Framtidens projektledare

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination med kunskap om hur du som projektledare leder projekt som arbetar med agila metoder.

Projektledaren har en avgörande roll för driva och genomföra komplexa insatser såsom förändringar eller utvecklingsarbete. För att lyckas behöver projektledaren en bred kompetens för att kunna planera och driva projektet utifrån projektets mål och inriktning, samt inspirera och leda medarbetare.

Framtidens projektledare behöver god förmåga att kombinera beprövad projektmetodik med agila metoder.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som projektledare och vill vidareutveckla dina kunskaper och färdigheter inom området.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du arbetar eller kommer att arbeta som projektledare. Metoderna och terminologin presenteras på ett pedagogiskt och enkelt sätt.

Syfte och mål

Utbildningen ger dig förståelse på djupet för hur ett projekt ska drivas och du får genomföra praktiska övningar i grupp. Genom utbildningen får du kunskap om hur projekt leds med PMI, världens mest spridda projektledarcertifiering. På utbildningen får du också kunskap om hur du driver projekt som arbetar med agil utveckling.

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som bör användas i ett effektivt framtida projektledningsarbete.

Information

Längd: 2 dagar

Pris: 6 200 kr 

Plats: Storgatan 22, Sundsvall

Utbildare: Mikael Augustsson

Kommande tillfällen

17-18 oktober 2023

Anmäl dig till utbildningen

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Kunskap om hur du förbereder projekt och skapar rätt förutsättningar
  • Metod för arbete med business case och budget
  • Kunskap och verktyg för att planera och strukturera projekt
  • Projektmetodik enligt PMI
  • Förståelse för hur du inspirerar och leder projektteamet
  • Verktyg för riskhantering, ändringshantering, kommunikation och förändringsledning
  • Kunskap hur du leder projekt med agil utveckling
  • Kunskap om hur du hanterar styrgrupp och projektets intressenter

Det pedagogiska upplägget bygger på föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher ges goda möjligheter att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Längd och schema

Två utbildningsdagar. Kl. 9-16 med lunchpaus kl. 12-13 (lunch ingår i kursavgiften).

Mikael Augustsson

Managementkonsult

Mikael arbetar som managementkonsult på Pro&Pro. Han är certifierad projektledare och har stor erfarenhet från att leda komplexa projekt och genomföra projektledarutbildningar för såväl privat som offentlig sektor.

Kostnad

Pris: 6 200 kr 

Om flera personer deltar från samma organisation utgår rabatt med 500 kr per person. Alla priser är exkl. moms.

Övrig information

Utbildningen följer PMI:s A Guide to the Project Management Body of KnowledgePMBOK® Guide. Utbildningen utgör därför en god grund för vidare PMP-certifiering. Våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade.

Pin It on Pinterest