Pro&Pro är med och utvecklar framtidens miljövänliga entreprenadmaskiner

Pro&Pro är med och utvecklar framtidens miljövänliga entreprenadmaskiner

Pro&Pro är med och deltar i projektet Utsläppsmätning av entreprenadmaskiner genom IoT-baserad aktivitetskartläggning där syftet är att undersöka hur IoT-sensorer och aktivitetsklassificering av entreprenadmaskiner kan bidra till att minska entreprenadmaskiners utsläpp. Projektet finansieras av IoT Sveriges och är en del i satsningen mot att utveckla mer IoT i Sverige. I projektet har Pro&Pro utforskat frågan hur IoT-sensorer kan bidra till att minska maskinernas utsläpp. Vi tog oss an frågan genom att utföra en omvärldsanalys och en behovsanalys för att sondera terrängen inom entreprenadbranschen. Hela värdekedjan från maskintillverkare till totalentreprenör analyserades för att ge en grundlig behovsbild. Därefter genomfördes två workshops tillsammans med projektdeltagarna där vi gemensamt genererade olika vägar där vi går från insikter från IoT-sensorerna till ökad klimatnytta.

Projektet är finansierat av IoT Sverige som syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 7 organisationer som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2022

Ladda ner rapporten här! Klimatnytta genom aktivitetsklassificering

Analysen har genomförts av Daniel Adelander och Teodor Wickman. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden och hållbarhet!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 987 21 81
daniel.adelander@proandpro.se

Teodor Wickman
Trainee och Junior Managementkonsult Pro&Pro
070 226 88 38
teodor.wickman@proandpro.se

Traineeblogg 4 – Mer än bara en blogg

Traineeblogg 4 – Mer än bara en blogg

Hallå!

Nu var det ett tag sedan sist, men traineebloggen är tillbaka med en ny utgåva. Nytt för denna gång är att jag inte kommer att berätta så mycket om vad jag gjort, utan snarare visa vad jag gjort. I ett av mina uppdrag som avslutades i mars fick jag möjligheten att arbeta som projektledare för något som kallas Good Tech Hack. Det är ett hackathon med fokus på samhällsnytta där deltagarna samlas under ett dygn för att hitta en lösning inom ett av FN:s globala hållbarhetsmål.  Förutom mitt uppdrag som projektledare sponsrade även Pro&Pro med en omvärldsanalys som deltagarna fick ta del av. Syftet med analysen var att inspirera deltagarna till att komma på nya lösningar inom området Hållbar konsumtion och produktion. Projektet var riktigt lärorikt och det var en ynnest att få förkovra sig i ett av FN:s hållbarhetsmål och undersöka hur det ser ut i världen relaterat till det målet. Jag lärde mig mycket och hoppas att deltagarna i hacket fick med sig ett och annat. För att du som läsare också ska få möjligheten att ta med dig något från detta blogginlägg skrev jag en artikel med utgångspunkt i omvärldsanalysen som finns här.

Det var allt för denna gång. På återseende!

Fortsättning följer…

Pro&Pro Podden

Pro&Pro Podden

Pro&Pro har släppt första avsnittet av Pro&Pro Podden, även kallad Pro&Pros Managementpod. I avsnittet Årets ledare i Sundsvall 2022 möter vi Maria Humla, generaldirektör på SPV, och Mattias O’Nils, forskningsledare på STC vid Mittuniversitetet, i deras samtal kring hållbart ledarskap. Samtalet leds av Linn Madsen och Måns Fahlander, managementkonsulter på Pro&Pro. Passa på att lyssna så får ni svaret på varför bin inte är en bisak och hur en förvirrad doktorand hittar sin väg. Podden finns där poddar finns och nedan finns länken till Spotify.

 

Stärk din supply chain

Stärk din supply chain

Tre fokusområden för att minska sårbarheten i en global supply chain

Under de senaste åren har vi fått erfara hur sårbara vi är i en globaliserad supply chain, först med COVID-19 och nu Rysslands invasion av Ukraina som ger effekter över hela världen. Företag med en global supply chain har drabbats av konsekvenser av pandemin och nu finns nya frågetecken med det osäkrare geopolitiska läget. Sårbarheten hos företag exponeras med anledning av den stress som ansätter bland annat logistik och produktion. Marknadsdrivande faktorer som klimatfrågan och hållbar konsumtion, skapar efterfrågan på komponenter som försvårar tillgången i åtminstone ett kort- till medellångt perspektiv.

En globaliserad värld skapar ett ökat beroende mellan företag i olika länder, med olika förutsättningar i allt från politik, ekonomi, teknologi, lagar och hållbarhetsfrågor. Inte bara pandemier och krig riskerar påverka supply chain. Här vill vi belysa hur ett företag som är en del av en global supply chain kan minska sin sårbarhet genom att fokusera på tre områden:

  1. Riskhantering

Inte ens de allra största företagen i världen hade en plan för en kris som pandemin innebar. Ändå finns pandemier som en realistisk konsekvens av skogsskövling och klimatförändringar. Vi kommer att allt oftare får räkna med kriser beroende på till exempel klimatförändringar, som tillägg till de kriser och störningar som annars kan uppstå i globala, komplexa supply chains.

För att hantera risker behöver vi först och främst konstatera att de finns. Vilken bransch och vilka produkter du arbetar med kommer att påverka din utsatthet för risker. Risker finns både externt och internt. En extern risk kan vara tillgång till energi hos en underleverantör medan en intern kan vara ett oväntat längre stopp i en kritisk maskin. Alla företag behöver hitta sin egen bedömning. Organisationen behöver ställa sig frågan vad som skulle kunna störa verksamhet i framtiden och hur det skulle påverka. Detta behöver ske i en löpande omvärldsanalys där riskerna värderas för verksamheten.

När riskerna har konstaterats handlar det om att värdera sannolikhet och effekt om de skulle inträffa, samt att börja skapa planer för att minimera sannolikheten och finna sätt att minska den potentiella effekten om det inträffar.

  1. Digitalisering

När vi behöver fatta snabba beslut eller vidta åtgärder akut måste vi kunna få tillgång till data snabbt och tydligt i form av information. Idag är det inte ovanligt att företag arbetar med data i separata system i olika delar av organisationen. Kanske har företaget två fabriker och en inköpsavdelning, där informationen inte flyter som den ska. För att få ett helhetsperspektiv behöver man därför samordna data. När man gör det kan data övergå i användbar information som kan användas av verksamheten. Data driver möjligheter tillsammans med den teknologiska utvecklingen. Supply chain lämpar sig väl för att digitaliseras och förbättrar företagets förmåga att hantera kommande utmaningar. Med de teknologiska verktyg som finns idag finns det möjligheter att transformera företaget från att vara reaktivt till att både vara proaktivt och ha förmågan att förutse behov innan de uppstår.

Att ha data i olika system, ibland i Excelark och kanske även i frånkopplade organisationsdelar, försvårar beslutsfattande och helhetsperspektiv. Vill man exempelvis bygga det mest effektiva lagret så kommer det ställa krav på att data inte finns i silos. Alla silos skapar dessutom merkostnader i framtida implementation då det kommer kräva mer handpåläggning och risk finns för att helheten då och då fallerar på ett sätt som är svårt att förutse och finna rätt orsak till.

Generellt finns inte en digital transformation som kommer att fungera helt och hållet enligt era nuvarande processer i den befintliga organisationen. Snarare förutsätter det att företaget är öppna för förändring.

  1. Transparens och samarbete

En analys av leverantörsnätverket är en nyckel till att finna de kritiska intressenterna och behoven av samarbete, integration och informationsdelning i supply chain. I det arbetet finns även en naturlig koppling till både digitalisering och riskhantering.

I en kartläggning av underleverantörerna kan man exempelvis titta på hur många de är, inköpsvolymer och -värde, kopplingen till produkter och kategorier, produktionsland, hur strategiskt viktiga leverantörerna är och vilka alternativa leverantörer som finns. Därtill kan man addera hållbarhetskartläggningar och sociala krav och värdera risker för andra aspekter som varumärke.

Precis som tidigare påverkar bland annat bransch och erbjudande hur komplex en kartläggning är. Startpunkten kan vara en relation mellan risk och storlek, där risk kan handla om ursprungsland eller en specialiserad produktion och storleken kan handla om inköpsvolym eller -värde.  Analysen omsätts i exempelvis riskhandlingsplan, sourcingstrategi, säkerhetslager, leverantörsstrategi och produktutveckling.

 Adam Klingspor

Adam är managementkonsult på Pro&Pro med fokus på inköp och supply chain. Vill du veta mer och diskutera er verksamhets utmaningar inom området? Kontakta oss idag.

 

 

 

Traineeblogg 2 – En massa roliga saker som händer

Traineeblogg 2 – En massa roliga saker som händer

Hej hopp! Traineebloggen är tillbaka nu när det har gått ungefär två månader sedan sist. Det har hänt en del grejer och jag tänkte berätta lite hur traineeprogrammet är uppbyggt. Häng med!

Vad som möjligen skiljer detta traineeprogram från andra är att det i stor mån anpassas efter vilka uppdrag jag har och vad jag behöver lära mig. Programmet är uppdelat i olika block som tillsammans bygger en bra bas för en kompentent managementkonsult att stå på. För tillfället är jag inne i det första blocket Affärsmässighet som sätter grunden för hur en managementkonsult bör arbeta. Ingående delar i det blocket är till exempel Hålla föredrag, Framgångsrika möten och Intervjuteknik. Dessa olika block bygger på varandra, men ordningen anpassas också efter vad jag behöver lära mig baserat på vilka uppdrag jag arbetar med. Ett exempel på det är att jag har fått åka upp till Härnösand tillsammans med kollegan Mikael för att gå en projektledningskurs. Eftersom jag projektleder Good Tech Hack tidigarelades projektledningen för min del, vilket var väldigt givande. Med de nya kunskaperna kunde jag gå in i projektet med en trygghet i det jag lärt mig.

Apropå nya kunskaper så har vi börjat lämna grundläggande konsultkunskaper bakom oss i lektionsupplägget. Som jag nämnde är första delen av traineeprogrammet byggt på Affärsmässighet. Nu har vi till exempel kommit in på strategi och ledarskap, vilket är superintressant! Jag får lära mig olika teorier inom dessa områden vilket vi varvar med diskussion för att verkligen förankra kunskaperna. Mellan de olika lärotillfällena får jag en hemuppgift där jag måste tänka igenom både en och två gånger för att verkligen förstå och kunna svara på uppgiften. Efter bara några lektioner har flera gånger kommit på mig själv med att ha användning för det jag lärt mig, inte bara i arbetet utan också privat. Visste du till exempel att feedback tas emot mycket lättare om man först frågar om personen i fråga vill ha det? En massa sådana guldkorn får jag med mig hela tiden!

Vad har då hänt sedan sist mina uppdrag? Jag har till exempel hunnit hålla i både mitt första och andra stora möte i projektet Good Tech Hack. Kan meddela att det var ett duktigt stresspåslag inför första mötet, men det gick rätt bra och vi hann ta några tuffa beslut som behövde tas. Inför andra stora mötet kändes det mycket bättre eftersom jag fått feedback och stöd i hur mötena kunde skötas bättre från kollegor, vilket ledde till att det andra mötet också gick mycket bättre. Jag har även skrivit en forskningsansökan tillsammans med vårt forskningsansökansorakel Markus. Det var lite tidspress på den, så vi fick jobba rätt intensivt i några dagar. Den handlade om hur AI kan bidra till att förbättra företags klimatprestationer, vilket var ett spännande område att sätta sig in i. Till slut har jag och vår VD Tommy hållit show för industriella ekonomerna på Umeå universitet. Det var en trevlig lunchföreläsning som vi gjorde på distans tillsammans med sommarens internshipare Maja och Sandra. Dessa tre exempel är bara ett axplock av allt jag fått göra under min hittills korta tid på Pro&Pro. Jag tycker att exemplen visar på vilken bredd av uppdrag som traineeprogrammet bjuder på, och jag måste säga att utvecklingskurvan har varit brant uppåt. Spännande, bitvis intensivt och framför allt inspirerande tycker jag sammanfattar min första tid här på Pro&Pro! En till grej som hänt sedan sist är att Pro&Pro har blivit utsedda till Gasellföretag – för andra året i rad. Jättekul och inspirerande att arbeta på ett företag som växer så att det knakar!

Nu räcker det nog för denna gång. Ha det fint så hörs vi nästa gång! (Det hintas om att nästa inlägg ska försöka svara på den evigt gäckande frågan: vad gör en managementkonsult egentligen på dagarna?)

Fortsättning följer…

P.S. Förra veckan var hela Pro&Pro på Sundsvall Business Awards. Det var en rolig kväll med inspirerande personer som fick fina utmärkelser. Delar med mig av en bild med alla närvarande Pro&Pro:are. Det var dock inte alla som förstod att det var fotografering på gång, utan satsade friskt på minglet istället…

Fotograf till ursprungsbilden: Pär Olert

Pin It on Pinterest