Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2022

Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2022

Äntligen släpper Pro&Pro ett till avsnitt av Pro&Pro Podden! I det här avsnittet får vi en inblick i hur man behåller passionen i ledarskapet samt varför det är viktigt för kulturbygget att ibland kunna skoja till det i vardagen. Vi möter Carina Berqquist Palm, regionchef på Nordea och vinnare av priset årets ledare 2022 på Sundsvall Business Awards. Carina delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring ledarskap. Tillsammans utforskar vi hur systematik, tillit och hållbarhet, i kombination med en kärlek till uppdraget, kan fungera som en modell för ett långt och framgångsrikt ledarskap. Samtalet leds av våra eminenta konsulter Linn Madsen och Måns Fahlander. Podden finns där poddar finns!

 

Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Vad vi vill uppnå

Fokusteman

Den integrerade handlingsplanen fokuserar på att etablera grun­derna för ett digitalt ekosystem, med digitala tjänster, digitala organisationer och företag och digitalt förstärkta liv för vår med­borgare. Arbetet landade i Ånge kommuns tre fokusteman för Internet of Things.

Eftersom Ånge kommun har åldrande befolkning så följer det na­turligt att Ånge har ett tydligt fokus på att förbättra befolkning­ens hälsa. Vård kan kraftigt förbättras genom digitala verktyg och tjänster.

Samhällsservice som snöröjning, vattenhantering och avfallshan­tering kan genom nya sensorer och verksamhetsutveckling för­bättra tjänster och reducera kostnader.

Turism i Ånge kommun är väldigt decentraliserad och användan­de av digitalisering för turism är därför utmanande på andra sätt än i mer centraliserade områden som större städer. Genom ny teknologi kan turism utvecklas genom WiFi-hotspots, QR-koder för kulturarv och is och snödjupsmätning.

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro har gjort det igen och släpper, inte bara ett, utan två nya avsnitt av Pro&Pro Podden! Denna gång får ni lyssna till Pro&Pros Tommy Ytterström och Helena Henke när de samtalar kring varför det är viktigt att ett företags DNA genomsyrar hela verksamheten. Hör Viktor Pettersson och Teodor Wickman resonera om hur traineeprogrammet har gagnat dem i sina resor mot att bli kompetenta konsulter. Sandra Hammarsten som nyligen gjort sitt andra internship hos Pro&Pro berättar om sina tankar kring val av arbetsgivare och vad som lockar en yngre målgrupp. Lyssna in för en hel del tips om hur ni kan lyfta ert Employer Branding-arbete till en ny nivå. Samtalen modereras av Pro&Pros eminenta Linn Madsen. Podden finns där poddar finns!

Summering internship 2022

Summering internship 2022

Datadrivna erbjudanden: virkestransporter och klimat 

Dags för vårt sista blogginlägg i sommar! Vi har haft slutpresentation för Biometria och Pro&Pro för att berätta om processen och resultaten från uppdraget. Det var engagerade lyssnare, bra dialoger och återkoppling blev mycket positiv! 

I slutfasen har det varit fokus på presentation och färdigställa rapporter. För att göra presentationen så optimal och pedagogisk som möjligt har vi nyttjat kompetens som finns internt på Pro&Pro för att få till detaljer. Dessutom har vi haft avslutande valideringar och avstämningar, vilket har givit värdefull information för att skapa en så bra leverans som möjligt. 

Det har varit en minst sagt utvecklande sommar. Att lära sig om en ny bransch, ett nytt yrke och nya arbetssätt samt att färdigställa de leveranser som har krävts under sju korta veckor vi har haft på oss har varit utmanande, men också otroligt roligt och givande.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Pro&Pro för intressant och spännande internship och uppdrag genom ett samarbete med Biometria, vilken otroligt lärorik och utvecklande sommar vi har haft!  

För att läsa mer om uppdraget, våra processer under erbjudandeutvecklingen, skapandet av prototyp samt vårt resultat finns en sammanfattande artikel.

För frågor eller vidare kontakt gällande uppdraget eller artikeln, kontakta Tommy Ytterströmtommy.ytterstrom@proandpro.se. 

 

Tack för att ni följt vår resa i sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström 

Juniora managementkonsulter, Pro&Pro AB

 

Sista veckorna med business case, programmering & spännande intervjuer!

Sista veckorna med business case, programmering & spännande intervjuer!

Nu är vi tillbaka och är klara med första veckan efter semestern, och det känns spännande att komma i gång igen och se vad de sista veckorna har att erbjuda. Det är mycket på schemat de sista veckorna för att färdigställa projektet!

Analysprogrammet vi tar fram åt Biometria handlar om att ta ut information kopplad till klimat och virkestransporter, vilket är baserat på det data vi arbetar med. Den här veckan har det lagts mycket fokus på att få klart programmet, så bräkningarna är korrekta och ger ut värdefull kunskap om utsläppen som transporterna bidrar till. Det har krävts en hel del tester och undersökningar för att få ut kunskap från vårt data som inte annars är synligt, och för att se till att detta överensstämmer med verkligheten. Senaste dagarna har vi fixat till detaljer och ändrat och uppdaterat tidigare uträkningar för att de ska bli bättre definierade, vilket vi har gjort med hjälp av valideringar från olika källor och möten. Det har varit en period med många diskussioner för att se till att vi tar ut relevant och korrekt information.

För affärsutvecklingsdelen ligger fokus just nu på att ta fram erbjudanden åt Biometria. Där har vi arbetat vidare med dessa genom att skapa prismodeller, tagit fram business cases samt undersökt vad för data och beräkningar som behövs för att uppfylla de erbjudandena. Det har varit en lång process som inneburit att vi bland annat fått undersöka vilka värden på intäkter och kostnader som är rimliga till våra erbjudanden.

Till veckan har vi en hel del valideringar att utföra. För att säkerställa att de behov vi har identifierat, och de erbjudanden vi har tagit fram utifrån de behoven överensstämmer med marknaden har vi bokat in möten för dialog och återkoppling från personer hos ett antal av Biometrias kunder.

Syftet är helt enkelt att vi ska få feedback på projektet och det vi kommit fram till samt om det behöver göras några justeringar.

Detta är vårt näst sista blogginlägg, och nästa blogg kommer när projektet är klart och vi har hållit vår slutpresentation. Håll utkik efter det sista inlägget om ni vill veta hur det gått!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Dataanalys, erbjudandeutveckling och livet i Sundsvall

Nu är första perioden avklarad! Sedan ni sist hörde av oss för två veckor sedan har mycket nytt hänt och mycket arbete utförts. På det första delprojektet har vi nu tagit fram ett första utkast på analysprogrammet. Det mest utmanande har varit det ostädade datat och att hitta pålitliga sätt att identifiera exempelvis en returtransport eller approximera koldioxidutsläppen för transporter till en viss industri.
För att lösa detta har vi först hittat villkor för att identifiera svårfunna fall i datasetet, och därefter använder programmet modeller vi skapat med hjälp av data från tidigare undersökningar för att approximera utsläpp. Med egna undersökningar och via dialog med Biometria har vi kommit fram till att vårt program levererar pålitliga analyser, men det finns delar att vidareutveckla.

I delprojekt två har vi med kundbehovsanalyser och trendspaningar som grund formulerat ett antal erbjudanden som vi tror Biometria och deras medlemmar kommer gilla. Det största fokuset ligger såklart på klimatavtryck och hur medlemmarnas behov samt omvärldsfaktorer ser ut kring hållbarhetsfrågor. Detta delprojekt är kanske det svåraste, eftersom det är en väldigt öppen uppgift som inte bara har ett rätt, något som vi som ingenjörsstudenter kanske inte är så vana vid. Som tur är har vi mycket värdefull kompetens omkring oss, både på Biometria och internt på Pro&Pro, och genom möten och diskussioner med kollegor får vi ta del av deras erfarenheter av liknande uppdrag och deras tankar kring vårt projekt och arbetssätt.

Självklart har vi tagit oss tid att uppleva det Sundsvall har att erbjuda också, med allt från Sundsvalls Thaifestival till det lokala utelivet och de vackra vyerna på Alnöns naturreservat. Vi rekommenderar varmt donutvagnen på torget.

Nu är som sagt den första jobbperioden avklarad, men det återstår tre veckor i augusti som kommer innehålla intervjuer med Biometrias medlemmar för att få viktiga insikter samt den ekonomiska delen av erbjudandena. Vi kommer hålla er uppdaterade, men nu tar vi semester. Trevlig sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Pin It on Pinterest