Projekt- och portföljplanering

Inom ramen för verksamhetsutveckling erbjuder vi projekt- och portföljplanering. En effektiv projekt- och portföljplanering är viktigt för organisationer med flera parallella utvecklingsprojekt. Det även viktigt för organisationer med en effektiv hantering av utveckling som inte genomförs i projektform.

Tillsammans med kunden analyseras befintlig hantering och förbättringar och konkreta styr- och uppföljnings kriterier identifieras. Centrala områden för en effektiv projekt- och portföljplanering innefattar prioritering, resurstillsättning, projektstyrning och utvecklingskapacitet i verksamhet och system.

Om kunden önskar, kan vi självklart också vara en del av implementeringen. För oss är det viktigt att också gå in med perspektivet att allt inte passar att drivas i stora projekt med en leverans utan är det mer utveckling i fokuserade team. I vårt angreppssätt kombinerar vi mjuka och hårda aspekter det vill säga att vi tittar mycket på kompetens, teamsammansättning, hur få passion kommunikation mellan intressenter etc.

Vi har erfarenhet från flera verktyg och modeller för projekt- och portföljhantering inklusive projekt scoring och prioritering.

Pro&Pro erbjuder analyser med konkreta åtgärder som resultat för att utveckla projekt- och uppdragsverksamheten på strategisk nivå, det vill säga att den blir effektiv och resultatet optimeras mot företagets strategier och ambitioner.

Vi erbjuder olika former av stöd inom projektstrategi och projektplanering

  • Rådgivning och coaching
  • Genomföra analys och föreslå förbättring av projektverksamheten
  • Utveckla processer och arbetssätt för strategi och planering av projektverksamheten

 

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest