Tankarna efter 2 veckor som intern på Pro&Pro

Tankarna efter 2 veckor som intern på Pro&Pro

Följ Emil, Julia och Joakim som gör internship under sommaren hos oss på Pro&Pro med uppdraget att kolla på affärsmodeller baserade på information som råvara.  Så här är deras tankar efter 2 veckor.

Under veckan som gått har vi hunnit genomföra massor med roliga aktiviteter, både kopplat till företaget och till vårt uppdrag under sommaren. Vi har intervjuat två olika aktörer om deras förhållningssätt till datadrivna affärsmodeller och hur de arbetar med att ta fram affärsmodeller från data. Den ena aktören var Ericsson, där vi intervjuade en anställd som arbetar med Internet of Things. Från den intervjun lärde vi oss väldigt mycket, bland annat att data oftast används till interna effektiviseringar, exempelvis optimering, snarare än att utveckla nya kunderbjudanden eftersom större företag ofta lider av en kostnadseffektiviserande mentalitet. Därför är det viktigt att även kunna se till det större perspektivet och lyfta blicken ut mot kunderna för att kunna se den potential som data har för kunderbjudande. Intervjun gav oss även intressanta insikter om hur industri 4.0 kommer att förändra industrin på väldigt många sätt. Kopplat till data finns frågeställningar som rör etik, där Ericsson ser vikten av att arbeta med data på ett etiskt hållbart sätt. Den andra aktören vi har intervjuat var Länsförsäkringar, där vi pratade med en affärsutvecklare. Inom försäkringsbranschen är data en väldigt stor del i allt från prissättning till utveckling av nya erbjudanden. Vi fick insikter i hur återförsäkringsbolagen fungerar, men även ta del av nya perspektiv på hur försäkringsbranschen kommer att förändras när exempelvis självkörande bilar börjar att befinna sig i allt större utsträckning på våra vägar. Vem bär ansvaret för en självkörande bil? Detta är ett exempel på en fråga som man funderar kring hos försäkringsbolagen. Återigen var etik ett viktigt ämne som lyftes i även denna intervju.

Till uppdraget vi har mot den externa kunden gjorde vi en effektanalys där vi satte upp mål och kikade på hur olika aktörer kan påverka målen genom olika effekter. På så sätt kunde vi få en överblick kring hur vi kan se på de olika aktörernas roll i hela värdekedjan och kartlägga vad för effekter de har på det vi vill åstadkomma. Vi har även utbytt tankar med Tommy och som vanligt kom Tommy med nyttiga och välkomnade tankar kring hur strategi, affärsmodeller och andra element i vårt uppdrag kan knytas an för att få en koherent och högkvalitativ slutprodukt. Vi hann även med en sommaravslutning med resten av våra härliga kollegor på Pro&Pro där vi avnjöt en härlig middag tillsammans på Vindhem.

Sist men inte minst har vi även passat på att ha en skön midsommarhelg där vi laddat upp batterierna för ännu en spännande och rolig vecka här på Pro&Pro.

Vi hörs nästa vecka!

Emil Lagergren

Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Pro&Pro Insight – Bank och försäkring

Pro&Pro Insight – Bank och försäkring

Förra veckan genomförde vi Pro&Pro Insight på temat bank och försäkring. Bank och försäkring är en regionalt mycket viktig bransch med 55 företag och 2 800 anställda där regionen har en nationellt mycket stark position inom främst försäljning, service och skadereglering. På seminariet presenterade jag och Måns vår omvärldsanalys och våra framtidsspaningar om utvecklingen i branschen. Vår analys fokuserar på utvecklingen vi ser med FinTech och InsurTech bolag som använder nya tekniker för att skapa nya tjänster och affärer. Utvecklingen medför att bank och försäkringsbranschen står inför en stor transformation som förändrar marknadsförutsättningar och bidrar till att helt nya samarbeten och partnerskap skapas. Den scenariomatrix vi har tagit fram för att analysera digitaliseringsmognad i branschen skapade en spännande diskussion och intresse på seminariet.

Spararen – Kapitaliserar på befintliga kunder och har investerat relativt lite i ny teknik. Riskerar bli utkonkurrerad av konkurrenter som använder digitaliseringens möjligheter bättre.

Investeraren – Stort ledningsfokus på digitalisering och har genomfört stora satsningar på introducera ny teknik men har inte fått med sig organisationen i förändringen.

Organisationsledaren – En organisation som historiskt alltid har varit först med det senaste inom teknik. Det har bidragit till ett starkt arbetsgivarvarumärke vilket har lett till att talangerna har sökt sig till företaget. På senare tid har ledningen varit ganska passiva i relation till ny teknik vilket medfört att företaget kommit efter konkurrenterna med införandet av ny teknik.

Stjärnan – Har lyckats med investeringarna i ny teknik och har även en hög förmåga i organisationen att använda tekniken för att förbättra kundupplevelsen.

Genom att förstå nuläget så skapas förutsättningar för att genomföra en transformation i matrixen till den önskade positionen. Transformationen genomförs med fokus på identifierade parametrar.

Utifrån vår omvärldsanalys och våra framtidsscenarion ser vi följande observationer och trender.

#1 – Digitalisering ersätter, kompletterar och skapar nya mänskliga arbetsuppgifter i hela värdekedjan.

Genom de möjligheter som digitaliseringen medför genom AI, sensorteknik, RPA och AR kommer många av arbetsuppgifterna som finns idag att ersättas och kompletteras. Inom bank och försäkring ser vi att denna utveckling kommer att gå mycket snabbt varvid det är avgörande att tidigt förstå förändringen, vilka uppgifter i värdekedjan som förändras och framförallt förbereda verksamheten för de nya uppgifter som kommer behövs. Det gäller som ledare att kunna leda verksamheten i denna förändring.

#2 – Kunden föredrar ett digitalt kundmöte.

Kunderna väljer det digitala kundmötet och förväntar sig snabb och god service dygnet runt. Utvecklingen i branschen går mot livsstilsvarumärken där kunden vill associera sig med ett företag med liknande värderingar som sig själv och vill vara stolt över sitt val. Företaget behöver därför för klara sig i konkurrensen från de nya aktörerna erbjuda ett förstklassigt digitalt kundmöte som stämmer överens med varumärke och värderingar. För att lyckas med sitt digitala kundmöte är det avgörande att förstå den nya tekniken, både avseende hur och när den ska användas. Denna utveckling leds av konsumentmarknaden men vi förväntar oss att utvecklingen fortsätter med företagsmarknaden vilken präglas av med mer komplexa tjänster och ärenden. När vi analyserat digitala kundmöten i branschen ser vi stora skillnader, delvis beroende på att flera av de traditionella företagen har en mycket bredare tjänsteportfölj, både mellan traditionella företag men även jämfört med de nya Fintech och InsurTech företagen. Det digitala kundmötet skapar en ny relation företag och kund vilket organisationen behöver kunna hantera.

#3 – Dataanalys, AI och sensorteknik skapar nya förutsättningar för att undvika och minimera kreditförluster, risker och skador.

Att kombinera dataanalys, AI och sensorteknik är en framgångsfaktor för att kunna bygga upp kundkunskap och insikter som kan användas för att bedöma risk och därmed anpassa avgifter och premier. Kundinformationen kommer i framtiden att avgöra vilka företag som blir framgångsrika och vilka som konkurreras ut eftersom dataanalys av informationen kan användas till att skapa ett unikt digitalt kundmöte, ett kundanpassat erbjudande och en ”rätt” prissättning. Den möjlighet som kundkunskap möjliggör ser vi är en anledning till att stora företag med mycket kundinformation, exempelvis Google och Amazon, nu investerar stort i bank och försäkringsbranschen.

#4 – Affär, kundservice och IT går samman som en del i digitaliseringen.

Digitaliseringen påverkar den egna organisationen genom att den traditionella uppdelningen mellan affär, kundservice och IT kommer att försvinna. Den digitala utvecklingen och den snabba förändringstakten medför att förändringen i systemen kommer att ske i verksamheten. Detta kommer ställa nya krav på teknik och systemkunskap i verksamheten men även på den befintliga IT organisationen. Traditionella företag har ofta, till skillnad från nystartade företag, en stor historik med en komplex IT miljö vilket är viktigt att ta i beaktande i utvecklingen och vi ser att detta innebär att för dessa företag kommer det att dröja längre till att affär, verksamhet, kundservice och IT går samman, även organisatoriskt.

#5 – ”En kundrelation” är här för att stanna.

En kundrelation har länge varit aktuellt och vi ser att denna utveckling kommer att stärkas framöver. Drivkraften är kundens behov av enkelhet, men även den nya tekniken där företag med kundinsikt och kundinformation har bättre förutsättningar att skapa mer attraktiva erbjudanden. En annan faktor som påverkar utvecklingen mot en kundrelation är integritet och säkerhet där kunderna känner ett motstånd att lämna ut uppgifter till flera företag och aktörer som erbjuder liknande tjänster. Företagen i branschen fokuserar på detta idag med sina helkundsrabatter och vi ser att dessa i allt större utsträckning även innefattar både bank och försäkringstjänster.

#6 – Blockchain börjas användas i praktiken.

Blockchain har länge varit aktuellt och de flesta tänker på de digitala valutorna. Men nu flyttar Blockchain ut från labbet och in i verksamheten. Utvecklingen leds av finansbranschen för att genomföra säkra transaktioner, internt såväl som externt. Vi ser också att Blockchain i nästa fas kommer börja användas i större utsträckning i försäkringsbranschen för att säkerställa tillgång till data till försäkringsärenden och ger individen kontroll över sina privata data.

#7 – Nya samarbeten traditionella företag och nya techbolag.

FinTech och Insurtech företagens inträde på marknaden medförde initialt att traditionella bank och försäkringsbolag betraktade de nya aktörerna som konkurrenter. Utvecklingen den senaste tiden går mot att detta leder till nya samarbeten både mellan traditionella bolag men framförallt mellan traditionella bolag och de nya företagen. Nya samarbeten kan snabbt förändra marknadsförutsättningarna varvid det är viktigt att ha en beredskap för att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar som kan förändra konkurrenssituationen.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är ett bra sätt att förbereda och leda verksamheten i transformationen. Vi rekommenderar speciellt att kontinuerligt analysera de nya FinTech och InsurTech bolagen inom ert verksamhetsområde. Detta leder till nya idéer, skapar en kunskap om framtida konkurrenter men inte minst framtida samarbetspartner.

Vi ser framemot att med er diskutera utvecklingen inom branschen och de nya möjligheter som skapas.
/Markus

Söker du en kickstart på din karriär?

Söker du en kickstart på din karriär?

Pro&Pro kommer tillsammans med tio företag i regionen att vara en del av Mittuniversitetets Higher Ambition Internship för blivande civilingenjörer.

Under sommaren 2018 har du som civilingenjörsstudent möjlighet att kombinera ett intressant uppdrag från oss med en sommarkurs inom kreativitet och problemlösning på Mittuniversitet. Framtidens plast kommer från skogen. Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast och i vårt uppdrag vill vi att ni gör en scenarioanalys avseende GoTo-marketstrategier.

Ansök här till och med den 31 januari 2018

Tveka inte att höra av dig om det låter intressant så berättar vi mer, välkommen med din ansökan!

Veronica Wenner
veronica.wenner@proandpro.se
073-6384761

Sundsvall42 – Ledarskap på distans

Sundsvall42 – Ledarskap på distans

På årets Sundsvall42 konferens, som firar 30 årsjubileum, kommer Markus Marklund från Pro&Pro, att föreläsa inom ledarskap.

Föreläsningen med rubriken, framgångsrikt ledarskap på distans , handlar om hur du leder medarbetare eller en verksamhet som är distribuerad på flera platser. Att i en situation när gruppen inte är samlad lyckas skapa ett stort engagemang och bra teamkänsla är avgörande för att lyckas som ledare. Det gäller att ha glimten i ögat, vara nyfiken, kunna ta tillvara varje individs drivkraft och kreativitet för att varje medarbetare och verksamheten ska kunna nå sin fulla potential.

På föreläsningen kommer du få inspiration, kunskap och praktiska tips hur du på ett strukturerat sätt, med utgångspunkt i att lyssna på medarbetarnas behov, drivkrafter och prioriteringar, lyckas med ditt ledarskap på distans. Markus kommer att berätta om en sex stegs metod för hur du på ett strukturerat sätt leder medarbetare och verksamhet.

Passa på att anmäl dig till Sundsvall42 och kom och lyssna på Markus den 18:e oktober!

Lär mer och anmäld dig till konferensen

Sundsvall42.se

Pro&Pro Insight – Bank och försäkring

Traineebloggen #1 – Premiär!

Hej allesammans! Då var det äntligen dags att göra debut för traineebloggen som vi, Oscar och Daniel, tänkte skriva för er alla som är nyfikna på vad en Junior Managementkonsult kommer ägna sig åt på Pro&Pros traineeprogram. Vi tänkte dela med oss av våra förväntningar, lärdomar och lite reflektioner kring traineeprogrammet, våra konsultuppdrag och övriga arbetsuppgifter som vi tar oss an parallellt under året. Här i debuten tänkte vi starta med en kort presentation av oss själva och varför just vi sitter och skriver traineebloggen idag.

Vem är Oscar?
Mitt namn är Oscar Martinez, jag är född, uppvuxen och bosatt i Sundsvall och närmar mig nu 28 år. Jag har studerat civilingenjör inom industriell ekonomi på Mittuniversitetet med en utbytestermin hos Amsterdam University of Applied Science där jag studerade ICT Management.

Att arbeta som Managementkonsult har intresserat mig sedan starten av studierna. När jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete hos Pro&Pro höjdes nyfikenheten alltmer. I efterhand är jag är väldigt tillfreds att ha fått chansen att under en termin visa vem jag är och samtidigt skapa en egen uppfattning av deras vardag och företagets värderingar, vilket är en av anledningar till att jag är här idag.  Av den anledningen kan jag också varmt rekommendera att söka de examensarbeten som Pro&Pro erbjuder i år, som från mina erfarenheter är en perfekt tillfällighet för alla parter att ta pulsen på varandra.

Tack vare min tid hos Pro&Pro har jag också stora förväntningar, målsättningen är att utveckla min konsultmässighet med professionella metoder och verktyg, höja min lägsta nivå och skapa en stabil grund inom företagets kompetensområden. Första månaden har varit spännande och lärorik, Tommy kickade igång traineelektionerna med ämnet affärsmässighet och Micke har tagit över taktpinnen med lektioner för att utveckla presentationer, och jag konstaterar att det är väldigt användbara kunskaper. Jag har också inlett en omvärldsanalys för industribranschen som på längre sikt ska kunna beskriva troliga framtidsscenarion för tillverkningsindustrin i regionen, en tuff analysuppgift som jag kommer beskriva djupare i kommande blogginlägg. Slutligen tänkte jag också berätta att jag har påbörjat ett kunduppdrag inom SMART-projektet (Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle) som ägs av Mittuniversitet, där jag arbetar med följeforskning.
Vem är Daniel?
Jag heter Daniel Adelander, jag är 24 år gammal och bor utanför Härnösand med min sambo och våra hundar. Jag kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade upp under sommaren. Jag har studerat till civilingenjör inom maskinteknik med en master inom industriell ekonomi på KTH mellan 2012 till 2017. På fritiden spenderar jag mina dagar mina dagar med träning, enhjuling och friluftsliv.

Min resa till Sundsvall och Pro&Pro började egentligen redan 2014 när jag träffade min sambo som ursprungligen kommer från Skellefteå som med stark övertalningsförmåga övertalade mig och att flytta till Norrland. Under våren 2017, samtidigt som jag utförde mitt examensarbete, började diskussionerna om var vi skulle bo på allvar. Vi kom överens om Sundsvall för det fina läget, den vackra naturen och de bra arbetsmöjligheterna.

Jag hade som mål att arbeta som managementkonsult och det första företaget jag hittade i Sundsvall var Pro&Pro som hade ett traineeprogram som verkade perfekt för mig! Efter ett antal trevliga intervjuer och en caselösning så blev jag en av de två utvalda. Sedan började resan med att flytta upp! Jag har höga förväntningar om traineeprogrammet, jag förväntar mig att få både en snabbstart in i en intressant och produktiv karriär där jag har goda möjligheter att utvecklas och utmanas. Samtidigt har jag även höga förväntningar på mig själv, där jag ska utvecklas som person och vässa mina styrkor och förbättra mina svagheter.

Nu har jag varit på Pro&Pro i en månad och känslan är väldigt positiv, det är en väldigt trevlig arbetsmiljö och både mitt uppdrag och utbildningen är utmanande och lärorika. Just nu arbetar jag med ett projekt med Mittuniversitetet.

Verkar det intressant? Följ vår resa i kommande inlägg!

 

 

Pin It on Pinterest