Internshipblogg – Tankar efter första veckan
Jun 18 2024

Hej allihopa, eller ska vi säga hej igen sedan förra sommaren! Såhär i studentfirandets tid kommer, som vanligt, nya internshipare till Pro&Pro-kontoret för ett nytt uppdrag. I år är det två välbekanta ansikten som bildar en ny duo: Mimmi Vestin och Anton O’Nils. Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete utvecklar sig. Lite som att prova banan på pizza – två saker som är goda var för sig, men kanske inte faller alla i smaken tillsammans. Haha! Skämt åsido, sommarens projekt har pågått i mer än en vecka nu och samarbetet går bra. Årets uppdrag görs i samarbete med SCA och handlar om att ta fram lösningar för att minimera riskerna vid iskast från vindkraftverk.

Generellt om iskast: Vid vissa väderförhållanden kan is bildas på vindkraftverkens rotorblad, som sedan kan lossna och falla ner. Isbildningen minskar vindkraftverkens effektivitet och utgör en säkerhetsrisk för både boende i närheten och anställda som utför underhållsarbete. Vanligtvis sker isbildning vid temperaturer runt fryspunkten, i kombination med hög luftfuktighet, dimma eller regn.

För att förebygga minskad effektivitet och minska risken för isbildning används avisningssystem på vissa vindkraftverk och varningsskyltar sätts upp vid vägingångarna till vindkraftsparkerna. Vi ska genom informationsinsamling och dataanalys undersöka om det finns ett samband mellan väderförhållanden och isbildning för att på ett så bra och tydligt sätt kunna varna besökare i vindkraftsparkerna om det finns en aktuell risk för iskast.

Under första veckan formulerade vi en arbetsprocess att följa. Det är alltid bra att ha en plan och idé för sitt arbete för att effektivisera tiden så mycket som möjligt. Arbetet kommer inledningsvis att delas upp i två delar: en del för informationsinsamling och en för dataanalys. I informationsinsamlingsdelen kommer vi att undersöka vindkraftverk, orsaker till nedisning, och nuvarande varningsmetoder. Målet är att samla in så mycket information som möjligt för att få en omfattande förståelse av problemet. Dataanalysen kommer sedan att använda meteorologiska data och turbindata för att undersöka om det är möjligt att förutse isbildning på vindkraftverk med hjälp av en statistisk modell.

Vi besökte även vindkraftparken Nylandsbergen strax utanför Sundsvall. Det var toppen att se och uppleva de varningsmetoder för iskast som används idag. Ett stort tack till SCA som tog sig tid att köra oss dit och visa oss runt i parken, det blåste verkligen ordentligt vid foten av vindkraftverket! Bilderna till inlägget är tagna under vårt besök i parken.

Vi kommer att skriva några blogginlägg under sommaren. Håll er uppdaterade på LinkedIn eller vår hemsida för att följa vår resa.

Trevlig sommar!

Mimmi Vestin & Anton O’Nils

Value-creating AI

Utbildning

In this course, you gain knowledge of how to use AI in a structured and methodical way to create value in your business.

Project manager of the future

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Remote leadership

Utbildning

This course takes its point of departure in how to succeed with your leadership when employees are working remotely in order to deliver excellent results.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest