roll för driva och genomföra komplexa insatser såsom förändringar eller utvecklingsarbete. För att lyckas behöver projektledaren en bred kompetens för att kunna planera och driva projektet utifrån projektets mål och inriktning.

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans är utmanande och spännande för ledaren och medarbetaren. Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat. 

Pin It on Pinterest