Traineeblogg 4 – Framtiden i fokus

Traineeblogg 4 – Framtiden i fokus

Samtidigt som våren kommer med sin värme och sommaren börjar närma sig är jag sju månader in på traineeprogrammet och det känns härligt att mina dagar fylls av olika spännande uppdrag och utbildningar med framtiden i sikte. Sedan vi hördes i julas har det i utbildningsväg rört sig om kundlojalitet, innovation och processutveckling.

Kundlojalitetskursen lästes via Mittuniversitetet och har gett mig nya perspektiv på vad begreppet kundlojalitet innebär och vikten av kundlojalitet. I den andra kursen som handlar om innovation och innovationsledning har två av tre dagar avklarats och här står Håkan Ozan för lärandet. Tanken med kursen är att framåt kunna certifiera sig till innovationsledare. Innovationskursen gör vi gemensamt på Pro&Pro för att i framtiden kunna använda detta i våra tjänster och utföranden. Jag har även internt på Pro&Pro gått en kurs i Processutevckling/modellering via Visio. Med den kursen i bagaget känner jag mig rustad för att ta mig an verksamhetsutvecklingsprojekt på ett bra sätt.

Jag har också en väldigt intressant meny av roliga och intressanta uppdrag som känns väldigt aktuella idag och för framtiden. Långsiktigheten är något som är viktigt då några av projekten ska stötta små och medelstora företag i deras tillväxtresa utifrån digitalisering, vilket blir en långsiktig plan för att anpassa sig och följa med utvecklingen som sker i samhället. Många av uppdragen görs inom regionens gränser men i och med dagens teknologiska framsteg är det möjligt att arbeta mer ortoberoende. Detta gör att jag till exempel får möjligheten att vara med på ett projekt med fokus på att utveckla en innovationsplattform och där aktören sitter i Lund samt då intervjua och jag får även samtala med personer i andra städer.

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som är på mångas läppar och även mina. I ett av projekten som jag är med i, AI Kompetens, är just det i fokus och då framför allt att stärka användningen av det i regionerna Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I projektet har initialt ett verktyg för att utvärdera den artificiella intelligensen utifrån viktiga aspekter. Verktyget är tänkt att användas för att i ett tidigt skede förstå samt för att stötta den som vill ta fram ett koncept kring artificiell intelligens inom projektet. Verktyget berör viktiga punkter som data, säkerhet och på vilket sätt som den artificiella intelligensen ska användas i organisationen.

Internet of Things (IoT) är ett annat begrepp som är aktuellt och som är huvudämne i några av de projekt som jag arbetar med. I ett innovationsprojekt som handlar om att skapa tillgänglighet i en stad med stöd av Internet of Things tjänster är mitt fokus att tillsammans med kollegor på Pro&Pro stötta respektive företag i kommersialiseringsfrågor som affärsmodell och GoTo-marketstrategi. IoT är mer än robotdammsugare och smarta vitvaror vilket projekten har lärt mig. Jag har fått fördjupa mig i frågor som värdekedjor, hantering och ägande av information, affärsutveckling och utmaningen att gå från test och demo till att skapa upp kommersiellt.

Som ni kanske förstår försöker vi vara aktuella på Pro&Pro i både de uppdrag som vi är med i samt genom de utbildningar som vi genomför. Detta är ingen tillfällighet utan något som följer med oss kontinuerligt genom nyfikenhet. Att vilja lära sig nya saker, lyssna på våra kunder och följa marknaden och de förändringar som sker är en del av det koncept som Pro&Pro agerar efter. Under våren kommer innovationsledningsutbildningen avslutas och projekten, traineeprogrammet och traineebloggen att fortsätta. Utbildningsmässigt inom traineeprogrammet är det projekt- och förändringsledning som gäller härnäst.

På återseende

Viktor Pettersson

Traineeblogg 3.0

Traineeblogg 3.0

Halvvägs på Traineeprogrammet och julavslutning

Det är nu dags för det tredje inlägget här på min traineebloggen. Sedan starten i augusti så har saker rullat på i väldig fart och det är till och med så att min första semester, någonsin, har passerat. En semester som för min del var rolig och kändes speciell då jag aldrig tidigare haft en semester i och med studier och jobb över sommarloven.

Men nog prat om ledigheter, nu så ska vi fokusera på arbete och vad jag har lärt mig och fått göra sedan senast vi hördes. Traineeprogrammet har rullat på bra med många lektioner och några läxor, jag har fortsatt arbeta på i de olika projekt jag är en del av och jag har avslutat en kurs på Mittuniversitetet i Förändringsledning med inriktning digitalisering och affärsmodeller. Kursen blev för mig ett bra komplement till Traineeprogrammet, då jag tidigare inte stött på affärsmodeller på det sätt som jag fick göra på kursen och för att som managementkonsult kan uppdragen innefatta affärsmodeller av olika slag på olika sätt. Som exempelvis förändring av befintlig alternativt vara med och bygga upp en med ett startup. På Traineeprogrammet så har vi hunnit ta oss igenom några block och är ungefär halvvägs. Förutom affärsmässighet, så har vi nu gått igenom strategi samt affärsutveckling. Under strategiblocket pratade vi om hur tankarna kan gå när val av strategi ska göras samt hur ett genomförande kan till. Affärsutvecklingsblocket är mer omfattande än de två tidigare blocken har varit, vilket beror på den bredd som finns i begreppet affärsutveckling. Delar som utveckling av erbjudande, kundlivscykel och segmentering ligger under detta block och är viktigt i rollen som managementkonsult. Mycket har lärts och mer finns att lära kring arbetslivet som Managementkonsult.

Det här inlägget skrivs i januari 2021 och det innebär det att julen 2020 har passerat. Julen brukar för de flesta företagen innebär någon form av avlutning i form av ett mingel, en julfest, en lunch eller något helt annat. Pandemin har inte gått någon obemärkt och har fått företag att tänka om. Pro&Pro tänkte om och höll en julavslutning digitalt på distans. Genom catering kunde alla få sig en måltid som avnjöts gemensamt via Teams. Inför avslutningen så blev jag ansvarig för att planera och beställa mat. Under själva avslutningen så var jag till stor del ansvarig för underhållningen som digital konferencier samt ledare av två quiz. Det blev ett, något sånär, Coronafritt-quiz, vilket är svårt när hela året påverkats av pandemin, samt ett musik-quiz med finskatoner. Det blev en härlig kväll som bjöd på många skratt, god mat samt ett ypperligt tillfälle för alla på företaget att träffas i ett mer informellt forum för, nästintill, första gången på många månader. Det kändes givande och kul att få träffa alla på företaget i ett annat sammanhang och under en hel kväll.

Ett knappt halvår på Pro&Pro har passerat, mycket har hänt sedan starten och mycket mer kommer att hända vilket känns spännande och givande. Vad det gäller Traineeprogrammet så kommer det fortsätta under våren med de sista delarna av Traineeprogrammet och det kommer ni få höra mer om framledes.

På återseende

Viktor Pettersson

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Den här rapporten representerar arbetet som har genomförts inom projektet IoT för Tillgänglighet med målet att utforska framtidens konkurrenssituation inom IoT i Västernorrland.

Vår omvärld förändras. Förutsättningarna för både offentlig och privat sektor utmanas av ny teknik, ekonomisk press och internationell konkurrens. Ett Smart Västernorrland 2030 representerar både vår förväntning och förhoppning. Samtidigt innebär transformationen som vi möter stora utmaningar för både offentlig och privat sektor som kräver mycket samarbete för att hantera.

I det här arbetet har vi inom projektet IoT för Tillgänglighet utforskat fyra olika framtider som vi kan komma att möta år 2030. Vi har sett att vår syn på samhället kommer förändras, och i vilken riktning den utvecklingen sker är väldigt osäker.

För att utforska framtiden genomfördes två workshops med deltagare i projektet  samt intressenter och experter i Västernorrland, samt ett gediget analysarbetet före, under och efter workshopserien.
Efter dessa workshops genomfördes två workshops som fokuserade på vision och strategi.

Kommer Västernorrland vara en miljö för våra lokala aktörer att skapa samhällsnytta, eller kommer Västernorrland bli beroende av internationella dataleverenser för att vara en konkurrenskraftig region, både ekonomiskt, men även i vad som levereras till medborgare?

Ett Smart Västernorrland 2030 genomfördes av Pro&Pro inom projektet IoT för Tillgänglighet som från finansiering av IoT Sverige syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 10 organisation som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2021

 

Ladda ner rapporten här! Ett Smart Västernorrland 2030

Omvärldsanalysen har genomförts av  Daniel Adelander, Tommy Ytterström och Viktor Pettersson. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 – 987 21 81
Daniel Adelander@proandpro.se

Tommy Ytterström
VD, Managementkonsult
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Viktor Pettersson
Trainee, junior managementkonsult
070 – 764 56 08
Viktor.Pettersson@proandpro.s

Traineeblogg #2 – Mitt traineeprogram

Traineeblogg #2 – Mitt traineeprogram

Mitt unika Traineeprogram

Min tid på Pro&Pro flyger fram och i skrivande stund är vi nu framme i månadsskiftet oktober/november. Det har alltså redan gått 2 månader sedan jag på riktigt började här. Sedan senast har det hänt en del saker och Traineeprogrammet har tagit fart på riktigt. Det smarta och fantastiska med upplägget på Traineeprogrammet här på Pro&Pro är att jag parallellt är med och deltar i flertalet projekt.

Det som gör att det fungerar så pass bra är inte bara faktumet att dessa två delar pågår parallellt utan att innehållet anpassas utefter de uppdragen som pågår. Är det ett projekt där intervjuer är en del av datainsamlingen så anpassas Traineeprogrammet till det. Det gör mitt Traineeprogram speciellt och unikt för just mig, då det anpassas efter mig och mina uppdrag på samma sätt som det varit unikt för förgående och kommer vara unikt för nästkommande Traineer.

Just nu pågår blocket affärsmässighet som har kompletterats med en del omvärldsanalys, då det behövdes för ett uppdrag. I blocket affärsmässighet ingår flertalet punkter och det rör sig bland annat om framgångsrika möten, affärsmässighet och presentationsteknik. Blocket affärsmässighet är det första blocket av den enkla anledningen att det bildar grundstenen för resten av karriären som managementkonsult. När jag bemästrar möten, PowerPoint och presentationer har jag möjligheten att fortsätta utvecklas för att sedan bli framgångsrik i min karriär. Nästa del av Traineeprogrammet kommer innefatta strategier och affärsutveckling, vilket ska bli väldigt spännande och intressant.

Sedan jag senast skrev har arbetet gått framåt och jag har fått prova på nya moment. Till exempel har jag fått vara med och hålla i en Workshop, vilket var roligt och lärorikt. I och med pandemins grepp om världen så skedde den på distans via Zoom. Att leda presentationer, workshops och möten digitalt är något som blivit en del av och underlättar vardagen och som kommer fortsätta vara en del av arbetslivet. Själva workshopen gick bra, jag och Daniel som höll den ihop växlade mellan Zoom och ett verktyg som heter Mural. Vilket som kort kan beskrivas som en whiteboardtavla online där alla deltagare kan editera samtidigt och post-it-lappar kan sättas upp. Det är häftigt att det går att göra saker på distans vilket möjliggör att arbete kan fortgå trots stor distans mellan parter och resandet sker mindre ofta och är mer planerat.

Förutom att arbeta externt och med Traineeprogrammet så har vi internt haft en strategieftermiddag på Pro&Pro. Det innebar att vi diskuterade framtida tankar kring företaget och för mig som Trainee kändes det väldigt häftigt och lärorikt. Jag tror att det är unikt att jag som Trainee får vara med de mer seniora och diskutera och få min röst hörd kring Pro&Pro och dess framtid. Den positiva känsla som jag fick av denna eftermiddag och det häftiga i att kunna vara med och påverka får avsluta detta blogginlägg.

På återseende

Viktor Pettersson

Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Framgångsrika ledare använder moderna projektarbetssätt och verktyg

Digitaliseringen av praktiskt taget alla branscher skapar nya möjligheter för ledare i framkant. Inom projektledning utvecklas både arbetssätt och verktyg för att stödja framtidens sätt att driva projekt. Moderna projektverktyg där samarbete står i fokus, kan effektivisera projektgenomföranden och bidra till ett mer hållbart projektledarskap.

Här presenterar vi några insikter som vi tycker att framtidens framgångsrika ledare bör ha koll på:

  1. Moderna verktyg inom projektledning fokuserar på samarbete

De traditionella projektledningsprinciperna gäller fortfarande; det är centralt att hantera risker, budget, tidsplan och att genomföra projektaktiviteter. Men att driva projekt handlar också alltmer om kundcentrering och agila leveranser. Moderna verktyg underlättar och bygger på samarbete; se till exempel Slack, Monday.com och Atlassian/Jira.

  1. Att dela och hitta aktuell information ska vara enkelt

Ditt projekt behöver ett pålitligt verktyg där alla kan dela och finna uppdaterad information. Om ett projekt blir försenat, se till att du är transparent med det så snabbt som möjligt. Säkerställ att samma information inte finns på flera ställen, utan sträva efter att ha en källa för information.

  1. Prioritera kontinuerligt

Du har alltid mer i din aktivitetslista än vad du hinner utföra. Om du och ditt projektteam slumpmässigt tar dig an uppgifter kommer ni att spendera resurser på saker som knappast är viktigast för stunden. De personer som är mest effektiva är experter på kontinuerlig prioritering.

  1. Det handlar om människorna

Ett modernt ledarskap, det vi på Pro&Pro benämner som det hållbara ledarskapet är viktigt, inte bara för chefer, utan även för projektledare. Att som projektledare skapa en systematik för ledarskapet och ha tillit till projektmedarbetarna är centralt för att nå hållbara resultat i dagens arbetsliv. Kommunicera effektivt för att säkerställa att alla förstår visionen, identifierar rätt aktiviteter och samordnar sitt dagliga arbete, så har du den viktigaste biten på plats för att driva effektiva projekt.

  1. Håll dig uppdaterad

I tider när vi inte träffas dagligen på samma sätt som tidigare behöver du jobba mer på att hålla kontakten med medarbetarna och hålla dig uppdaterad. Var tillgänglig och uppmuntra kontakt. Att ha dagliga korta digitala pulsmöten där ni uppdaterar er varandra på status är en välbeprövad metod som fungerar bra!

  1. Retrospektiv – Hoppa inte över lärandet

Organisationer glömmer ofta bort att använda retrospektiv – möten för att lära av det man gjort för att skapa förbättring. Detta är en effektiv metod för att analysera och identifiera bättre och effektivare sätt att arbeta med ditt team, ta er an uppgifter och bli mer förberedda för nästa projekt. Med fördel görs retrospektiv inte bara när projekt avslutas, utan kontinuerligt under projektens gång för att snabbare kunna nyttiggöra förbättringsidéerna.

Mikael Augustsson, managementkonsult och ansvarig för Project Management på Pro&Pro.

5G och datadrivna möjligheter

5G och datadrivna möjligheter

För industri, operatör och managementkonsultföretag

Utvecklingen av automation och uppkopplade produkter blir allt tydligare inom Industrisektorn och därmed ställs allt högre krav på att utvinna information från data som genereras. För att belysa vikten av och potentialen med uppkoppling och datadriven utveckling har flera studier gjorts. McKinsey beräknar marknaden för uppkopplade enheter år 2025 uppgå till ett värde mellan 4 och 11, miljarder dollar (Manyika, Woetzel & Dobbs, 2015). Medan BCG påvisar att AI kan minska tillverkningskostnader med upp till 20 procent, där 70 procent av kostnadsminskningen är till följd av högre arbetskraftsproduktivitet (Küpper, 2018).  Förutom ovannämnda studier har även ABI Research förutspått att den smarta automatiserade tillverkningsmarknaden kommer att växa till 1 biljon USD 2030 med totalt 4,3 miljarder trådlösa uppkopplingar. Där det under en fem-årsperiod finns en potentiell bruttomarginalökning på 5–13 procent för de fabriker och lager som flyttar till privata mobilnät som 5G (Elmgren, 2020). För att skaffa mer kunskap i området har Pro&Pro genomfört en studie bestående av ett strategiskt analysarbete tillsammans med praktisk business case för att belysa datadrivna möjligheter genom 5G, för industri både av mindre och större storlek, operatör och managementkonsultföretag. Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar, intervjuer, litteratur samt en empirisk studie för ett mindre industriföretag. Sammanfattningsvis visar den genomförda studien följande:

  • Med tillgång och användning av data kan även små Industrier med liten insats effektivisera och optimera verksamheter för att på så sätt nå konkurrensfördelar genom kostnadsbesparingar.
  • För operatörer är det av stor vikt att påvisa att 5G är ekonomiskt gynnsamt och utöver det använda sig av tydliga business-case för att påvisa nyttan med den initiala investeringen.
  • För managementkonsultföretag är det viktigt att ta en ledande roll inom data science för att baserat på information som råvara, snabbt och tydligt kunna påvisa potential i förändringar.

Studien har genomförts av Julia Larsson och Maja Vestin, internship junior managementkonsulter 2020 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Julia och Maja studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet. Klicka på artikeln till höger för att läsa mer om analys och resultat. Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Maja Vestin
Junior Managementkonsult
Internship 2020

Tommy Ytterström
Managementkonsult
VD, Pro&Pro

Pin It on Pinterest