Internshipblogg – Halvvägsrapportering
jul 5 2024

Hej! Ytterligare två veckor av vårt internship i drakarnas stad har passerat och mycket har hänt. Som vi nämnde i förra blogginlägget arbetar vi i sommar med ett uppdrag i samarbete med SCA, där vi undersöker möjligheterna att bättre informera om och tydliggöra riskerna vid iskast från vindkraftverk. Det är ett mycket intressant och aktuellt ämne! Under dessa två veckor har vi samlat på oss ännu mer kunskap om nedisning och vindkraft. Trots att forskningen om iskast från vindkraftverk är begränsad, går det att jämföra med andra samhällsrisker, som isfall från hustak i städer där restriktionerna är striktare.

Idag är den främsta varningsmetoden för iskast varningsskyltar som är uppsatta runt om i parken. Vi har studerat andra varningsmetoder för att eventuellt komplettera dagens skyltar, såsom blinkande lampor, hemsidor med aktuell information och sms-utskick. Varje metod har sina för- och nackdelar, och utmaningen är att kombinera dem till en kostnadseffektiv och praktiskt genomförbar lösning.

Under dessa veckor har vi även fått tillgång till meteorologisk data och turbindata från en vindkraftspark i Piteå. Med hjälp av denna data ska vi skapa en matematisk modell för att förutse nedisning. Eftersom sensorerna på vindkraftverken inte samlar in all nödvändig data för analysen, har vi även kompletterat med historisk väderdata från SMHI. Tvärtom jämfört med iskast finns redan mycket forskning kring detta ämne, men det saknas en tillförlitlig modell för att prognostisera isbildning. Vårt mål är inte att skapa en 100% träffsäker modell, men vi ser positivt på dataanalysen som en fantastisk möjlighet att öva på statistik och machine learning.

Innan de ordinarie managementkonsulterna på Pro&Pro gick på semester höll vi en lunchpresentation om vårt arbete. Det var mycket givande på flera sätt. Vi fick öva vår presentationsteknik och fick många bra synpunkter som kommer att vara värdefulla för vårt fortsatta arbete. Under lunchen insåg vi också hur mycket vi har lärt oss på bara några veckor. Det är fascinerande att tänka på hur snabbt vi har blivit kunniga inom ett specifikt ämne som ofta kräver flera års erfarenhet.

Nu är det dags för semester. Om tre veckor är vi tillbaka och då kommer vårt fokus ligga på att slutföra en slutgiltig rekommendation och genomförandeplan. En stor del av vårt arbete kommer att handla om GoTo-Market, det vill säga att vi paketerar den valda varningsmetoden i ett koncept där roller definieras och en implementeringsstrategi beskrivs. Detta kommer att visa hur man går från ett förslag till en fungerande varningsmetod i praktiken. I slutet av vårt internship ska vi också presentera vårt arbete för Pro&Pro och SCA, så vi behöver också förbereda och skapa en presentation för det.

Vi hörs och ses i nästa blogginlägg! Håll er uppdaterade på LinkedIn eller vår hemsida för att följa vår resa.

Trevlig sommar!

Mimmi Vestin & Anton O’Nils

 

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest