Mina första 4 veckor på Pro&Pro

Mina första 4 veckor på Pro&Pro

Tiden går fort när man har roligt. Det har redan gått en månad sedan jag klev in på kontoret här på Storgatan. Wow vilken händelserik månad som ni nu kommer att få ta del av.

Jag är den där nya tjejen ni kanske har läst om som en nyhetshändelse. Om ni har missat den händelsen skulle jag förklara mig själv som en ambitiös prick som ser livet från den ljusa sidan. Jag kommer närmast från en del arbete inom ingenjörsindustrin då jag var iväg en sväng till staterna för en ingenjörsutbildning. Insåg med tiden att även projektledning och utvecklingsfrågor var något för mig så hoppade på en företagsekonomiutbildning. I dagsläget består mina dagar av Pro&Pro, studier och en fotbollssatsning.

Mina förväntningar en månad tillbaka var att jag knappt skulle vara involverad i projekt från början utan mest se och lära från de rutinerade. Där hade jag helt fel.  Tacksam att jag hade fel. Med ett stort stöd i ryggen från Pro&Pro har det regnat in projekt på mitt bord där både samarbete med medarbetare och självständigt arbete har krävts. Hur roligt att vara en del av innovativa projekt där en massa kunniga människor strävar mot ett och samma mål!? Känns som man gör samhället till en liten bättre plats när man får vara del av innovativa idéer hos kunden och internt. Snabba leveranser med kvalité skapar en miljö där varje dag innebär arbete inom nya områden inom flertal olika projekt i samtid. Ingen dag är den andra lik.

Måste även passa på, när jag har ordet, att lyfta på hatten för mina kollegor. Förutom att jag har känt mig välkommen och att de är generösa med sin kunskap, så är de inte vanliga arbetare. Alla är kunniga akademier, positiva och drivna oavsett ålder, de är glada människor som man vill ha runtomkring sig, flexibla på det sättet att det aldrig sitter fast och att de har ett framtidstänk som smittar av sig.

Här börjar jag runda av min sammanfattning av min första månad här på Pro&Pro, hoppas ni hängde med ända hit. Med glädje och nyfikenhet blickar jag framemot nya veckodagar.

 

 

Att lyckas med det strategiska produktportföljarbet

Att lyckas med det strategiska produktportföljarbet

Hur man lyckas med strategiskt produktportföljarbete

Året börjar nu lida mot sitt slut och många företag och organisationer sitter nu med planeringen för 2023. Budgetar och mål för kommande 12 månader ska sättas utifrån vision och de strategier man har för att bli framgångsrika med sin affär eller sitt uppdrag. De erbjudanden som företagen har eller tänker ta fram är en viktig input till detta plan- och budgetarbete. För att bli framgångsrik gäller det att ha gjort sin hemläxa och etablerat ett strategiskt produktportföljarbete. Vilket hjälper till i arbetet och gör det enklare att planera men framför allt att kunna vara flexibel och kunna förändra sig utifrån att omständigheterna runt om förändras. Planer är för många verksamheter viktiga, men för att det ska fungera så är det viktigt, kanske till och med det viktigaste, att veta hur man förändrar och justerar sina planer. Det är här det strategiska produktportföljarbetet kommer in. Efter att ha jobbat tillsammans med både företag och myndigheter är min erfarenhet att även om man har väldigt olika verksamheter så finns det ett antal insikter som är så generella att det tillför ett värde oavsett verksamhet. I början av 2022 genomförde vi på Pro&Pro en insight om strategiskt portföljarbete och nedan har vi samlat 3 guldkorn från den insighten som vi tror kan bidra till att göra det framåtriktade arbetet enklare oavsett verksamhet.

En kort introduktion till vad vi avser med strategiskt produktportföljarbete. Jobbar man med affärsutveckling är det såklart ingen nyhet att ständigt brottas med att försöka definiera det som ska erbjuds till kunderna och då används begrepp som erbjudanden, produkter och tjänster. Olika verksamheter väljer att benämna det på olika sätt, men oavsett vad som valts står man inför samma utmaningar. Dvs hur arbetar jag som företag strukturerat med det som min definierade målgrupp ska uppleva över tid. Det är detta som vi på Pro&Pro inkluderar i begreppet strategiskt produktportföljarbete. I den process som vi använder delas arbetet in i 3 olika delar där vi försöker jobba med hela ansvaret som företaget har för sina kunders upplevelse. Bilden nedan visar övergripande de olika områden som inkluderas.

  1. Det strategiska arbetet som görs när något nytt/förändrat behöver göras i portföljen
  2. Realiserande arbete där man går från planer och roadmaps till en lansering till målgruppen som utöver den tekniska lösningen inkluderar marknad och verksamhet.
  3. Kontinuerliga utvärderande arbetet.

Tanken med det här blogginlägget är inte att i detalj gå igenom hela processen men är ni intresserade av detta så är ni självklart välkomna att höra av er. Jag tänkte lyfta 3 guldkorn som jag tycker att man ska lägga extra energi på och därmed göra ovan nämnda planering mer framgångsrik.

Orientering om var företaget är och vart företaget är på väg:
För den strategiska delen vill jag slå ett slag för det grundläggande arbetet som görs initialt. Man brukar prata om att vet jag inte var jag är och vart jag ska, spelar det heller inte någon roll åt vilket håll eller hur fort jag springer. Jag gillar den insikten och tror att många kan känna igen sig i att man snabbt vill vara kreativ och gå mot en lösning. Alltså bör ni ägna mer tid än ni först tänkt åt att definiera nuläge och skapa den strategiska plattformen som behövs för det fortsatta arbetet. Det finns många olika verktyg inom det här området och välj med omsorg de verktyg som ni känner att ni behärskar. Glöm inte bort att titta på de interna förmågorna i detta arbete. För att sedan veta vart man ska, ta hjälp av de strategiska arbeten som är gjorda inom er verksamhet vilket gör att ni vet att ni går åt rätt håll och kan värdera det ni senare ska ta fram.

Säkra helheten i det som erbjuds till kunder och målgrupper:

Många verksamheter har under de senaste åren gått mot ett agil arbetssätt. Man gör allt för att bli så agila det bara går. Personligen tilltalas jag av hela tanken med agil utveckling med korta utvecklingscykler där man kan kontinuerligt kan se att man går mot målet och kan utvärdera det man tar fram. En insikt efter att ha varit i flera olika utvecklingsmiljöer inom olika företag och organisationer är att det är lätt att förledas att tro att bara den tekniska utvecklingen drivs agilt, kommer kunderna att bli nöjda. Ofta glömmer man att titta utifrån kundens perspektiv dvs vad är det jag som kund upplever i min kontakt med företaget och vid användandet av erbjudandet. Det som tagits fram tekniskt är förvisso en viktig del men långt ifrån allt som gör att jag som kund blir nöjd. Rådet här är alltså att lägga stor vikt vid de saker som inte uppenbart är tekniska lösningar och säkra att den verksamhet som bedrivs inom mitt företag har förutsättningar för att möta kunden. Exempel på detta kan vara allt från säljstödsinformation till support- och onboarding process.

Kontinuerligt se över affärsmodeller

Inom utvärdering är den viktiga insikten att tillämpa ett livscykeltänk på portföljen. Det är lätt att när man är klar med sin utveckling slår man sig till ro och är nöjd med det man åstadkommit. Glöm inte bort att ingenting är beständigt, utan allt jobb som gjorts i det strategiska arbetet måste kontinuerligt uppdateras och de erbjudanden som tagits fram utvärderas. Kopplat till inledningen där det handlar om planer och budget handlar det här om att inte glömma bort att även om man inte tänkt sig att göra förändringar i sin portfölj, behöver ändå jobb göras för att vidmakthålla det man redan har.

Även om man lägger extra fokus och tanke på ovan nämnda guldkorn finns det såklart ingen garanti för framgång. Jag är i alla fall helt säker på att ett strukturerat arbete där man ser till att täcka ovan nämnda områden, kommer att ge bra förutsättningar för att skapa både bättre affärer och en bättre beredskap för de förändringar som sker under ett år.

Har du synpunkter och tankar på detta så får du gärna höra av dig.

Robert Tjernström,
Management konsult Pro&Pro
Strategisk affärstransformation

Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2022

Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2022

Äntligen släpper Pro&Pro ett till avsnitt av Pro&Pro Podden! I det här avsnittet får vi en inblick i hur man behåller passionen i ledarskapet samt varför det är viktigt för kulturbygget att ibland kunna skoja till det i vardagen. Vi möter Carina Berqquist Palm, regionchef på Nordea och vinnare av priset årets ledare 2022 på Sundsvall Business Awards. Carina delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring ledarskap. Tillsammans utforskar vi hur systematik, tillit och hållbarhet, i kombination med en kärlek till uppdraget, kan fungera som en modell för ett långt och framgångsrikt ledarskap. Samtalet leds av våra eminenta konsulter Linn Madsen och Måns Fahlander. Podden finns där poddar finns!

 

Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Vad vi vill uppnå

Fokusteman

Den integrerade handlingsplanen fokuserar på att etablera grun­derna för ett digitalt ekosystem, med digitala tjänster, digitala organisationer och företag och digitalt förstärkta liv för vår med­borgare. Arbetet landade i Ånge kommuns tre fokusteman för Internet of Things.

Eftersom Ånge kommun har åldrande befolkning så följer det na­turligt att Ånge har ett tydligt fokus på att förbättra befolkning­ens hälsa. Vård kan kraftigt förbättras genom digitala verktyg och tjänster.

Samhällsservice som snöröjning, vattenhantering och avfallshan­tering kan genom nya sensorer och verksamhetsutveckling för­bättra tjänster och reducera kostnader.

Turism i Ånge kommun är väldigt decentraliserad och användan­de av digitalisering för turism är därför utmanande på andra sätt än i mer centraliserade områden som större städer. Genom ny teknologi kan turism utvecklas genom WiFi-hotspots, QR-koder för kulturarv och is och snödjupsmätning.

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro har gjort det igen och släpper, inte bara ett, utan två nya avsnitt av Pro&Pro Podden! Denna gång får ni lyssna till Pro&Pros Tommy Ytterström och Helena Henke när de samtalar kring varför det är viktigt att ett företags DNA genomsyrar hela verksamheten. Hör Viktor Pettersson och Teodor Wickman resonera om hur traineeprogrammet har gagnat dem i sina resor mot att bli kompetenta konsulter. Sandra Hammarsten som nyligen gjort sitt andra internship hos Pro&Pro berättar om sina tankar kring val av arbetsgivare och vad som lockar en yngre målgrupp. Lyssna in för en hel del tips om hur ni kan lyfta ert Employer Branding-arbete till en ny nivå. Samtalen modereras av Pro&Pros eminenta Linn Madsen. Podden finns där poddar finns!

Summering internship 2022

Summering internship 2022

Datadrivna erbjudanden: virkestransporter och klimat 

Dags för vårt sista blogginlägg i sommar! Vi har haft slutpresentation för Biometria och Pro&Pro för att berätta om processen och resultaten från uppdraget. Det var engagerade lyssnare, bra dialoger och återkoppling blev mycket positiv! 

I slutfasen har det varit fokus på presentation och färdigställa rapporter. För att göra presentationen så optimal och pedagogisk som möjligt har vi nyttjat kompetens som finns internt på Pro&Pro för att få till detaljer. Dessutom har vi haft avslutande valideringar och avstämningar, vilket har givit värdefull information för att skapa en så bra leverans som möjligt. 

Det har varit en minst sagt utvecklande sommar. Att lära sig om en ny bransch, ett nytt yrke och nya arbetssätt samt att färdigställa de leveranser som har krävts under sju korta veckor vi har haft på oss har varit utmanande, men också otroligt roligt och givande.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Pro&Pro för intressant och spännande internship och uppdrag genom ett samarbete med Biometria, vilken otroligt lärorik och utvecklande sommar vi har haft!  

För att läsa mer om uppdraget, våra processer under erbjudandeutvecklingen, skapandet av prototyp samt vårt resultat finns en sammanfattande artikel.

För frågor eller vidare kontakt gällande uppdraget eller artikeln, kontakta Tommy Ytterströmtommy.ytterstrom@proandpro.se. 

 

Tack för att ni följt vår resa i sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström 

Juniora managementkonsulter, Pro&Pro AB

 

Pin It on Pinterest