Traineebloggen #5 Examen!

Traineebloggen #5 Examen!

Tiden går fort när man har roligt och det har stämt till 100% procent det senaste året, vilket år! Vid en snabb reflektion känns det märkligt att ett år kan gå så snabbt. Att börja på ett nytt jobb är en resa, en resa i att utvecklas, bli bekväm i rollen som konsult, ständigt övas i problemlösning och metoder för att på ett effektivt sätt kunna hjälpa våra kunder. Men också i att utvecklas som person och försöka en omvandla en bred utbildning inom civilingenjör industriell ekonomi till att på riktigt skapa värde för våra kunder tillföra energi och förmågor i de projekt vi deltar i.

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ges individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla traineen till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Jag känner att traineeprogrammet var ett otroligt bra val och en bra språngbräda från studentlivet ut i arbetslivet. Genom Pro&Pros traineeprogram har jag lärt mig att på ett bättre sätt hitta mina styrkor och utvecklingsområden samt övat mig i problemlösning i interna och externa case. Traineeprogrammet är designat för att nyblivna konsulter på ett framgångsrikt sätt ska lära sig att arbeta som konsult och komma in i rollen att bli riktigt duktig på att lösa rätt problem för kunden.

Jag rekommenderar alla att söka!

 

Traineebloggen #4 – Affärsutveckling, omvärldsanalys och Sundsvall Business Awards

Traineebloggen #4 – Affärsutveckling, omvärldsanalys och Sundsvall Business Awards

Fotograf: Pär Olert

Sundsvall Business Awards

Den 19/9 var gänget från Pro&Pro på Sundsvall Business Awards. Superkul att gå på gala och vilken fantastisk kväll det blev!

 

Affärsutveckling – Förmåga att skapa processer

I traineeprogrammet är nu blocket om affärsutveckling klart med många spännande insikter och funderingar. I rollen som affärsutvecklare finns det många aspekter att hantera, rollen bygger till stor del på att identifiera kundbehov och identifiera vilka aspekter ett företag bör hantera för att utveckla sin affär men också att ställa rätt frågor till den egna organisationen.

Lite förenklat kan man påstå att affärsutvecklingen handlar om att svara på frågorna:

 • Vilken produkt och/eller tjänst vill vi sälja?
 • Vilket erbjudande vill vi leverera till kunderna?
 • Vilket behov har kunderna idag?
 • Hur väl matchar vårt erbjudande kundernas behov?
 • Vilka förmågor och kompetenser har vi idag för att leverera erbjudandet?

Som en del i detta bör man exempelvis kunna hantera processerna:

 • Kundlivscykel
 • Erbjudandeutveckling
 • Identifiering av kundbehov
 • Marknadsföring
 • Varumärkeshantering
 • Produktledning
 • Segmentering

Att utveckla ett företags affär kan alltså vara en mycket omfattande process som innehåller många viktiga delar. Som tur var är vårt traineeprogram designat för att ge god övning i de viktiga beståndsdelarna. Rom byggdes inte på en dag!

Omvärldsanalys – med kundnytta i fokus

Pro&Pros traineeprogram är uppbyggt på en blandning av teori och praktik, vilket realiseras genom undervisning och interna uppdrag samt uppdrag mot kund. I mina uppdrag mot kunder har omvärldsanalys varit en intressant erfarenhet. Omvärldsanalys är ett område som vi ofta arbetar med och där Pro&Pro besitter god kunskap och erfarenhet. Till stor del använder vi klassiska verktyg såsom PESTEL- och SWOT-analys. Men också ett kundfokus där vi dels försöker kartlägga omvärlden dels identifiera viktiga trender och faktorer som kan komma kunden till nytta.

 

 

 

Traineebloggen #3 – Vad gör egentligen en managementkonsult?

Traineebloggen #3 – Vad gör egentligen en managementkonsult?

Traineeprogrammet fortsätter med gott tempo och vi har under den senaste tiden fokuserat på affärsmodeller, erbjudande och produktledning. Spännande!

I mitt senaste blogginlägg berättade jag en del om traineeprogrammet, vilka verktyg vi jobbar med och varför det är viktigt att snabbt kunna bearbeta mycket information. Idag tänkte jag prata mer om vad en managementkonsult egentligen gör.

Förmåga att lösa odefinierade problem

Till att börja med kan man hävda att det finns lika många beskrivningar av vad en managementkonsult gör som det finns managementkonsulter. Vi har alla olika arbetsuppgifter, erfarenheter och upplevelser av jobbet som managementkonsult vilket gör det svårt att säga exakt vad en managementkonsult gör. Generellt går det att beskriva rollen som managementkonsult som problemlösare. Kundernas problem skiljer sig mycket åt och ibland är uppgiften mycket tydlig och väldefinierad där en specifik kompetens och erfarenhet efterfrågas, men inte sällan behöver kunden hjälp med att definiera behovet och fastställa vilket problem som behöver lösas. Det blir alltså managementkonsultens jobb att undersöka helhetsbilden av vad kundens företag eller organisation behöver hjälp med och därefter rekommendera vilka åtgärder som behöver genomföras för att kundens verksamhet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Ofta är uppgifterna semi-definierade och grundar sig i en bred frågeställning, likt:

”Hur ska vi agera för att öka vår försäljning/attraktionskraft/kompetens?”

En frågeställning som kan tyckas enkel men som kräver en noggrann kartläggning av organisationens förmåga, marknadens efterfrågan och tillgången på kompetens. Frågeställningen har många aspekter som behöver beaktas. Låt säga att ett företag behöver hjälp att öka sin attraktionskraft för att kunna rekrytera rätt kompetens över tid. Att kartlägga tillgången och behovet blir snabbt komplext då dessa faktorer förändras över tid och åtgärder gällande utbildning blir synliga i först efter lång tid. Managementkonsulten kan i det här fallet analysera vilka åtgärder som behöver göras idag, vilka faktorer organisationen ska fokusera på i närtid samt hur de ska arbeta för att säkerställa att organisationens förmåga att attrahera kompetens är stark över tid. Kort sagt både arbeta i närtid för att skapa attraktionskraft samt skapa en strategi för att behålla den över tid, detta kommer kunden till godo genom rekommendationer som är grundade på noggrann analys.

Pro&Pro som managementkonsultfirma

En av de saker som jag tycker mest om med Pro&Pro är att vi har förmågan att hjälpa kunderna med många av deras problem. Många konsultföretag är nischade och väldigt duktiga på en viss bransch eller uppgift, vilket också är mycket värdefulla förmågor. På Pro&Pro vill vi vara konsultföretaget som företag och organisationer kan vända sig till när de behöver en helhetsleverantör av problemlösning. Ska ett företag exempelvis etablera en ny avdelning kan de vända sig till oss för hjälp med att analysera vilket behov som behövs, hur processerna ska designas, vilka system som behövs, vilken kompetens som behövs och vem som ska göra vad. På liknande sätt kan samma företag vända sig till oss om de behöver en strategi för produktlansering på en ny marknad. Våra kunder kan helt enkelt lita på att vi har den kompetens som krävs för att kunna leverera en färdig, komplett lösning oavsett vilket behov de har – det tycker jag är mycket inspirerande med Pro&Pro.

Nu är det snart dags för sommaruppehåll, de första 6 månaderna har gått i ett rasande tempo och det känns som att jag började på Pro&Pro igår. Vilken spännande resa det har varit hittills! I höst fortsätter traineeprogrammet med fokus på projektledning och verksamhetsutveckling. Vi hörs då!

 

Traineebloggen #2 – Resan fortsätter

Traineebloggen #2 – Resan fortsätter

Tiden går snabbt när man har roligt! Jag har nu gått Pro&Pros traineeprogram i 3 månader och det känns som att tiden flyger förbi!

Traineeprogrammet, en kombination av teori och praktik
På Pro&Pro kombineras traineeprogrammet med uppdrag mot kunder vilket gör att man hela tiden får chansen att tillämpa lärdomarna från undervisningen och lära sig hur tekniker och teorier kan tillämpas i praktiken på ett framgångsrikt sätt. Traineeprogrammet har inledningsvis fokuserat på affärsmässighet med mycket fokus på att bli effektiv och trygg i de verktyg och metoder som vi på Pro&Pro använder i våra uppdrag. Parallellt har jag varit delaktig i att genomföra en analys med tema Employer Branding om hur företag och organisationer i Sundsvall kan jobba för att bli framgångsrika i att attrahera rätt kompetens. Analysen presenterades på ett av Pro&Pros frukostseminarium, ett så kallat Insight, mer om det nedan.

Affärsmässighet på Pro&Pro
Traineeprogrammet inleder med blocket affärsmässighet, vilket på Pro&Pro handlar till stor del om att bli bekväm i de verktyg och metoder vi använder. Dels något så konkret som hur man skriver en bra rapport och använder Excel effektivt. Men också hur man bemöter kunder och får människor att trivas. I många projekt använder vi intervjuer som en metod för att effektivt samla in kvalitativ data, det är då helt avgörande att snabbt få en respondent att bli bekväm i situationen, ställa tydliga frågor och samtidigt anteckna för att snabbt kunna sammanställa svaren och använda det som datakälla. Intervjuer är ett kraftfullt datainsamlingsverktyg men det krävs övning i att bli effektiv och snabbt få fram det viktigaste.

Projekt internt och mot kunder i en bra mix
Parallellt med traineeprogrammet pågår projekten mot kunder. Jag upplever att mixen av projekt mot kunder, interna projekt och traineeprogram är väl avvägd och genomtänkt. Det är också mycket lärorikt att teori från lektionerna direkt kan användas i projekt. Exempelvis består en stor del av arbetet i projekt av att boka möten, hålla i intervjuer, sammanställa data i Excel, skapa presentationer och skriva rapporter. Grundläggande färdigheter som är mycket viktiga att öva på så att man blir snabb och effektiv i att samla data, analysera data och presentera resultat.

Insight – Frukostträffar med fokus på inspirerande diskussioner om framtidens möjligheter
På Pro&Pro har vi en gång i kvartalet frukostmöten – Insights – vilka fokuserar på att presentera analys och diskutera framtidens möjligheter. Insighten skall vara en källa till inspiration för deltagare och fokuserar på att skapa givande diskussioner där deltagarna både ska känna att de lär sig något nytt men också bidrar med egen viktig kunskap och insikter till diskussionen. På den senaste Insighten presenterades analysen i Employer Branding av mig och min kollega Linn Madsen. Analysen gav upphov till givande diskussioner om kompetensförsörjningen i Sundsvall och hur företag och organisationer i regionen skall arbeta för att vara attraktiva som arbetsgivare – superkul!

 

Min resa som trainee

Min resa som trainee

Dags att presentera den senaste upplagan av traineebloggen där jag, Emil Lindgren, kommer att beskriva och reflektera över min tid på Pro&Pro som Junior Managementkonsult och deltagare i Pro&Pros traineeprogram.

Problemlösande civilingenjör vänder hem
Jag heter Emil Lindgren och är 28 år gammal, född och uppvuxen i Sundsvall. Jag har precis flyttat tillbaka till Sundsvall efter fem års studier i Linköping där jag har studerat till civilingenjör inom industriell ekonomi. Under hela min studietidhar jag varit nyfiken på att arbeta som managementkonsult. Inom utbildningen till civilingenjör övas du nämligen i problemlösning och att jobba som managementkonsult har alltid setts som ett naturligt nästa steg efter utbildningen. Mina förväntningar på traineeprogrammet och rollen som managementkonsult är att det skall vara varierande, utmanande och utvecklande.

Sundsvall ger balans mellan fritid och jobb
Hur hamnar då en gammal mittfältare i Kubikenborgs IF först i Linköping och sedan tillbaka till Sundsvall, kanske ni undrar? Under min studietid har jag träffat min sambo som också var student i Linköping. Tillsammans letade vi efter en stad där vi båda hade bra arbetsmöjligheter, bra möjligheter till boende och bra möjligheter till en aktiv fritid. Vi fastnade för Sundsvall då vi båda hittade bra jobb, ett bra boende och fina möjligheter till en aktiv fritid.

Pro&Pro – liten firma med höga ambitioner
Att hitta Pro&Pro, ett företag som jag trodde främst fanns i storstadsområdena känns som en riktig fullträff och jag har höga förväntningar på traineeprogrammet och min personliga utveckling i rollen som konsult. Att dessutom kunna kombinera detta med friluftsliv och skidåkning är toppen! Pro&Pro erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Affärsutveckling, Ledarskap och Verksamhetsutveckling. För studenter som är i slutet av sin utbildning finns det möjlighet till Internship, Examensarbete eller Traineeprogram. Pro&Pro är alltså en liten firma men med stark kompetens och höga ambitioner – spännande!

Skarpa uppdrag varvat med teoretiska lektioner
Första tiden på Pro&Pro har präglats av en positiv atmosfär och en trevlig arbetsmiljö, att jobba i ett mindre företag är trevligt då man snabbt lär känna sina kollegor. Tiden har varit lärorik då lektioner har varvats med skarpa uppdrag och man får snabbt eget ansvar, men alltid med stöd av en äldre kollega. Första tiden har bestått av uppstart i ett scenarioanalysarbete inom Employer Branding – som kommer att presenteras på ett Insight frukostseminarium i slutet av februari – lektioner i affärsmässighet och presentationsteknik. Dessutom har mitt första projekt mot kund startat, där jag ska vara involverad i ett strategiskt projekt för Mittuniversitetet.

Stay tuned – Fortsättning följer!

Pin It on Pinterest