Verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsutveckling har vi samlat vår kompetens och våra koncept som syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov. Genom vår erfarenhet, vårt arbetssätt och metodik kan komplicerade verksamhetsutmaningar lösas för att skapa en bättre verksamhet och uppnå uppsatta mål.

Verksamhetsutveckling innebär att realisera de förändringar som krävs för att den lagda strategin, förnyelsen och ambitionen i affär och verksamhet ska kunna förverkligas och leverera det önskade. Att gå från genomarbetade strategier, planer och ambitioner för förnyelse upplevs som en tuff utmaning och ställer höga krav på att effektivt kunna genomföra utveckling av processer, kompetens, organisation, ledning och styrning, produktutveckling, IT och annan infrastruktur.

Inom verksamhetsutveckling erbjuder vi:

  • Verksamhetsarkitektur
  • Ledningssystem
  • Projekt- och programledning
  • Projekt- och portföljplanering
  • Följeforskning

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest