Traineeblogg #2 – Djupdykning i ett projekt

Traineeblogg #2 – Djupdykning i ett projekt

Ytterligare några veckor har gått sedan sist ni hörde från mig. Utöver traineelektioner inom bland annat produktledning, kundlivscykel, marknadsplan och business case har jag arbetat i en del olika projekt. Ett av de projekten ska ni, från mitt perspektiv, få dyka ner er i.

Vad är målet med projektet?

Målet med projektet är minska trycksår. Trycksår är skador på huden som uppstår när en person ligger/sitter stilla för länge. Det orsakar stort lidande hos personen och är en stor vårdkostnad för kommunal och regional verksamhet. Målet riktar sig mot de sängar som finns inom exempelvis särskilda boenden (SÄBO) samt på sjukhus. När projektet tar slut, hösten 2024, finns förhoppningsvis en färdigutvecklad prototyp som näringslivet tar vidare.

Vad började jag göra i projektet?

Jag och min fantastiska kollega Emil startade arbetet för ca ett halvår sedan med en behovsanalys. I behovsanalysen gällde det att grotta in sig vad problemet är, för vilka, hur problemet hanteras idag, utformningen av IoT-produkten, etc. Med hjälp av intervjuer, artiklar och fysiska besök på äldreboenden hade vi skapat en bild av vilka behov som denna IoT-produkt bör tillgodose. Vi presenterade arbetet för hela projektgruppen och forskarna tog projektet vidare in i utvecklingsfasen. Några månader senare så hade vi ett fysiskt projektmöte på Mittuniversitetet där forskarna presenterade hur långt de hade kommit hittills. Nedan ser du lite bilder på gänget och prototypen. Helt otroligt hur tunn de lyckades göra sensorarket.

Vad gör jag nu i projektet?

Efter projektmötet på Mittuniversitet hade jag och Emil en bättre bild av vad som var tekniskt möjligt och började därav vår andra och sista del – kommersialisering. Då målet ofta är att produkterna ska ut på marknaden i framtiden och inte ta slut efter ett forskningsarbete, är denna del ofta extra viktig. Generellt innehåller kommersialiseringsarbete bland annat delar som business case, finansieringsmöjligheter, målgruppsanalys, tillverkning-, distribution- samt försäljningsalternativ. Beroende på vad näringslivet önskar försöker vi vara flexibla för att leveransen ska ge de så mycket nytta som möjligt.

Vart kan du läsa mer om detta häftiga projekt?

Här kommer lite länkar för dig som är intresserad av att förstå denna nya teknik lite djupare:

https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sensible-things-that-communicate/nyheter/press-and-news/2023-12/pressure-prototyp-presentation/

https://www.miun.se/medarbetare/gemensamt/medarbetarinfo/2023-3/ny-teknik-fran-mittuniversitetet-ska-motverka-trycksar-inom-varden/

https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/pressure—iot-for-att-minska-skador-fran-trycksar/

https://www.broninnovation.se/pressure-iot-for-minska-skador-fran-trycksar

Traineeblogg #1 – Årets Trainee

Traineeblogg #1 – Årets Trainee

Försökte komma på något roligt sätt att introducera ”Den utvalda” (mig själv) men det är Linn Madsen som är den fantastiska clownen på företaget och hon har inte lärt mig alla sina knep ännu.
Dock är jag unik på andra sätt:
1. Första traineen som redan har introducerat sig själv i blogginlägg för nästan ett år sedan
2. Varit en del av Pro&Pro gänget i snart ett år
3. Tjej. Det borde väl räknas som positivt i dagens strävan mot ett jämställt samhälle?? Efter 4 fantastiska traineegrabbar får vi se om jag är något att hänga i julgranen

Om ni gissade på Sophie Brundin så har ni kammat hem 10 poäng!
Lite oklart ännu vad ni kan göra med era insamlade poäng men man tävlar väl för att vinna och inte för att det är kul?

Jag kanske bör börja med att besvara frågan ”Varför hoppade du på traineeprogrammet i efterhand istället för att göra det från start?

1. Förmån. Har ni inte hört om Pro&Pro fantastiska traineeprogram så är det nu på tiden:
Tack vare traineeprogrammet får jag kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Som trainee får jag även fortsätta arbeta med riktiga kunduppdrag vilken är dels väldigt roligt, dels utvecklande. Jag blir lite skarpare med andra ord, eller som vår VD brukar säga ”Snygga”.

2. Varför ska vara som alla andra när man kan vara unik? : )

Bra beslut tänker ni med ökad nyfikenhet kring ”Vad har du då gjort i ditt traineeprogram och i kunduppdrag?” (om ni inte tänkte så får ni -1 poäng)
Jag börjar att berätta om de 3 av 15 uppdragen jag har lagt ner mest tid på:
1. Tankesmedja: Cirkeln är sluten, vår allra första trainee Daniel Adelander arbetar tillsammans med vår senaste trainee. Målet med detta projekt var att hjälpa skogsindustrin att arbeta mer datadrivet. Detta gjordes genom en tankesmedja där massa kloka skogsmänniskor samlades i digitala workshop för att diskutera problem och eventuella lösningar inom olika områden, såsom hållbara transporter och virkesterminaler. Mitt jobb, med hjälp av Daniel, var att få till en upplägget, en grupp, förbereda workshops, hålla i en mindre del av workshopen samt att sammanställa allt.
Mina lärdomar: Mycket arbete att få till en kvalificerad grupp, tips och trick då detta var min första workshop att hålla i samt programmet InDesign som användes för att göra pedagogiska sammanställningar som förhoppningsvis kommer till nytta för näringslivet och Mittuniversitetet.

2. Systeminnovation för smart snöröjning: Här fick jag arbeta tillsammans med vår kloka VD, Tommy. Ett område som står nära hjärtat för oss norrlänningar som lever i snön halva året. Projektet hade pågått under några år och nu var det äntligen dags att utforska vad som behövs inom flera olika verksamhetsområden för att projektet ska lyckas på riktigt, exempelvis affärsmodeller, kultur och regelverk. Här var mitt uppdrag att genomföra en omvärldsanalys, en massa intervjuer och presentera resultatet med hjälp av en PowerPoint för projektgruppen.
Min lärdom: Det tekniska är såklart superviktigt för innovation men organisationen och implementationen för att det ska lyckas är wow important.

3. Pressure: Minska trycksår med hjälp av en smart madrass. Jag och Emil Milles tog oss tidigt ann i projektet att lägga grunden med en behovsanalys. Av många favoritprojekt står detta högt upp på listan för det har varit underbart att arbeta så många timmar ihop med Emil! Behovsanalysen presenterades för gruppen och efter några månader av forskningsarbete är det snart dags för oss att hoppa på tåget igen. Denna gång i kommersialiseringsprocessen.
Min lärdom: Extremt annorlunda krav på en produkt som ska säljas och implementeras hos regionen/kommunen är hos företag/privatkunder.

Traineeprogrammet har hållit på i kanske sex veckor och här kommer några highlights:
1. Projektledningskurs med Mikael Augustsson: 10 gånger bättre än projektledningskurser jag har läst på universitetet. Riktiga verktyg, insikter och uppgifter. Inspirerad av hans lugn timme ut och timme in. Två heldagar om man kände sig aldrig trött, det är ett bra betyg!

2. Kurser med Tommy: Under ca en gång i veckan har Tommy bidragit med insikter, modeller och tillvägagångsätt kring strategi, varumärke, segmentering och kundlivscykel.

3. Då vi har två relativt nya medarbetare Thomas Janson och Janne Pettersson har jag fått sällskap på lektionerna. Detta har bidragit med mer diskussioner och jag hoppas det fortsätter så i framtiden, har varit toppen!

Om ni har orkat läsa ända hit får ni 3 poäng.
Nästa gång Linn, som ni ser mig tillsammans med på bilden då vi höll i Pro&Pro 10 års jubileum, kanske har gett mig ett eller två clowntips om ni har tur ; )

Vi hörs,
Sophie

Engagerad Management Trainee

Engagerad Management Trainee

Just nu finns en spännande möjlighet för dig att ansöka till vårt traineeprogram! Vi söker dig som nyligen har eller är på väg att avsluta dina studier. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi.

Önskar du få utlopp för din passion, kreativitet, ödmjukhet, ditt entreprenörskap samt har höga ambitioner och ett driv att nå resultat och utveckling för kunder, samhället och dig själv? Vill du dessutom umgås med energifyllda och trevliga kollegor? Ta då och läs mer om vårt traineeprogram här.

Start hösten eller efter överenskommelse 2024.
Sista ansökningsdag är 2023-11-12.

VD summerar första halvåret 2023 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2023 och blickar framåt

Vi är i början av september och har därmed lämnat sommaren för att hälsa hösten välkommen. Jag hoppas semestern gav möjligheter till skön avkoppling och möjlighet att umgås med nära och kära.  Nedan har jag summerat Pro&Pros 2023 så här långt samt beskriver våra tankar framåt.

Pro&Pro firar 10 år – förverkliga dina drömmar

2023 fyller Pro&Pro 10 år. Vi firade detta med ett härligt jubileumsevent i maj med temat ”förverkliga dina drömmar”. Just förverkliga drömmar är en stor del av Pro&Pros själ. Förverkliga kunders drömmar, förverkliga Pro&Pros drömmar och förverkliga drömmar som anställd vid Pro&Pro.  Vi är väldigt stolta över dessa 10 år med en lönsam tillväxtresa samt att bidragit till att förverkliga många drömmar, inte minst tillsammans med vår nära 100 unika kunder, små som stora. Tack för förtroendet.

När vi startade Pro&Pro var ambitionen att skapa ett norrländskt utmanaralternativ till ”de stora” och kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna, men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. I många kundcase är vi med och konkurrerar just med de stora och mycket kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna. Vi är också väl medvetna att om ska vi tävla mot de kvalificerade managementkonsultföretagen från storstäderna, måste vi attrahera personer med passion, kreativitet, ödmjukhet, entreprenörskap samt hög ambition och målsättning i resultat och utveckling för kunder, samhället och sig själv. Detta gör att vi ständigt utvecklar våra koncept för att attrahera personer såväl unga som mer seniora, men också koncept för att bidra till en brant utvecklingskurva och stora framtidsmöjligheter vid Pro&Pro.

Lönsam tillväxt genom uppväxling på befintliga kunder och nya kunder

Vi har utvecklat en bred kundbas med kunder i alla segmenten som startups, SME tillväxtföretag, stora företag och globala företag och det tillsammans med olika offentliga organisationer. Med vårt breda erbjudande som en helhetsleverantör inom managementtjänster har vi stora möjligheter att utveckla relationen med våra befintliga kunder. Vårt fokus att kunna samspela affär/verksamhet, ledarskap, människa, struktur och teknik, gör att vi upplevs som en betydelsefull rådgivande part både strategiskt och taktiskt. Genom vår systematik, ständiga arbete och intresse för nya kunder och nya marknader lyckas vi kontinuerligt fånga intresse hos nya kunder i nya geografier, vilket också är ett tydligt mål för oss, att bli mer och mer nationella, och i nästa steg nordiska. Vi förstår att inget kommer gratis, vare sig höga resultat till våra kunder eller nya kunder. Det kommer av hög ambition, passion och hårt arbete.

Samhällsengagemang – en del av vårt DNA

Samhällsengagemang är och har alltid varit viktigt för Pro&Pro. Vi vill vara ett företag som engagerar oss i vår samhällsutveckling både genom direkta engagemang och indirekt genom att människor. såväl unga direkt från universitetet som erfarna, utvecklas på Pro&Pro och på så sätt bidrar till samhällets utveckling. Under 2023 har vi fortsatt vårt engagemang med Skvaderns gymnasieskola, med stipendium till bästa gymnasiearbete, innovationsdag samt inspiration i ledarskapskurser. Vi har engagerat oss att stötta gymnasielever med svenska som andra språk i deras läxläsning genom ett samarbete med Röda Korset. Vi stöttar ett antal ungdomsidrotts initiativ och föreningar. För oss är ett framgångsrikt ledarskap en mycket viktig nyckel till organisationers och människors framgång. Vi har skapat en beskrivning av det ledarskap vi tror på, det hållbara ledarskapet, vilket beskrivs av systematik, tillit, hållbara resultat (ekonomi, miljö och socialt) samt en stor dos passion. För att lyfta upp ledarskapet delar vi tillsammans med Sundsvalls juniorhandelskammare årligen ut priset Årets Ledare i Sundsvall. Starka universitet med kvalificerade utbildningar och kvalificerad forskning är en avgörande faktor för samhällets utveckling och vi engagerar oss i forsknings- och innovationsprojekt som partner likväl i seminarium, event och organisationer med fokus på tillväxt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa utmaningar med framtidsfokus. Vi vänder oss både till erfarna samt till nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram samt att vi erbjuder studenter både kvalificerade internship och deltagande i vårt högprofilerade studentprogram Bright Minds. Vi har etablerat ett välutvecklat samarbete med Umeå universitet och Industriell ekonomi. För att Pro&Pro ska fortsätta att utvecklas letar vi ständigt efter människor som har den där extra viljan, uthålligheten, energin, glädjen och nyfikenheten att hela tiden lära sig nytt samt att skapa nytta och effekter för kunder som de inte ens vågat drömma om.

Blick framåt

Vi har ambitionen att steg för steg fortsätta vår utvecklingsresa och skapa fler partnerskap med kunder. För att möjliggöra detta ser vi fortsatt tryck i att utveckla nya kundrelationer samt att fortsätta att utveckla affärer i nya marknadsgeografier. I takt med att vi växer kommer vi också att utveckla våra arbetssätt och ansvarsområden, och där ser vi förändringar till starten av 2024. Pro&Pro ska ge stora möjligheter till personlig utveckling.

Kunders förtroende är grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som startups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tack för möjligheten och nöjet få leda Pro&Pro AB.

Tommy Ytterström, VD

 

Arbetsprocess för att framgångsrikt optimera affärsverksamheten genom digitalisering

Arbetsprocess för att framgångsrikt optimera affärsverksamheten genom digitalisering

Vi på Pro&Pro har samlat ihop våra insikter för att utforma en välfungerade arbetsprocess som syftar till att optimera affärsverksamheten genom digitalisering. Insikterna visar på att digitalisering sker som en kontinuerlig resa snarare än en engångsförändring. Att enbart integrera nya teknologier räcker inte för att säkerställa en smidig övergång. I stället krävs en holistisk arbetsprocess som omfattar strategi, samarbete, flexibilitet och kontinuerlig inlärning. Med den snabba utvecklingen som sker i dagsläget genom ökad automatisering och digitalisering är denna arbetsprocess minst sagt väsentlig. Lär dig mer om digitaliseringens betydelse för din affärsverksamhet i artikeln här.

Pin It on Pinterest