Traineeblogg #2 – Djupdykning i ett projekt
jan 23 2024

Ytterligare några veckor har gått sedan sist ni hörde från mig. Utöver traineelektioner inom bland annat produktledning, kundlivscykel, marknadsplan och business case har jag arbetat i en del olika projekt. Ett av de projekten ska ni, från mitt perspektiv, få dyka ner er i.

Vad är målet med projektet?

Målet med projektet är minska trycksår. Trycksår är skador på huden som uppstår när en person ligger/sitter stilla för länge. Det orsakar stort lidande hos personen och är en stor vårdkostnad för kommunal och regional verksamhet. Målet riktar sig mot de sängar som finns inom exempelvis särskilda boenden (SÄBO) samt på sjukhus. När projektet tar slut, hösten 2024, finns förhoppningsvis en färdigutvecklad prototyp som näringslivet tar vidare.

Vad började jag göra i projektet?

Jag och min fantastiska kollega Emil startade arbetet för ca ett halvår sedan med en behovsanalys. I behovsanalysen gällde det att grotta in sig vad problemet är, för vilka, hur problemet hanteras idag, utformningen av IoT-produkten, etc. Med hjälp av intervjuer, artiklar och fysiska besök på äldreboenden hade vi skapat en bild av vilka behov som denna IoT-produkt bör tillgodose. Vi presenterade arbetet för hela projektgruppen och forskarna tog projektet vidare in i utvecklingsfasen. Några månader senare så hade vi ett fysiskt projektmöte på Mittuniversitetet där forskarna presenterade hur långt de hade kommit hittills. Nedan ser du lite bilder på gänget och prototypen. Helt otroligt hur tunn de lyckades göra sensorarket.

Vad gör jag nu i projektet?

Efter projektmötet på Mittuniversitet hade jag och Emil en bättre bild av vad som var tekniskt möjligt och började därav vår andra och sista del – kommersialisering. Då målet ofta är att produkterna ska ut på marknaden i framtiden och inte ta slut efter ett forskningsarbete, är denna del ofta extra viktig. Generellt innehåller kommersialiseringsarbete bland annat delar som business case, finansieringsmöjligheter, målgruppsanalys, tillverkning-, distribution- samt försäljningsalternativ. Beroende på vad näringslivet önskar försöker vi vara flexibla för att leveransen ska ge de så mycket nytta som möjligt.

Vart kan du läsa mer om detta häftiga projekt?

Här kommer lite länkar för dig som är intresserad av att förstå denna nya teknik lite djupare:

https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sensible-things-that-communicate/nyheter/press-and-news/2023-12/pressure-prototyp-presentation/

https://www.miun.se/medarbetare/gemensamt/medarbetarinfo/2023-3/ny-teknik-fran-mittuniversitetet-ska-motverka-trycksar-inom-varden/

https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/pressure—iot-for-att-minska-skador-fran-trycksar/

https://www.broninnovation.se/pressure-iot-for-minska-skador-fran-trycksar

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest