En inblick i vardagen som intern på Pro&Pro
jun 17 2019

Tiden går fort när man har roligt och första veckan på Pro&Pro är genomförd. Första tiden har präglats av en positiv atmosfär, genomgång av sommarens roliga uppdrag och spännande möten. Under sommaren kommer jag, Julia Larsson tillsammans med Joakim Eriksson och Emil Lagergren arbeta med två uppdrag parallellt. Det ena uppdraget handlar om att skapa en guide för hur affärsmodeller baserade på information som råvara bör utformas. Det andra uppdraget är mot en extern kund, där vi arbetar med affärsutveckling och go-to-market-strategier, även detta uppdrag handlar om information som råvara.

Varje dag skapas enorma mängder data av privatpersoner, organisationer och företag. Hela nittio procent av världens data har genererats under de senaste två åren, vilket har skapat en ny värdefull råvara. Dagens och framtidens tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara. Under sommaren kommer vi arbete med att utveckla framtiden digitala verksamheter med nya affärsmodeller. Vi kommer att presentera modeller och principer för informationsdriven affärsutveckling som leder till framgångsrik marknadsintroduktion och långsiktigt affärsvärde. Den guide vi kommer framställa kommer rikta sig mot två branscher, Industri och Bank & Försäkring. Där vi ser stora möjligheter att utnyttja den information som samlas in i kombination med teknik som Artificiell Intelligens, Big Data och Internet of Things.

Vi vet att affärsmodeller baserat på data gör det enklare att upptäcka trender, mönster och konsumentbeteenden. Genom datadrivna beslut kan företag ta trygga beslut baserat på analyser, undvika risker och istället upptäcka nya möjligheter. Företag som nyttjar information har möjlighet att öka träffsäkerheten med hjälp av riktad marknadsföring, ge en starkare anknytning mellan kund och leverantör, skapa mervärde och öka lönsamheten för verksamheten.

Under första veckan har vi arbetat med en omvärldsanalys på området, där vi bland annat kollat på lyckade och misslyckade case, detta för att identifiera framgångsfaktorer. Vi har även identifierat nyckelpersoner i näringslivet, från företag som Ericsson, Microsoft och Länsförsäkringar, som vi kommer att intervjua under kommande vecka.

Baserat på omvärldsanalysen har vi identifierat två möjliga utgångspunkter ett företag/startup kan stå inför.

Ett företag kan besitta mängder av data men kunskap gällande vad för värde som kan skapas med hjälp av analys av informationen saknas. Företaget behöver då hjälp med analys och strategier för hur de ska nå marknaden. Ett annat scenario är att företagen vet vilket värde de vill skapa men behöver hjälp med hur de ska samla in data och analysera den. Under kommande vecka kommer vi utveckla de två olika scenarierna och identifiera affärsmodeller utifrån dessa. Vi kommer även se till långsiktiga konsekvenser och etiska frågor samt vad det finns för risker och nackdelar samt möjligheter och fördelar med affärsmodellerna.

Jag talar för hela teamet när jag säger att vi ser fram emot kommande vecka med allt från intervjuer till nya utmaningar vi kommer ställas inför.

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest