Startskott för Skvadern stipendium 2020

Startskott för Skvadern stipendium 2020

Pro&Pro delar varje år ut stipendium för Bästa gymnasiearbete till tre finalister inom Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3. Finalisterna nomineras av skolan där Pro&Pro har den avgörande rollen i slutfasen där samtliga studenter muntligen presenterar sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig presentation samt muntlig presentation.

Innovationsworkshop inleder samarbetet
Som en del i samarbetet höll Linn Madsen och Tommy Ytterström från Pro&Pro i en innovationsworkshop förra veckan med ett team av cirka 80 kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelever. På temat ”Hållbar innovation” delades de in i grupper med uppgiften att skapa en innovativ lösning på en hållbarhetsutmaning, eller en del av utmaningen. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar vilket resulterade i såväl teateruppvisningar, app-prototyper som PPT-presentationer och videoinspelningar. Några exempel på utmaningar och lösningar som vi hoppas att de kommer att jobba vidare med:

 • Utmaning: Gymnasieelever är allt mer stressade i dag visar rapporter. Kraven inom skolan anses vara en av orsakerna.
  Lösning:
  Konsultföretaget Coolverket som ska agera som konsulter till Skolverket och ge rekommendationer för att optimera struktur, upplägg och krav så att stressen minskar.
 • Utmaning: Allt mer mat slängs i våra kylskåp på grund av bland annat utgångna bäst-före-datum.
  Lösning:
  Appen Försvinn! som genom dina varors streckkod automatiskt visar vilka varor som går ut när och ger därför indikation på vilka du ska använda omgående. Andra funktioner är recepttips på vad du har i kylskåpet för att minska risken att du slänger mat.
 • Utmaning: Allt fler unga vill engagera sig i välgörenhet och hjälpa utsatta människor. Men steget är ofta för stort och processen för svår.
  Lösning:
  Den digitala plattformen Volunteer Match har ambitionen att samla de stora hjälporganisationerna under ett och samma tak, som en matchingtjänst, där besökaren på ett överskådligt sätt ser när och hur jag kan engagera mig. Schemat bryter ned behovet i mindre projekt som är utplacerade under året och där besökaren på ett enkelt sätt kan anmäla sig till olika projekt. Det kan var veckovis, månadsvis eller längre perioder. Syftet är att göra bryggan över enklare för mig som hjälparbetare

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa studenter. Skvaderns studenter är erkänt duktiga och genom samarbetet får  studenterna del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration.

En inblick i vardagen som intern på Pro&Pro

En inblick i vardagen som intern på Pro&Pro

Tiden går fort när man har roligt och första veckan på Pro&Pro är genomförd. Första tiden har präglats av en positiv atmosfär, genomgång av sommarens roliga uppdrag och spännande möten. Under sommaren kommer jag, Julia Larsson tillsammans med Joakim Eriksson och Emil Lagergren arbeta med två uppdrag parallellt. Det ena uppdraget handlar om att skapa en guide för hur affärsmodeller baserade på information som råvara bör utformas. Det andra uppdraget är mot en extern kund, där vi arbetar med affärsutveckling och go-to-market-strategier, även detta uppdrag handlar om information som råvara.

Varje dag skapas enorma mängder data av privatpersoner, organisationer och företag. Hela nittio procent av världens data har genererats under de senaste två åren, vilket har skapat en ny värdefull råvara. Dagens och framtidens tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara. Under sommaren kommer vi arbete med att utveckla framtiden digitala verksamheter med nya affärsmodeller. Vi kommer att presentera modeller och principer för informationsdriven affärsutveckling som leder till framgångsrik marknadsintroduktion och långsiktigt affärsvärde. Den guide vi kommer framställa kommer rikta sig mot två branscher, Industri och Bank & Försäkring. Där vi ser stora möjligheter att utnyttja den information som samlas in i kombination med teknik som Artificiell Intelligens, Big Data och Internet of Things.

Vi vet att affärsmodeller baserat på data gör det enklare att upptäcka trender, mönster och konsumentbeteenden. Genom datadrivna beslut kan företag ta trygga beslut baserat på analyser, undvika risker och istället upptäcka nya möjligheter. Företag som nyttjar information har möjlighet att öka träffsäkerheten med hjälp av riktad marknadsföring, ge en starkare anknytning mellan kund och leverantör, skapa mervärde och öka lönsamheten för verksamheten.

Under första veckan har vi arbetat med en omvärldsanalys på området, där vi bland annat kollat på lyckade och misslyckade case, detta för att identifiera framgångsfaktorer. Vi har även identifierat nyckelpersoner i näringslivet, från företag som Ericsson, Microsoft och Länsförsäkringar, som vi kommer att intervjua under kommande vecka.

Baserat på omvärldsanalysen har vi identifierat två möjliga utgångspunkter ett företag/startup kan stå inför.

Ett företag kan besitta mängder av data men kunskap gällande vad för värde som kan skapas med hjälp av analys av informationen saknas. Företaget behöver då hjälp med analys och strategier för hur de ska nå marknaden. Ett annat scenario är att företagen vet vilket värde de vill skapa men behöver hjälp med hur de ska samla in data och analysera den. Under kommande vecka kommer vi utveckla de två olika scenarierna och identifiera affärsmodeller utifrån dessa. Vi kommer även se till långsiktiga konsekvenser och etiska frågor samt vad det finns för risker och nackdelar samt möjligheter och fördelar med affärsmodellerna.

Jag talar för hela teamet när jag säger att vi ser fram emot kommande vecka med allt från intervjuer till nya utmaningar vi kommer ställas inför.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Pro&Pro framtidspanar med högstadieelever

Pro&Pro framtidspanar med högstadieelever

Fr. v. Daniel Nordin, förstelärare och lärare i matematik och teknik med Tommy Ytterström, VD, Pro&Pro.

En fungerande skola som ger så många barn och ungdomar som möjligt en god plattform är en av de viktigaste grunderna för ett framtida hållbart samhälle, inte minst ur ett socialt perspektiv. När det gäller samhällsengagemang prioriterar vi på Pro&Pro ungdomars hälsa och välbefinnande samt samverkan med skolor och universitetet. Vi vill bidra till att öka intresse för utbildning och förmedla vikten av kunskap och utbildning.

Pro&Pro inspirerar på Matfors skola
Ett av de engagemang vi gör är att inspirera elever i åk. 9 i Matfors skola i Sundsvall. Under vintern och våren har jag, Tommy, haft möjlighet att träffa försteläraren Daniel Nordin som är lärare i matematik och teknik samt hans kollegor på högstadiet i Matfors skola. Det har varit en fantastisk lärdom om skolan och dess utmaningar. Daniel och hans kollegor gör ett otroligt jobb utifrån de förutsättningar som finns.

Framtidsspaningar kring grön energi, IoT och AI
Mitt engagemang har handlat om att inspirera och samtala med eleverna i åk. 9 inom olika områden såsom: Grön energi och framtidens miljöutmaningar, möjligheter med sakernas internet (IoT), framtidens självkörande (el)bilar, möjligheter med nästa generations mobilnät 5G, hur vi analyseras när vi är på Internet och shoppar, vad artificiell intelligens kan ge för möjligheter och hur de kan påverka vårt samhälle samt framtida jobb. När vi pratade laddning av elbilar så tog vi fram fysikkunskaper i effekt och energi. Jag har också fått möjlighet att vara med på mattelektioner där jag fick damma av gamla kunskaper i sannolikhetslära. Något ringrostig tog det några tal innan jag kunde bidra 😊.

Jag och Daniel har också haft många samtal kring skolans utmaningar, elevers möjligheter och vad som påverkar elevers motivation, lärarrollen samt olika vardagssituationer som lärare.

Hjärta för skola och utbildning
För mig personligen betyder skolan mycket. Jag har haft förmånen att alltid gå till skolan på lätta fötter och med nyfikenhet och motivation, från lekskola till universitetet. Jag är så gammal att jag kunde höra från mina föräldrar att deras dröm var att få gå i fortsättningsskola efter de obligatoriska sex åren som de på den tiden hade möjlighet att få gå.

Under gymnasiet tänkte jag faktiskt utbilda mig till lärare i matematik och fysik, men valde att söka till ett civilingenjörsprogram med tanken att jag kunde läsa till pedagogik och ändå bli lärare. Nu blev det inte så, men hela mitt arbetsliv har ändå präglats en hel del av att utbilda. Hjärtat för skolan har alltid funnits där. Jag har också många gånger tänkt starta skola både för grundskola och gymnasium. Så det var med stor glädje jag åkte till Mattors skola för att träffa elever och läsare.

Jag vill tacka eleverna i åk 9 vid Matfors skola för inspirerande samtal om framtiden samt Daniel Nordin och hans kollegor för ett fantastiskt bemötande, men också med stor beundran för ert arbete. Ser fram mot höstterminen!

Tommy Ytterström, VD, Pro&Pro

Pin It on Pinterest