Pro&Pro framtidspanar med högstadieelever
apr 24 2019

Fr. v. Daniel Nordin, förstelärare och lärare i matematik och teknik med Tommy Ytterström, VD, Pro&Pro.

En fungerande skola som ger så många barn och ungdomar som möjligt en god plattform är en av de viktigaste grunderna för ett framtida hållbart samhälle, inte minst ur ett socialt perspektiv. När det gäller samhällsengagemang prioriterar vi på Pro&Pro ungdomars hälsa och välbefinnande samt samverkan med skolor och universitetet. Vi vill bidra till att öka intresse för utbildning och förmedla vikten av kunskap och utbildning.

Pro&Pro inspirerar på Matfors skola
Ett av de engagemang vi gör är att inspirera elever i åk. 9 i Matfors skola i Sundsvall. Under vintern och våren har jag, Tommy, haft möjlighet att träffa försteläraren Daniel Nordin som är lärare i matematik och teknik samt hans kollegor på högstadiet i Matfors skola. Det har varit en fantastisk lärdom om skolan och dess utmaningar. Daniel och hans kollegor gör ett otroligt jobb utifrån de förutsättningar som finns.

Framtidsspaningar kring grön energi, IoT och AI
Mitt engagemang har handlat om att inspirera och samtala med eleverna i åk. 9 inom olika områden såsom: Grön energi och framtidens miljöutmaningar, möjligheter med sakernas internet (IoT), framtidens självkörande (el)bilar, möjligheter med nästa generations mobilnät 5G, hur vi analyseras när vi är på Internet och shoppar, vad artificiell intelligens kan ge för möjligheter och hur de kan påverka vårt samhälle samt framtida jobb. När vi pratade laddning av elbilar så tog vi fram fysikkunskaper i effekt och energi. Jag har också fått möjlighet att vara med på mattelektioner där jag fick damma av gamla kunskaper i sannolikhetslära. Något ringrostig tog det några tal innan jag kunde bidra 😊.

Jag och Daniel har också haft många samtal kring skolans utmaningar, elevers möjligheter och vad som påverkar elevers motivation, lärarrollen samt olika vardagssituationer som lärare.

Hjärta för skola och utbildning
För mig personligen betyder skolan mycket. Jag har haft förmånen att alltid gå till skolan på lätta fötter och med nyfikenhet och motivation, från lekskola till universitetet. Jag är så gammal att jag kunde höra från mina föräldrar att deras dröm var att få gå i fortsättningsskola efter de obligatoriska sex åren som de på den tiden hade möjlighet att få gå.

Under gymnasiet tänkte jag faktiskt utbilda mig till lärare i matematik och fysik, men valde att söka till ett civilingenjörsprogram med tanken att jag kunde läsa till pedagogik och ändå bli lärare. Nu blev det inte så, men hela mitt arbetsliv har ändå präglats en hel del av att utbilda. Hjärtat för skolan har alltid funnits där. Jag har också många gånger tänkt starta skola både för grundskola och gymnasium. Så det var med stor glädje jag åkte till Mattors skola för att träffa elever och läsare.

Jag vill tacka eleverna i åk 9 vid Matfors skola för inspirerande samtal om framtiden samt Daniel Nordin och hans kollegor för ett fantastiskt bemötande, men också med stor beundran för ert arbete. Ser fram mot höstterminen!

Tommy Ytterström, VD, Pro&Pro

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest