Projekt- och programledning

Inom ramen för verksamhetsutveckling erbjuder vi projekt- och programledning. Organisationer genomför vanligtvis större utveckling i arbetsformen projekt. Projektledaren har en mycket viktig roll och påverkar i stor utsträckning om ett projekt blir framgångsrikt eller inte. Duktiga projektledare behöver ha många verktyg för att projektet ska leverera förväntat resultat. Dels behöver projektledaren entusiasmera, kommunicera, förstå gruppdynamik, skapa trivsel och engagemang hos projektgruppen. Det är också av avgörande betydelse att ha god kunskap i styr- och projektmodeller för att därmed skapa goda förutsättningar för projektgruppen att leverera.

En duktig projektledare behöver vara en god ledare, ha god struktur och planering samt ha förståelse för verksamhetsområdet för att därmed kunna förstå problem och möjligheter.

Ett lyckat projekt från start till mål innebär att målen uppnås, resurserna räcker till och tidsplanen hålls. Men det viktigaste av allt för verksamheten är att de affärs- eller verksamhetseffekter som projektet syftar till att nå verkligen uppnås. Därför behöver projektets styrgrupp tillsammans med projektledaren verkligen förstå dessa affärs- och verksamhetseffekter. I planeringen av projektet utgår vi från organisationens och individernas förutsättningar för att anpassa arbetssättet i projektet. Vi förespråkar ett agilt arbetssätt där projektet jobbar med kontinuerliga leveranser för att leverera mål och affäreffekter.

Pro&Pro erbjuder projektledning för större satsningar eller programledning av ett större satsningsområde. Valet av projektstyrningsmodell sker i dialog med kunden men självklart tar vi in våra tankar och erfarenheter kring ledarskap och individutveckling, t.ex. skapa vinnande team med gemensamma mål och visioner, leda globalt och på distans etc. Vi erbjuder också att ta del av våra erfarenheter och våra modeller kring styrning och projektgenomförande

 

Kundcase

Tillsammans med en statlig myndighet har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest