VD summerar första halvåret 2019 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2019 och blickar framåt

Vi är inne i september och andra halvåret 2019 har arbetsmässigt kommit igång med full fart. Jag hoppas alla har kunnat njuta av sommaren tillsammans med familj och vänner. Jag tänkte passa på att summera Pro&Pros år så här långt och beskriva hur vi tänker runt vår framtida utveckling.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Vi har sedan starten 2013 haft ambitionen att vara en managementkonsultbyrå som ger våra kunder ett tydligt värde som en innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning. Vår strategi leder oss kontinuerligt att ta steget mot kännedom och position samt utveckla vårt värderbjudande. Under första halvåret 2019 har ett antal nya kunder gett oss förtroende att bidra till deras utveckling som i form av en innovativ partner. Här är några exempel:

 • Utveckling av kompetensstrategi och employer branding för en större organisation
 • Framtidsanalys för kommun
 • Affärsutveckling av nya erbjudanden B2B för telekomoperatör
 • Ledningsstöd och rådgivning till en större organisation i genomförande av digital transformation
 • Leda komplext och stort projekt inom digital transformation för ett större företag
 • Utveckling av partnerskap inom 5G
 • Utbildning inom AI kopplat till affärs- och verksamhetsutveckling
 • Affärsutvecklingsrådgivare till ett av Sveriges mest högt rankade start-up

Genom att vi kan erbjuda en bredd i kompetens, modeller, erbjudanden samt branschkännedom kan vi möta kunders olika behov och önskemål på ett mycket bra sätt. Våra värderingar nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet leder oss att genomföra uppdragen och vi har fått många uppskattande utvärderingar från våra kunder. Vi har också haft förmånen att under första halvåret 2019 ha fortsatt lönsam tillväxtutveckling. För andra halvåret av 2019 och 2020 ser vi för vår del en positiv marknadsutveckling och steg för steg ha möjlighet att utvecklas med lönsam tillväxt.
För att vara i framkant i omvärldsspaning och väl förberedda att kunna vara en samtalspartner i framtidsutmaningar genomför vi egna analyser och tar fram insikter inom framtidsområden. Våra Pro&Pro Insight event där vi delar med oss våra analyser och insikter är mycket uppskattade och välbesökta event.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att alla medarbetare har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete.

Varje vecka träffas vi för att gemensamt samtala om kund- och affärsläge samt viktiga frågeställningar för vår utveckling. Till detta genomför vi varje månad en gemensam ”business review” där vi går igenom senaste månadens händelser och resultat samt gör en utblick för att tillsammans ta taktiska aktions. Vi har en heldag varje halvår med fokus på framtidsarbete där vi jobbar tillsammans med att utveckla lönsam tillväxtmålbild och vägen dit i närtid och medellång sikt genom perspektiv som marknad och kundutveckling, varumärke och kännedom, försäljning, medarbetarattraktion, karriärutveckling, geografiska etableringar, strukturkapital och trivsel.
I takt att vi blir fler utökar vi vårt kontor och utvecklar mötes- och aktivitetsmöjligheter. Vi har förmånen att kunna genomföra delar av många kunduppdrag genom arbete på kontoret, vilket gör att vi kan träffas ofta och utbyta tankar och kunskap samt stötta varandra. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Kvalificerat mentorskap, internship och traineeprogram för studenter med ambitioner

Under 2019 formaliserade vi ett mentorserbjudande till nyfikna universitetsstudenter med hög potential. Vi har under 2019 knutit till oss många spännande studenter från olika universitet. Vi är inne på andra omgången av vårt eget traineeprogram. Det är glädjande att se utvecklingen hos våra traineer där de genom sin drivkraft i sampel med stora utvecklingsmöjligheter tar ansvarfulla roller i uppdrag. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. I våra universitetssamarbeten har vi utökat samarbetet med Linköping och Umeå.

Samhällsengagemang för ungdomars välbefinnande och utbildning

Vi ser ungdomars välbefinnande och utbildning som mycket viktiga områden för ett samhälles utveckling. Sedan 2017 har vi ett framgångsrikt samarbete med Skvaderns gymnasieskola där vi både genomför innovations workshop, inspirerar till universitetsutbildning samt delar ut stipendium till bästa gymnasiearbete. Vi har också under vintern och våren 2019 engagerat oss i ett samarbete med en regional grundskola, Matfors högstadium, för att inspirera ungdomarna till vidare studier samt samtala om framtidsområden som hållbarhet och digitalisering. Inom ungdomsidrotten har vi ett antal samarbeten och engagemang där vi försöker bidra till en meningsfull och glädjefull fritid för ungdomar.

Blick framåt samt spännande lanseringar som stärker våra kunders konkurrenskraft

Vi ser under senare delen av 2019 samt 2020 fortsatt utveckling inom områden som ledarskap, Employer branding samt Management of Digtialization. Vi har utvecklat det nya konceptet Management of Digitalization där vi stödjer kunderna att utveckla sin ledning och styrning av digitalisering samt att stödja i genomförandet av operativa projekt.
Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning. Vi har några nya spännande koncept på gång inom nätverk och ledarskap som kommer lanseras i början av 2019.
Nu när vi har en plattform att stå på regionalt har vi framåt en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer också under 2020 att börja se över förutsättningar för en eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Utvecklas med människor som drivs av vårt löfte ”makes people and business successful”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Därför vill vi ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Vi har ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer, både erfarna samt nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Datadrivna affärsmodeller och GoTo market

Datadrivna affärsmodeller och GoTo market

Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör många nya möjligheter inom digitalisering. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data och Internet of Things samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor samt såväl näringsliv som det offentliga inkluderas.

För att stödja utvecklingen kring datadriven affärsutveckling behövs nya affärsmodeller och nya angreppsätt inom GoTo market. Pro&Pro har genom ett strategiskt analysarbete tagit fram ”best practise” principer för utveckling affärsmodeller samt GoTo market med fokus på plattformar. Det strategiska arbetet har inkluderat att studera vetenskapliga artiklar, fallstudier och litteratur samt genomföra intervjuer och utifrån detta analysera fram ”best practise” principer för utveckling av affärsmodell och GoTo market.

Det strategiska analysarbetet har genomförts av Joakim Eriksson, Emil Lagergren och Julia Larsson, internship juniormanagementkonsulter 2019 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, Managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Joakim, Emil och Julia studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Joakim och Julia vid Umeå Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

Vill du läsa en artikeln om Internshipet så klicka på artikeln till höger så kan du läsa mer.

Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör många nya möjligheter inom digitalisering. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data och Internet of Things samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor samt såväl näringsliv som det offentliga inkluderas.

För att stödja utvecklingen kring datadriven affärsutveckling behövs nya affärsmodeller och nya angreppsätt inom GoTo market. Pro&Pro har genom ett strategiskt analysarbete tagit fram ”best practise” principer för utveckling affärsmodeller samt GoTo market med fokus på plattformar. Det strategiska arbetet har inkluderat att studera vetenskapliga artiklar, fallstudier och litteratur samt genomföra intervjuer och utifrån detta analysera fram ”best practise” principer för utveckling av affärsmodell och GoTo market.

Det strategiska analysarbetet har genomförts av Joakim Eriksson, Emil Lagergren och Julia Larsson, internship juniormanagementkonsulter 2019 vid Pro&Pro med Tommy Ytterström, Managementkonsult Pro&Pro, som rådgivare och ansvarig för arbetet.  Joakim, Emil och Julia studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Joakim och Julia vid Umeå Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

Vill du läsa en artikeln om Internshipet så klicka på artikeln ovan så kan du läsa mer.

Om du önskar ta del av hela analysen och dess rapport kontakta Tommy Ytterström, tommy.ytterstrom@proandpro.se , 070 673 72 00.

 

Joakim Eriksson
Junior Mgmtkonsult
Internship 2019

Emil Lagergren
Junior Mgmkonsult
Internship 2019

Julia Larsson
Junior Mgmtkonsult
Internship 2019

Tommy Ytterström
Managementkonsult
VD Pro&Pro

Managementkonsulter som löser framtidens utmaningar

Managementkonsulter som löser framtidens utmaningar

Pro&Pro är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas. Det gör att vi är öppna för nya affärer och möjligheter att förverkliga just dina karriärdrömmar. Nu söker vi managementkonsulter som vill vara med och hjälpa våra kunder inom bank och försäkring, energi, industri, offentlig sektor, telekom och forskning/utbildning att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer och verksamheter. Exempel på kunduppdrag är:

 • Hållbar affärsutveckling med relation till Artificiell Intelligens, Internet of Things och 5G
 • Omvärldsanalys för etablering och tillväxt av forskning, branscher och företag
 • Strategi för ökad medarbetarattraktivitet för företag och organisationer
 • Rådgivning i utveckling av marknadsintroduktion för startup
 • Projektledare för ett komplext digitaliseringsprojekt
 • Strategisk rådgivning till ledningsgrupper

Din bakgrund

Från att ha en roll som affärschef, innovationsansvarig, utvecklingschef, marknadsansvarig, affärsutvecklare, projektledare, strateg, tjänsteutvecklare eller liknande ser du nu managementkonsult som nästa steg i karriären. Vi ser att din utbildning är på masternivå som civilingenjör, designer, ekonom, journalist eller kommunikatör. Din erfarenhet kan skifta från ett par års erfarenhet till många års erfarenhet. Forskarexamen är meriterande.

Personliga egenskaper

Som person är du ambitiös, nyfiken, leveranssäker, har mycket god förmåga att vägleda i diskussioner och beslut, brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar samt få andra att trivas. Du ser en glädje att verka som konsult, rådgivare, föreläsare och inspiratör samt lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå.

Upplev Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. Vi är en innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Med strukturerade processer och tydliga värderingar skapar vi rätt förutsättningar för kreativitet, innovation och lönsamhet.

Våra erbjudanden omfattar analys, strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle.

Våra värderingar

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Att arbeta på Pro&Pro är ingen vanlig anställning – det är en livsstil och upplevelse. med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Strävar du efter yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid är Pro&Pro företaget för dig.

Är du nyfiken och har frågor?

Välkommen att kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00, tommy.ytterstrom@proandpro.se

Ansökan

Sista ansökningsdatum 2019-06-07. Skicka ditt personliga brev och CV, där du beskriver dina resultat i olika projekt och roller, till tommy.ytterstrom@proandpro.se

Vi utvärderar inkomna ansökningar löpande.

VD summerar första halvåret 2019 och blickar framåt

VD summerar och blickar framåt

2018 – ett stort steg framåt tillsammans med våra kunder

2013 startade vi Pro&Pro med ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. Detta i kombination med värderingar som stödjer en bra balans mellan arbete, fritid och familj.

2018 blev ett år där Pro&Pro lyckades ta ett stort steg framåt mot ambitionen för företaget. Året gav en fortsatt tillväxt och vi fick möjligheten att hjälpa nya kunder i nya branscher som bank och försäkring, energi, industri och telekom men också i området internationella etableringar och regional tillväxt.

Utveckling till ett managementkonsultföretag som täcker helheten

Vi gläds också åt att kunna bidra med erbjudanden och uppdrag för en bredd i kundbehov vilket ger oss utveckling mot ett managementkonsultföretag med erbjudanden som täcker kundens helhetsbehov inom management. Några axplock på uppdrag för 2018 är följande:
• Framtidsanalyser
• Strategisk analys och rådgivning för tillväxt
• Rådgivning till styrelse och ledning för tech start ups och mindre företag som söker tillväxt
• Utbildning i projektledning för projektledare, styrgrupp och sponsorer
• Kundbehovsanalys för utveckling av digitala tjänster inom IoT
• Marknadsanalyser
• Erbjudandeutveckling och paketering av tjänster
• Affärsutveckling och product management för utveckling av digital tjänst i samspel med industriprodukt
• Innovationsledning för utveckling av företag, organisation, affär och tjänster
• Projekt- och programledning för större satsningar, både i affärer, verksamhet och digitala tjänster
• Utveckling av partnerskap och samverkan mellan olika aktörer
• Projektutvärderingar
• Kompetensanalys och strategi vid digital transformation
• Ledarskaps- och medarbetarutveckling, både som interimchef och utvecklingsprogram

Bredden i våra erbjudanden och kompetens ger också möjligheter för medarbetare att utvecklas och få nya ambitioner. Under 2018 rekryterades fyra personer med olika bakgrund, ålder, kunskap, erfarenhet och personligheter, vilket ger stora möjligheter att stödja kunders utmaningar och genomföra uppdragen på hög nivå.

Nya spännande lanseringar som stärker våra kunders konkurrenskraft

Vi har några nya spännande koncept på gång inom analys, strategi och ledarskap som kommer lanseras under 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Genom vår kompetens att utveckla nya affärer och verksamhet i samspel mellan omvärld, kundbehov, ledarskap och medarbetarskap samt teknisk utveckling ser vi AI, 5G och andra teknikskiften som viktiga områden och det berör alla vår branschområden och kompetensområden. Nu när vi också börjar ha en plattform att stå på regionalt har vi under 2019 en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer också under 2019 att börja se över förutsättningar för eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Stärkt marknadsföring ger ökad kännedom

För vår och våra kunders utveckling är självklart marknadsföring och försäljning betydelsefullt. Under 2018 har vi utvecklat vår digitala närvaro genom fler bloggar och insikter samt lanserat och genomfört vårt nya koncept med Insights. Insights är frukostseminarium som ger inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar vi våra framtidanalyser med fokus på trender och scenarion. Tillsammans med Pro&Pro dagen har vi ett starkt seminariekoncept med ett event per kvartal. Att vara föredragare på konferenser är också av viktigt för kännedom men också en stor möjlighet till personlig utveckling. Här har vi under 2018 varit aktiva och har höga ambitioner för 2019. Vi genomför partnerskap och marknadsaktiviteter som stödjer vårt löfte Makes People and Business Successful. Här kan nämnas StyrelseAkademien Västernorrland och samarbetet med Skvaderns Gymnasieskola med stipendium och innovationsworkshop som exempel. Ökad kännedom på marknaden har under året bidragit till många nya samarbeten och en möjlighet att arbeta med kunder som vi tidigare inte arbetat med.

Satsning på studenter med ambitioner genom mentorskap, internship och traineeprogram

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, har tagit examen. Vi fortsätter nu under 2019 med vår andra omgång med Emil som trainee. Vi har också ambitionen att genomföra ett traineeprogram 2019 – 2010. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Under 2018 lanserade vi också ett mentorskapserbjudande till studenter och där har vi nu relation med ett antal unga framtidsmotorer som vi får vara en del av i deras utveckling. Genom erbjudanden som mentorskap, internship och traineeprogram upplever vi att vi har ett värdefullt koncept för studenters utveckling och attraktion till oss – ”Makes People and Business Successful”.

Fortsätta utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt, Vi vill ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Under 2019 har vi ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer, både erfarna och nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot 2019 med fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Sök traineeprogram 2019

Sök traineeprogram 2019

Sök vårt Traineeprogram för 2019 – förverkliga dina drömmar

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär och förverkliga dina drömmar? Vi söker dig som är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med fokus på digitalisering och hållbarhet inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling.

Under 12 månader utvecklas du till managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling.

Vem är du som vi söker?

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2019 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi. Vid urvalet bedömer vi studieresultat, konsultegenskaper och ditt samhällsengagemang i stort.

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
Steg fyra: Erbjudande

Tillträde

Traineeprogrammet startar september 2019, Anställning kan i förekommande fall starta tidigare.
Läs mer om vårt traineeprogram

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på betyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2019-02-22.
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Pin It on Pinterest