Värdeskapande Artificiell Intelligens

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet

Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Både teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur AI kan skapa kundvärde och effektivisera verksamheten.

För vem?

Kursen vänder sig till projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du arbetar eller kommer att arbeta som projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Syfte och mål

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt hur man på ett praktiskt och innovativt sätt kan använda AI-teknologin för att skapa värde för sina kunder och öka den interna effektiviteten. Deltagaren har också praktiskt fått pröva att arbeta med AI

Information

Längd: 10 h (utspritt över 5 tillfällen)

Pris: 2 990 kr (2 490 kr för medlemmar i AI-nätverket)

Plats: Storgatan 22, Sundsvall

Utbildare: Daniel Adelander

Kommande tillfällen

14 september 2023

16 november 2023

Anmäl dig till utbildningen

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Grundläggande och fördjupande förståelse för vad AI är, hur det användes och hur det kan användas i din verksamhet
  • Kunskap om hur ni kan skapa möjligheter för implementering av AI
  • Förståelse för vilka nya kompetenser och roller som kommer att behövas
  • Brister och svagheter med AI, när passar det och när passer det inte att använda AI?
  • Konkreta case och övningar

Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, erfarenheter hemuppgifter. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg: AI utbildning – Broschyr.pdf

Längd och schema

Utbildningen genomförs mellan 08:00-10:00 följande dagar:

  • 14 september 2023 – Introduktion till AI
  • 21 september 2023 – Träna en AI
  • 28 september 2023 – Skapa värde med AI
  • 5 oktober 2023 – Etiska utmaningar
  • 12 oktober 2023 – Framtid & Reflektion

Daniel Adelander

Managementkonsult

Daniel är en kreativ, analytisk och motiverad person som gillar att utmana sig själv och finna lösningar i alla situationer. Med sin positiva inställning, nyfikenhet och entusiasm bidrar han till en rolig och involverande och arbetsmiljö.

Kostnad

Pro&Pros AI utbildning ges i samarbete med AI-nätverket som koordineras av Bron Innovation, Samling Näringsliv Jämtland och Mittuniversitetet under projektet AI kompetens. Därför har medlemmar i AI nätverket reducerat pris.

Kostnad för medlemmar i AI-nätverket: 2 490 kr

Kostnad för övriga: 2 990 kr

Om flera personer deltar från samma organisation får deltagare 500 kr i rabatt. Alla priser är exkl. moms.

Pin It on Pinterest