Remote leadership

Kursen ger kunskap och insikt om hur du planerar och genomför praktiskt ledarskap på distans.

Ledarskap på distans är utmanande och spännande för ledaren och medarbetaren. Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat. Genom en genomtänkt strategi och ett strukturerat arbetssätt skapas förutsättningar att lyckas med ledarskapet.

För vem?

Kursen vänder sig till ledare för grupper och verksamheter som har en verksamhet eller medarbetare som är distribuerad på flera orter eller kontor samt ledare som har sin ledare på annan ort.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du arbetar eller kommer att arbeta som projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Syfte och mål

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och kunskap om hur individer och verksamheter som är fysiskt distribuerade leds för att skapa bra resultat i verksamheten och en miljö där alla trivs och är engagerade.

Information

Längd: 2 dagar 

Pris: 7 990 kr

Plats: Storgatan 22, Sundsvall

Educator: Markus Marklund

Upcoming occasions

14-15 november 2022

15-16 februari  2023

Anmäl dig till utbildningen

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Ledarskap på distans är utmanande och spännande både för ledaren och medarbetarna. För lyckas med ledarskapet är det viktigt att ha en strategi och ett strukturerat arbetssätt för att leda verksamheten och medarbetarna. Kursen innehåller:

  • Kursen ger information om hur du som ledare inspirerar och motiverar sina medarbetare på distans att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
  • Genomgång av trender och utmaningar
  • Kunskap om hur du planerar och genomför ditt ledarskap på distans
  • Förståelse för skillnader i ledarskap där du har medarbetarna nära jämfört med när de är på distans.
  • Kunskap om självledarskap och hur du åstadkommer det.
  • Lär dig konsten att skapa engagemang och teamkänsla i ett distribuerat team.
  • Information om stöd, verktyg och hjälpmedel för att lyckats med ditt ledarskap på distans.

Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Längd och schema

Utbildningen är en två dagars utbildning. Utbildningen är öppen samt kan genomföras tillsammans med företag utifrån önskemål.

Markus Marklund

Management consultant

Markus är ambitiös och stimuleras av att strukturera upp och lösa komplexa uppgifter. Han har ett lösningsorienterat förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och skapar en positiv stämning i arbetsgrupper.

Kostnad

Pris: 7 990 kr exkl. moms

Om flera personer deltar från samma organisation får deltagare 1 000 kr i rabatt. Alla priser är exkl. moms.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som ”Authorized Training Partner” A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Pin It on Pinterest