Verksamhetsarkitektur

Inom ramen för verksamhetsutveckling erbjuder vi verksamhetsarkitektur och processutveckling. En bra verksamhetsarkitektur skapar goda förutsättningar för snabb och enkel produkt- och verksamhetsutveckling, hög informationskvalitet och att verksamheten stöds av rätt organisation och system. En organisation med en bra verksamhetsarkitektur kan snabbt anpassa verksamheten och svara på nya marknads- eller omvärldskrav.

Alltför ofta ser vi att organisationer utvärderar och inför nya tekniska system utan att först gått igenom verksamhetsarkitekturen som dessa system ska stödja. En genomarbetat och tydlig verksamhetsarkitektur är också utgångspunkt till bra samarbete mellan verksamhet och IT.

Verksamhetsarkitekten har en viktig uppgift att väga samman verksamhetens behov, drivkrafter, strategier, prioriteringar och information för att utifrån dessa utforma lämpliga processer och realiseringar.

Verksamhetsarkitekten utgår du från företagets verksamhetsprocesser. Om inte dessa finns dokumenterade hjälper vi kunderna med att kartlägga och dokumentera processerna som underlag för fortsatt processutveckling. Genomarbetade processer där verksamheten har kunskap och en gemensam bild av dessa är centralt för att skapa en effektiv verksamhet.

Vi använder en beprövad metod och verktyg för processkartläggning och processanalys.

Vi har certifierade affärs- och verksamhetsarkitekter med erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest