Lyckat tillväxtevent tillsammans med CER vid Mittuniversitetet

Lyckat tillväxtevent tillsammans med CER vid Mittuniversitetet

Fredagen 16 september höll Pro&Pro tillsammans med CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer en insight där temat regional attraktion och tillväxt. Under eventet utforskades vad som utgör en vinnande plats och vad man som företag kan göra för att locka till sig kompetens. Eventet inleddes med mingel och frukost för de som deltog fysiskt på Pro&Pros kontor. Valmets Magnus Monsell presenterade sedan erfarenheter, möjligheter och utmaningar relaterade till företagstillväxt medan CER:s Peter Öhman och Johan Lundberg från CERUM – Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet presenterade platsattraktion ur ett akademiskt perspektiv och forskningsrelaterade frågor kring platstillväxt. Eventet mynnade efter presentationerna ut i ett panelsamtal där ovan nämnda samt studenten Oskar Rylander deltog för svara på publikens frågor. Intressanta frågor och genomtänkta svar från panelen fick avsluta eventet modererades med taktfast hand av Pro&Pros managementkonsult Linn Madsen.

Deltagare deltog både fysiskt och på distans. Produktionen av sändningen skötte Slice Mediaproduktion och hela eventet kan ni ta del av här: https://www.youtube.com/watch?v=FGcyzYTle4c    

                                   

 

VD summerar första halvåret 2022 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2022 och blickar framåt

Vi är i mitten av september och har därmed lämnat sommaren för att hälsa hösten välkommen. Jag hoppas semestern gav möjligheter till skön avkoppling och möjlighet att umgås med nära och kära. Nedan summerar jag Pro&Pros år så här långt samt beskriver våra tankar framåt.

Fortsatt utveckling som helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Genom stort hjärta, mycket passion och tydlig systematik för att skapa värde för kunder har vi fortsatt vår lönsamma tillväxtresa. Vi är stolta och tacksamma att utveckla affärerna med befintliga kunder samtidigt som vi gör framsteg i nya branscher och attraherar nya kunder. Vi har haft förmånen att få nya affärer och nya kunder inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Med glädje ser vi en tydlig tillväxt inom branscherna besöksnäring och industri. Området AI och datadriven utveckling fortsätter att utvecklas positivt och speciellt ser vi det kopplat till industri och logistik. Vår starka position inom offentligt bibehålls samtidigt som andra branschområden växer.

Vi har också haft glädjen att lansera en ny version av vår webb med ambitionen att ta ytterligare steg i tydlighet, inspiration och engagemang. I samband med webblanseringen lanserade vi en ny erbjudandeportfölj som har ambitionen att ge ännu mer tydlighet till marknaden. Våra många kundcase och inbrytningar på nya marknader de senaste åren har gett oss en plattform till en ny erbjudandeportfölj. Vi adresserar nu erbjudandeområdena: strategi & omvärld, affär & marknad, verksamhet & projekt, ledarskap & organisation, innovationsledning & finansiering samt AI & datadriven utveckling. Sammanfattningsvis ser vi en mycket bra mix i kunder och omsättning fördelat över alla våra erbjudandeområden.

Under våren lanserade vi också en podcast som har fått mycket positiv återkoppling. Vi ser fram mot att fortsatt få inspirera och engagera.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att ha medarbetare som har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. För oss är det självklart med kontinuerlig kompetensutveckling och prioritera utbildning på avancerad nivå och certifieringar. Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa utmaningar med framtidsfokus. Vi vänder oss både till erfarna samt till nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Blick framåt

Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärs- och verksamhetsutveckling. Vidare ser vi fortsatt expansion inom besöksnäring, telekom, industri och regional utveckling samt att stödja små och medelstora företag i deras hållbara tillväxtresa. Vi ser också fortsatt geografisk expansion med fokus på Norrland och kopplat den stora industritillväxten.

Kunders förtroende grunden för vår resa

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Tack Anton för utveckling av vår nya webb!

Tack Anton för utveckling av vår nya webb!

Vi säger stort tack till vår sommarjobbare Anton O´Nils för utvecklingen av vår nya webb som nu har lanserats, fantastiskt bra jobbat!  Lycka till med de fortsatta studierna, andra året på teknisk fysik i Uppsala. Bra för oss på Pro&Pro är att Anton också kommer att fortsätta jobba med oss en del under hösten.

Finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022

Finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022

Carina Bergquist Palm (Nordea), Pascal Brisson (Internationella Engelska skolan Sundsvall) och Mats Jakobsson (SSG Standard Solutions Group) är de tre finalisterna till priset Årets Ledare i Sundsvall. Efter en öppen nominering med många välmeriterade kandidater har juryn via skriftliga frågeställningar och samtal valt ut de tre nominerade finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022.  Priset Årets Ledare delas ut av Pro&Pro och Juniorhandelskammaren Sundsvall till en ledare inom näringslivet eller det offentliga som med ett hållbart ledarskap skapar enastående resultat genom systematik, tillit och passion. Genom sitt ledarskap är våra finalister goda föredömen som inspirerar och uppmuntrar sin omgivning till att utveckla sig själva och sitt ledarskap.  Prisutdelningen sker på Sundsvall Business Awards den 22 september 2022.  Här följer en presentation av finalisterna samt juryns motivering till vad som gör dem till framgångsrika och mycket goda representanter för det hållbara ledarskapet. 

Carina Bergquist Palm, Nordea  efhnrhrjyjytrjfh

Head of Branch Region North

Humor, glädje och hög energi är tre starka faktorer som präglar Carinas ledarskap. När sedan stor integritet och systematik adderas, finns ett tydligt recept på Carinas hållbara ledarskap. Carina fokuserar på utveckling av sig själv och sina medarbetare med målet att få människor och verksamhet att växa. Verklig framgång för Carina är när hennes medarbetare blommar ut och tar ansvar i nya uppdrag. 

Pascal Brisson, Internationella Engelska skolan Sundsvall

Rektor

Pascal är en ledare med starkt driv och en tydlig strategi för sitt personliga ledarskap. Genom ett högt engagemang och stor passion har Pascal visat på uthållig framgång för sig själv och den organisation han leder. Det som sticker ut lite extra är förmågan att se, och fånga, möjligheter som dyker upp längs vägen. Det kräver både stort eget mod och en tillit till organisationens förmåga att hantera det okända.  

Mats Jakobsson, SSG Standard Solutions Group

VD

Mats har haft en lång och framgångsrik resa under vilken han har format sitt personliga ledarskap. Ett ledarskap som baseras på hög transparens, involvering samt modet att be om hjälp. Genom en stark kultur med stort fokus på kund och hållbarhet skapar Mats en grogrund för en affärsmässighet som leder till nya affärer och tillväxt på en utmanande marknad. 

Kriterier för Årets Ledare

 • Passion: Ledaren visar ett stort engagemang för organisationens varumärke, hållbar utveckling av verksamhet och hållbar utveckling av medarbetare 
 • Systematik: Ledaren har över tid visat förmåga att systematiskt leda på både strategisk och taktisk nivå i både med- och motgång och visat prov på bredd 
 • Tillit: Ledaren bygger motivation och engagemang genom en hög grad av tillit och goda värderingar 
 • Hållbara resultat: Ledaren har över tid visat på mycket goda och hållbara resultat i verksamheten i samspel med tydlig hållbar inriktning (socialt, ekonomiskt och miljö) 
 • Ledaren ska ha mycket goda referenser från kollegor och underställda 
 • Ledaren ska ha arbetsställe och placeringsort Sundsvalls kommun i sin anställning. 
Jury 
 • Tommy Ytterström, VD Pro&Pro 
 • Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro 
 • Erika Hällström, Konsult Masarin och Juniorhandelskammaren Sundsvall 
 • Pär Jonsson, Konsultchef CoStar och Juniorhandelskammaren Sundsvall 

 

Urvalsprocess

Nomineringen är helt öppen och stängdes i år den 16 maj. Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater som intervjuas av juryn. Från dessa kandidater väljs sedan tre nominerade finalister ut. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards den 22 september 2022. 

Välkommen internshipstudenter 2022

Välkommen internshipstudenter 2022

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Internship hos Pro&Pro 2022.

Sandra Hammarsten, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 4, inriktning industriell statistik, vid Umeå universitet.

Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro;
Efter förra årets intressanta internship tycker jag att det ska bli spännande att ta mig an ett nytt projekt, där jag återigen får möjligheten att vidga mina kunskaper och utvecklas inom rollen. Dessutom ska det bli givande att träffa och arbeta med kollegorna på Pro&Pro samt andra kontakter som är involverade i årets internship.

Mina bästa egenskaper:

Jag är nyfiken inför nya utmaningar som jag är driven till att sätta mig in i och lösa. Förutom det är jag en utåtriktad person som tycker det är viktigt med gemenskap och inkludering.

Det visste ni inte om mig:
Jag har spenderat ungefär 3år på att bo, jobba eller studera utomlands. Just nu är jag i Seoul, Sydkorea för en utbytestermin och innan universitetet jobbade jag i Australien och Oslo.

 

Ludvig Åström, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 3, vid Umeå universitet.

Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:
Det finns många saker jag ser fram emot, men inte minst att lära mig och skaffa nya erfarenheter. Den här branschen är helt ny för mig, men trots att det är lite nervöst ska det bli spännande med nya intryck och att lära känna alla nya kollegor. Jag tror att det kommer bli ett givande utbyte i sommar!

Mina bästa egenskaper:
Mina bästa egenskaper, både i privatlivet och arbetslivet, skulle jag nog säga är att jag är nyfiken och inkluderande.

Det visste ni inte om mig:
I ett annat liv hade jag nog blivit marinbiolog.

 

Anton O´Nils, studerar till civilingenjör Teknisk fysik åk 1, vid Uppsala universitet

Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:
Jag tror att det kommer bli både kul och givande att få utveckla mina kunskaper inom webbutveckling, och i och med detta få vara med och ta fram en ny och förhoppningsvis bättre version av hemsidan. Sedan ska det såklart bli spännande att få en inblick i Pro&Pro:s verksamhet.

Mina bästa egenskaper:
Jag skulle säga att jag är ambitiös och gillar att ta mig an komplexa problem, och det är väl därför som jag har sökt mig till och trivs så bra på en utbildning som teknisk fysik.

Det visste ni inte om mig:
Jag har ett stort intresse för träning, under barmarkssäsongen gillar jag att snöra på mig löpardojjorna och på vintern är det ju riktigt skoj med längdskidor.

 

Sommarens uppdrag

Sandra och Ludvig ska genomföra ett uppdrag som är ett samarbete med Biometria. Uppdraget har två fokusområden: 1) Dataanalys för att kunna skatta koldioxid utsläpp/avtryck vid transporter från virkesupplägg vid avverkning till industri samt 2) Hur skulle ett erbjudande från Biometria kring klimatavtryck från virkestransporter kunna se ut?

Anton ska utveckla Pro&Pros webb med ny grundstruktur och nya användbara funktioner som ska fyllas med innehåll med ambitionen om en mycket förbättrad upplevelse och stärkt attraktion.

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Vi guidar med kvalificerad coachning, tankar och metodik för uppgiften. Som internshipstudent ges möjlighet till utvecklingssamtal samt vara en del av teamet på Pro&Pro både i vardagen och i spännande aktiviteter. Målsättningen är att studenten ska lära känna oss som personer och företag samt våra framtida ambitioner och våra projekt.

Pro&Pro dagen 2022

Pro&Pro dagen 2022

Pro&Pro dagen genomfördes inför ett 40-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är framgångsrik tillväxt, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter samt ta del av Pro&Pros nya lokaler. För 6:e året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Årets gästföreläsare var Fredrik Brunzell, entreprenör och en av grundarna till Chilimobil, som berättade om sina erfarenheter och syn på framgångsrik affärsutveckling. Han lyfte fram följande insikter: 1) Kriser eller pressade situationer är ett bra klimat till att tvingas tänka nytt! 2) Du måste känna din affär och kundernas beteende för att lyckas! 3) Du måste verkligen tro på det du vill uppnå för det kommer finnas många på vägen att övertyga samt 4) Arbeta med riktiga kundinsikter. Fredrik avslutade med att lyfta upp att Sverige är ett bra land för utveckling genom: generellt bra välfärds struktur, bra spridning av industrier, en kultur att dela och hjälpa varandra och att vi vill göra saker bättre- industri arv.

Helena Axelsson, Pro&Pro, samtalade om äkta tillväxt och beskrev följande viktiga områden för att bli framgångsrik i kundperspektivet och upplevas som äkta.

 • Tell your story – Vem är du, vad vill du och vad står du för?
 • Tune into your customer – Vem är din kund och vilket värde kan du erbjuda den?
 • Teach and give – Sharing is caring!
 • Tailor your offer – Erbjud något unikt för one size fits no one
 • Take control – Agera snabbt och ta ansvar
 • Trust your people – Anställ de bästa och låt dem göra sitt jobb

Markus Marklund, Pro&Pro, höll ett föredrag kring framgångsrik Scale Up och hur en hållbar tillväxtresa genomförs. Han började med att beskriva hur svårt det är att åstadkomma hållbar tillväxt. Ett fåtal < 5 % av alla gasellföretag fortsätter att växa och den största utmaningen är att kunna hantera ökad komplexitet. Markus tog upp 5 orsaker att tillväxten fastnar:  1) Grundaren eller ledningen blir en flaskhals, 2) Minskat fokus på kundkontakter och kundnytta, 3) Ansvar och roller blir otydliga, 4) Kompetens växer inte i takt med omsättning och 5) System, rutiner och processer är inte skalbara. Markus avslutade med att presentera en iterativ metod som Pro&Pro använder för att stödja kunder att åstadkomma Scale-Up samt ge 7 Insikter för att lyckas: 1)Bygg ett fantastiskt team, 2) Vision, mål och strategi, 3) Tänk skalbarhet, hantera komplexitet, 4) Kassaflöde och finansiering, 5) långsiktighet, uthållighet och hårt arbete, 6) kundkontakter och kundnytta samt 7) Passion.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev Anders Söderlind, Peter Schultz, Tore Palmgren och Robert Tjernström. Grattis!

Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2023 och nästa års Pro&Pro dag!

Pin It on Pinterest