Värdeskapande Artificiell Intelligens

Bakgrund och syfte
Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Både teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin.
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur AI kan skapa kundvärde och effektivisera verksamheten.

Målgrupp
Kursen vänder sig till projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Längd
En dags utbildning.

Innehåll
Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI, Machine Learning och Big Data för att skapa värde i din verksamhet
  • Djupare förståelse för hur du kan gå tillväga, steg-för-steg
  • Förståelse för vilka nya kompetenser som kommer att behövas
  • Konkreta case och övningar med Azure Machine Learning

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, erfarenheter samt praktiska övningar.

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt hur man på ett praktiskt och innovativt sätt kan använda AI-teknologin för att skapa värde för sina kunder och öka den interna effektiviteten. Deltagaren har också praktiskt fått pröva att använda Azure machine learning.

 

Utbildare

Mikael Augustsson

Mikael är managementkonsult och utbildare på Pro&Pro. Han har såväl teoretisk som praktisk erfarenhet att använda AI och maskininlärning för att förbättra  verksamheter.

Daniel Adelander

Daniel är junior managementkonsult på Pro&Pro. Daniel har ett stort intresse och kunskap om AI teknologin.

 

Anmäl intresse

10 + 12 =

Om utbildningen

Datum: 13 sept
Plats: Storgatan 29, Sundsvall
Pris: 3 900 kr exkl. moms
Utbildare:
Mikael Augustsson
Daniel Adelander

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.

Pin It on Pinterest