Värdeskapande Artificiell Intelligens

Bakgrund och syfte
Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Både teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin.
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur AI kan skapa kundvärde och effektivisera verksamheten.

Målgrupp
Kursen vänder sig till projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare, chefer och beslutsfattare.

Längd
En dags utbildning.

Innehåll
Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Grundläggande och fördjupande förståelse för vad AI är, hur det användes och hur det kan användas i din verksamhet
  • Kunskap om hur ni kan skapa möjligheter för implementering av AI
  • Förståelse för vilka nya kompetenser och roller som kommer att behövas
  • Brister och svagheter med AI, när passar det och när passer det inte att använda AI?
  • Konkreta case och övningar

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på teorier, erfarenheter samt praktiska övningar.

Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt hur man på ett praktiskt och innovativt sätt kan använda AI-teknologin för att skapa värde för sina kunder och öka den interna effektiviteten. Deltagaren har också praktiskt fått pröva att arbeta med AI.

 

Utbildare

Daniel Adelander
Daniel är managementkonsult på Pro&Pro. Daniel har genomfört tidigare utbildningar inom AI och har ett stort intresse och kunskap om AI teknologin.

Markus Marklund
Markus är managementkonsult på Pro&Pro. Han har stor erfarenhet kring införande av förändringsledning, införande av nya teknologier samt hur AI påverkar företag och organisationer.

 

 

Anmäl dig till utbildningen

Om utbildningen

Datum: 21 januari
Plats: Distansutbildning
Pris: 2 900 kr exkl. moms
Utbildare:
Daniel Adelander
Markus Marklund

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende.

Pin It on Pinterest