Internshipblogg – Halvvägsrapportering

Internshipblogg – Halvvägsrapportering

Hej! Ytterligare två veckor av vårt internship i drakarnas stad har passerat och mycket har hänt. Som vi nämnde i förra blogginlägget arbetar vi i sommar med ett uppdrag i samarbete med SCA, där vi undersöker möjligheterna att bättre informera om och tydliggöra riskerna vid iskast från vindkraftverk. Det är ett mycket intressant och aktuellt ämne! Under dessa två veckor har vi samlat på oss ännu mer kunskap om nedisning och vindkraft. Trots att forskningen om iskast från vindkraftverk är begränsad, går det att jämföra med andra samhällsrisker, som isfall från hustak i städer där restriktionerna är striktare.

Idag är den främsta varningsmetoden för iskast varningsskyltar som är uppsatta runt om i parken. Vi har studerat andra varningsmetoder för att eventuellt komplettera dagens skyltar, såsom blinkande lampor, hemsidor med aktuell information och sms-utskick. Varje metod har sina för- och nackdelar, och utmaningen är att kombinera dem till en kostnadseffektiv och praktiskt genomförbar lösning.

Under dessa veckor har vi även fått tillgång till meteorologisk data och turbindata från en vindkraftspark i Piteå. Med hjälp av denna data ska vi skapa en matematisk modell för att förutse nedisning. Eftersom sensorerna på vindkraftverken inte samlar in all nödvändig data för analysen, har vi även kompletterat med historisk väderdata från SMHI. Tvärtom jämfört med iskast finns redan mycket forskning kring detta ämne, men det saknas en tillförlitlig modell för att prognostisera isbildning. Vårt mål är inte att skapa en 100% träffsäker modell, men vi ser positivt på dataanalysen som en fantastisk möjlighet att öva på statistik och machine learning.

Innan de ordinarie managementkonsulterna på Pro&Pro gick på semester höll vi en lunchpresentation om vårt arbete. Det var mycket givande på flera sätt. Vi fick öva vår presentationsteknik och fick många bra synpunkter som kommer att vara värdefulla för vårt fortsatta arbete. Under lunchen insåg vi också hur mycket vi har lärt oss på bara några veckor. Det är fascinerande att tänka på hur snabbt vi har blivit kunniga inom ett specifikt ämne som ofta kräver flera års erfarenhet.

Nu är det dags för semester. Om tre veckor är vi tillbaka och då kommer vårt fokus ligga på att slutföra en slutgiltig rekommendation och genomförandeplan. En stor del av vårt arbete kommer att handla om GoTo-Market, det vill säga att vi paketerar den valda varningsmetoden i ett koncept där roller definieras och en implementeringsstrategi beskrivs. Detta kommer att visa hur man går från ett förslag till en fungerande varningsmetod i praktiken. I slutet av vårt internship ska vi också presentera vårt arbete för Pro&Pro och SCA, så vi behöver också förbereda och skapa en presentation för det.

Vi hörs och ses i nästa blogginlägg! Håll er uppdaterade på LinkedIn eller vår hemsida för att följa vår resa.

Trevlig sommar!

Mimmi Vestin & Anton O’Nils

 

Internshipblogg – Tankar efter första veckan

Internshipblogg – Tankar efter första veckan

Hej allihopa, eller ska vi säga hej igen sedan förra sommaren! Såhär i studentfirandets tid kommer, som vanligt, nya internshipare till Pro&Pro-kontoret för ett nytt uppdrag. I år är det två välbekanta ansikten som bildar en ny duo: Mimmi Vestin och Anton O’Nils. Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete utvecklar sig. Lite som att prova banan på pizza – två saker som är goda var för sig, men kanske inte faller alla i smaken tillsammans. Haha! Skämt åsido, sommarens projekt har pågått i mer än en vecka nu och samarbetet går bra. Årets uppdrag görs i samarbete med SCA och handlar om att ta fram lösningar för att minimera riskerna vid iskast från vindkraftverk.

Generellt om iskast: Vid vissa väderförhållanden kan is bildas på vindkraftverkens rotorblad, som sedan kan lossna och falla ner. Isbildningen minskar vindkraftverkens effektivitet och utgör en säkerhetsrisk för både boende i närheten och anställda som utför underhållsarbete. Vanligtvis sker isbildning vid temperaturer runt fryspunkten, i kombination med hög luftfuktighet, dimma eller regn.

För att förebygga minskad effektivitet och minska risken för isbildning används avisningssystem på vissa vindkraftverk och varningsskyltar sätts upp vid vägingångarna till vindkraftsparkerna. Vi ska genom informationsinsamling och dataanalys undersöka om det finns ett samband mellan väderförhållanden och isbildning för att på ett så bra och tydligt sätt kunna varna besökare i vindkraftsparkerna om det finns en aktuell risk för iskast.

Under första veckan formulerade vi en arbetsprocess att följa. Det är alltid bra att ha en plan och idé för sitt arbete för att effektivisera tiden så mycket som möjligt. Arbetet kommer inledningsvis att delas upp i två delar: en del för informationsinsamling och en för dataanalys. I informationsinsamlingsdelen kommer vi att undersöka vindkraftverk, orsaker till nedisning, och nuvarande varningsmetoder. Målet är att samla in så mycket information som möjligt för att få en omfattande förståelse av problemet. Dataanalysen kommer sedan att använda meteorologiska data och turbindata för att undersöka om det är möjligt att förutse isbildning på vindkraftverk med hjälp av en statistisk modell.

Vi besökte även vindkraftparken Nylandsbergen strax utanför Sundsvall. Det var toppen att se och uppleva de varningsmetoder för iskast som används idag. Ett stort tack till SCA som tog sig tid att köra oss dit och visa oss runt i parken, det blåste verkligen ordentligt vid foten av vindkraftverket! Bilderna till inlägget är tagna under vårt besök i parken.

Vi kommer att skriva några blogginlägg under sommaren. Håll er uppdaterade på LinkedIn eller vår hemsida för att följa vår resa.

Trevlig sommar!

Mimmi Vestin & Anton O’Nils

Traineeblogg #2 – Djupdykning i ett projekt

Traineeblogg #2 – Djupdykning i ett projekt

Ytterligare några veckor har gått sedan sist ni hörde från mig. Utöver traineelektioner inom bland annat produktledning, kundlivscykel, marknadsplan och business case har jag arbetat i en del olika projekt. Ett av de projekten ska ni, från mitt perspektiv, få dyka ner er i.

Vad är målet med projektet?

Målet med projektet är minska trycksår. Trycksår är skador på huden som uppstår när en person ligger/sitter stilla för länge. Det orsakar stort lidande hos personen och är en stor vårdkostnad för kommunal och regional verksamhet. Målet riktar sig mot de sängar som finns inom exempelvis särskilda boenden (SÄBO) samt på sjukhus. När projektet tar slut, hösten 2024, finns förhoppningsvis en färdigutvecklad prototyp som näringslivet tar vidare.

Vad började jag göra i projektet?

Jag och min fantastiska kollega Emil startade arbetet för ca ett halvår sedan med en behovsanalys. I behovsanalysen gällde det att grotta in sig vad problemet är, för vilka, hur problemet hanteras idag, utformningen av IoT-produkten, etc. Med hjälp av intervjuer, artiklar och fysiska besök på äldreboenden hade vi skapat en bild av vilka behov som denna IoT-produkt bör tillgodose. Vi presenterade arbetet för hela projektgruppen och forskarna tog projektet vidare in i utvecklingsfasen. Några månader senare så hade vi ett fysiskt projektmöte på Mittuniversitetet där forskarna presenterade hur långt de hade kommit hittills. Nedan ser du lite bilder på gänget och prototypen. Helt otroligt hur tunn de lyckades göra sensorarket.

Vad gör jag nu i projektet?

Efter projektmötet på Mittuniversitet hade jag och Emil en bättre bild av vad som var tekniskt möjligt och började därav vår andra och sista del – kommersialisering. Då målet ofta är att produkterna ska ut på marknaden i framtiden och inte ta slut efter ett forskningsarbete, är denna del ofta extra viktig. Generellt innehåller kommersialiseringsarbete bland annat delar som business case, finansieringsmöjligheter, målgruppsanalys, tillverkning-, distribution- samt försäljningsalternativ. Beroende på vad näringslivet önskar försöker vi vara flexibla för att leveransen ska ge de så mycket nytta som möjligt.

Vart kan du läsa mer om detta häftiga projekt?

Här kommer lite länkar för dig som är intresserad av att förstå denna nya teknik lite djupare:

https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sensible-things-that-communicate/nyheter/press-and-news/2023-12/pressure-prototyp-presentation/

https://www.miun.se/medarbetare/gemensamt/medarbetarinfo/2023-3/ny-teknik-fran-mittuniversitetet-ska-motverka-trycksar-inom-varden/

https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/pressure—iot-for-att-minska-skador-fran-trycksar/

https://www.broninnovation.se/pressure-iot-for-minska-skador-fran-trycksar

Traineeblogg #1 – Årets Trainee

Traineeblogg #1 – Årets Trainee

Försökte komma på något roligt sätt att introducera ”Den utvalda” (mig själv) men det är Linn Madsen som är den fantastiska clownen på företaget och hon har inte lärt mig alla sina knep ännu.
Dock är jag unik på andra sätt:
1. Första traineen som redan har introducerat sig själv i blogginlägg för nästan ett år sedan
2. Varit en del av Pro&Pro gänget i snart ett år
3. Tjej. Det borde väl räknas som positivt i dagens strävan mot ett jämställt samhälle?? Efter 4 fantastiska traineegrabbar får vi se om jag är något att hänga i julgranen

Om ni gissade på Sophie Brundin så har ni kammat hem 10 poäng!
Lite oklart ännu vad ni kan göra med era insamlade poäng men man tävlar väl för att vinna och inte för att det är kul?

Jag kanske bör börja med att besvara frågan ”Varför hoppade du på traineeprogrammet i efterhand istället för att göra det från start?

1. Förmån. Har ni inte hört om Pro&Pro fantastiska traineeprogram så är det nu på tiden:
Tack vare traineeprogrammet får jag kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Som trainee får jag även fortsätta arbeta med riktiga kunduppdrag vilken är dels väldigt roligt, dels utvecklande. Jag blir lite skarpare med andra ord, eller som vår VD brukar säga ”Snygga”.

2. Varför ska vara som alla andra när man kan vara unik? : )

Bra beslut tänker ni med ökad nyfikenhet kring ”Vad har du då gjort i ditt traineeprogram och i kunduppdrag?” (om ni inte tänkte så får ni -1 poäng)
Jag börjar att berätta om de 3 av 15 uppdragen jag har lagt ner mest tid på:
1. Tankesmedja: Cirkeln är sluten, vår allra första trainee Daniel Adelander arbetar tillsammans med vår senaste trainee. Målet med detta projekt var att hjälpa skogsindustrin att arbeta mer datadrivet. Detta gjordes genom en tankesmedja där massa kloka skogsmänniskor samlades i digitala workshop för att diskutera problem och eventuella lösningar inom olika områden, såsom hållbara transporter och virkesterminaler. Mitt jobb, med hjälp av Daniel, var att få till en upplägget, en grupp, förbereda workshops, hålla i en mindre del av workshopen samt att sammanställa allt.
Mina lärdomar: Mycket arbete att få till en kvalificerad grupp, tips och trick då detta var min första workshop att hålla i samt programmet InDesign som användes för att göra pedagogiska sammanställningar som förhoppningsvis kommer till nytta för näringslivet och Mittuniversitetet.

2. Systeminnovation för smart snöröjning: Här fick jag arbeta tillsammans med vår kloka VD, Tommy. Ett område som står nära hjärtat för oss norrlänningar som lever i snön halva året. Projektet hade pågått under några år och nu var det äntligen dags att utforska vad som behövs inom flera olika verksamhetsområden för att projektet ska lyckas på riktigt, exempelvis affärsmodeller, kultur och regelverk. Här var mitt uppdrag att genomföra en omvärldsanalys, en massa intervjuer och presentera resultatet med hjälp av en PowerPoint för projektgruppen.
Min lärdom: Det tekniska är såklart superviktigt för innovation men organisationen och implementationen för att det ska lyckas är wow important.

3. Pressure: Minska trycksår med hjälp av en smart madrass. Jag och Emil Milles tog oss tidigt ann i projektet att lägga grunden med en behovsanalys. Av många favoritprojekt står detta högt upp på listan för det har varit underbart att arbeta så många timmar ihop med Emil! Behovsanalysen presenterades för gruppen och efter några månader av forskningsarbete är det snart dags för oss att hoppa på tåget igen. Denna gång i kommersialiseringsprocessen.
Min lärdom: Extremt annorlunda krav på en produkt som ska säljas och implementeras hos regionen/kommunen är hos företag/privatkunder.

Traineeprogrammet har hållit på i kanske sex veckor och här kommer några highlights:
1. Projektledningskurs med Mikael Augustsson: 10 gånger bättre än projektledningskurser jag har läst på universitetet. Riktiga verktyg, insikter och uppgifter. Inspirerad av hans lugn timme ut och timme in. Två heldagar om man kände sig aldrig trött, det är ett bra betyg!

2. Kurser med Tommy: Under ca en gång i veckan har Tommy bidragit med insikter, modeller och tillvägagångsätt kring strategi, varumärke, segmentering och kundlivscykel.

3. Då vi har två relativt nya medarbetare Thomas Janson och Janne Pettersson har jag fått sällskap på lektionerna. Detta har bidragit med mer diskussioner och jag hoppas det fortsätter så i framtiden, har varit toppen!

Om ni har orkat läsa ända hit får ni 3 poäng.
Nästa gång Linn, som ni ser mig tillsammans med på bilden då vi höll i Pro&Pro 10 års jubileum, kanske har gett mig ett eller två clowntips om ni har tur ; )

Vi hörs,
Sophie

Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2023

Pro&Pro Podden – Årets ledare i Sundsvall 2023

Återigen har Årets ledare i Sundsvall korats och ännu en gång har vår poddstudio gästats av några av våra finalister. I det här avsnittet får vi en inblick i hur det ideella arbetet kan inspirera, och inspireras av, det goda ledarskapet. Vi får också veta hur man jobbar med att utveckla talanger och att successionsplanering är en stor pusselbit i ett hållbart ledarskap. I podden möter vi Kåre Nordström, VD på Orange Cyberdefense Sweden och årets vinnare av priset årets ledare i Sundsvall. Vi får också möta Katarina Nordberg, chef för Remote Advisory Insurance på SEB i Sverige. Tillsammans utforskar vi hur systematik, tillit och hållbarhet, i kombination med en kärlek till uppdraget, kan fungera som en modell för ett långt och framgångsrikt ledarskap. Som vanligt leds samtalet av våra eminenta managementkonsulter Linn Madsen och Måns Fahlander.

Podden finns där poddar finns!

Sommaräventyr med Bergom Såg

Sommaräventyr med Bergom Såg

Hej på er! Sommaren börjar närma sig sitt slut och det innebär att det är dags för mitt första och sista blogginlägg. Och årets sommar, 2023, har kommit med en sprudlande mix av spänning och nyskapande när jag dök in i världen av 3D-konfiguratorer och husbyggen under mitt internship i samarbete med Bergom Såg och dess VD Michael Berggren (syns på höger sida av bilden ovan, medan jag Anton O’Nils står till vänster). Låt mig dela med mig av mina erfarenheter och skapa en bild av detta minnesvärda sommarprojekt!

En resa genom 3D-världen

Kanske inte exakt som att bygga med legobitar, men det är nästan lika intuitivt! Inför att jag skulle börja mitt internship i juni fick en uppdragsbeskrivning, nämligen: ”Skapa en digital plattform för försäljning av mindre byggnader, som erbjuder kunderna en enkel metod för att begära offert baserat på deras val, där dessa val visualiseras och prisförslag genereras automatiskt.” Och det var denna riktning som kom att utgöra grundstommen i mitt uppdrag under mitt internship denna sommar.

Baserat på uppdragsbeskrivningen kastade vi oss in i sommarens projekt med en klar vision: att skapa en 3D-konfigurator för mindre hus. Min arbetsprocess var indelad i tre faser: utveckling (3D-modellering, webbprogrammering, prisberäkning), implementering (offert, integration) och utvärdering (testning, justeringar). Utvecklingsfasen började med en inlärningsprocess då jag saknade tidigare erfarenhet och ansvarade över samtliga delar av processen. Nu, vid sommarens slut, är vår fungerande programvara redo för lansering och väntar bara på det sista prisunderlaget. Se resultatet i vår demo-video!

 

Genom vår digitala plattform får Bergom Sågs kunder möjligheten att interaktivt skapa sina egna byggnader. Här förvandlas tankar och visioner direkt till en 3D-modell med omedelbar prisindikation. Det är som att trampa in i en kreativ verkstad där varje idé blir verklighet. Detta projekt är skräddarsytt för Bergom Såg, särskilt deras Bergom Hus-avdelning, för att förbättra kundupplevelsen på webben.

När jag ser tillbaka på denna händelserika sommar, kommer jag att minnas de ovärderliga lärdomarna jag tar med mig. Att se mina idéer växa från tanke till verklighet har varit otroligt tillfredsställande. Utmaningen att skapa en 3D-konfigurator, särskilt med min begränsade erfarenhet inom 3D-modellering och webbprogrammering innan sommaren, har utvecklat både mina färdigheter och min förståelse av processen. Och Pro&Pro har varit den perfekta arbetsplatsen för detta, då jag har fått ta mig an uppdraget helt självständigt men samtidigt alltid haft någon att bolla med när det behovet funnits.

Intervju med Michael Berggren, VD Bergom Såg

Vad säger VD:n på Bergom Såg, Michael Berggren, om sommarens samarbete? Jag fick en kort pratstund med honom och ställde några frågor för att få en inblick i hans tankar om detta projekt och dess framtid.

Fråga: För de som inte är bekanta med Bergom Såg, kan du berätta lite om vad företaget sysslar med?

Svar: Företaget driver en bygghandel, trähusproduktion och träförädling genom hyvleri och industrimåleri. Bygghandeln vänder sig mot både företag och konsumenter. Där säljs trä och byggvaror, och bygg produkter järnhandels- och fritidsartiklar. Trähusproduktionen omfattar attefallshus, fritidshus och villor. Företaget siktar på att utveckla produktionen till att omfatta flerbostadshus. Träförädlingen är i dag inriktad på att producera till bygghandelns kunder och till trähusproduktionen. På sikt vill Bergom Såg utveckla detta för att producera trävaror med ett unikt sortiment och sälja till återförsäljare.

Fråga: Hur skulle du sammanfatta sommarens samarbete med Pro&Pro?

Svar: Mycket kreativt och givande för oss. Vi har upplevt Pro&Pro som en professionell partner i vår affärsutveckling. Att på så kort tid fått möjlighet att skapa ett verktyg för att förbättra vår försäljning är viktigt för oss. Vi är otroligt tacksamma för denna möjlighet och tänker förvalta den på bästa sätt.

Fråga: Och till sist, vad tror du detta tillför till Bergom Sågs erbjudande?

Svar: Jag är övertygad om att detta på sikt ger ökad försäljning för oss. Att tillsammans med Pro&Pro få möjligheten att visualisera produkter på detta sätt är ett bra steg på vägen för att öka försäljningen.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till både Pro&Pro och Bergom Såg för möjligheten som jag fått under denna sommar. Det har varit en resa fylld med insikter och lärdomar som jag säkerligen kommer dra nytta av i framtiden. Så se nu till att hålla ögonen öppna på Bergom Sågs hemsida, Bergom Såg (bergomsag.se), så att ni inte missar lanseringen av 3D-konfiguratorn och där kan ni också hålla utkik efter fler fascinerande inblickar i framtidens byggvärld.

P.S. Det var betydligt svårare att skriva ett blogginlägg än att bygga en 3D-konfigurator;)

/Anton O’Nils

Pin It on Pinterest