Om Pro&Pro

Makes people and business successful

7

Vad gör Pro&Pro?

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar.

”Vår ambition och målsättning är alltid att, tillsammans med våra kunder, utveckla företagens arbetssätt och processer för att skapa ett bättre företag för både anställda och ägare.”

Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

De kunder vi samarbetar med är framförallt stora och medelstora företag och organisationer som vill och vågar utveckla sin verksamhet.

Från en idé till ett företag

2007 läggs grunderna för Pro&Pro genom att Tommy Ytterström och Markus Marklund börjar fundera och skissa på vision, affärsidé och erbjudanden för ett företag med inriktning mot de områden som vi brinner för.

2012 beslutar vi oss för att satsa fullt ut och vi startar företaget Pro&Pro AB. Ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition.

Pro&Pro satsar nu vidare, bland annat genom ett nätverk av kvalificerade företag inom olika branscher. Resan har precis börjat och framtiden kommer visa var den slutar

Vårt team

Våra konsulter har lång erfarenhet av rådgivning inom affärsutveckling, strategi, ledarskap eller verksamhetsutveckling.

Tommy Ytterstöm

VD, Managementkonsult

Fokusområden: Affärsutveckling, marknadsanalys & marknadsföring

Mikael Augustsson

Managementkonsult

Fokusområden: Projektledning, verksamhetsutveckling och innovationsutveckling. 

Linn Madsen

Managementkonsult

Fokusområden: Affärsutveckling, organisationsutveckling, employer branding, marknadsanalys och marknadsföring

Vision & affärsidé

Vår vision förmedlar vår långsiktiga strävan av allt det vi gör. Visionen inspirerar och leder oss dagligen i våra relationer och uppdrag med kunder, samt i utvecklingen av Pro&Pro till ett uthålligt framgångsrikt företag.

”Vår vision är att utveckla företag och organisationer så att de blir riktigt roliga att äga och arbeta för.”

Vår affärsidé är att strategiskt och taktiskt hjälpa företag att nå sin fulla potential genom att kombinera perspektiven kund, affär, ledarskap och individ.

Varumärkeslöfte & kärnvärden

Vårt varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”, beskriver vad vi lovar kunder, partners, medarbetare och omvärld. Det innebär att vi i våra kunduppdrag lovar kunderna att utveckla både företag och medarbetare.

”Makes people and business successful.”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta till vara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är kärnvärden för Pro&Pro och det som vårt varumärke bygger på samt ska bidra vill att vi uppnår vår vision och ambition.

Nyfikenhet

Positivitet

Ambition

Ödmjukhet

Riktlinjer & policy

För oss är det viktigt att ha tydliga tankar och riktlinjer att utgå ifrån i vår strävan efter att vara den bästa arbetsgivaren vi kan vara. Därför har vi en rad interna regelverk och policydokument som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för vår verksamhet.

Pro&Pro respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Vi är öppna med de personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in uppgifterna. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar personuppgifterna. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Pin It on Pinterest