Traineebloggen #2 – Resan fortsätter
apr 2 2019

Tiden går snabbt när man har roligt! Jag har nu gått Pro&Pros traineeprogram i 3 månader och det känns som att tiden flyger förbi!

Traineeprogrammet, en kombination av teori och praktik
På Pro&Pro kombineras traineeprogrammet med uppdrag mot kunder vilket gör att man hela tiden får chansen att tillämpa lärdomarna från undervisningen och lära sig hur tekniker och teorier kan tillämpas i praktiken på ett framgångsrikt sätt. Traineeprogrammet har inledningsvis fokuserat på affärsmässighet med mycket fokus på att bli effektiv och trygg i de verktyg och metoder som vi på Pro&Pro använder i våra uppdrag. Parallellt har jag varit delaktig i att genomföra en analys med tema Employer Branding om hur företag och organisationer i Sundsvall kan jobba för att bli framgångsrika i att attrahera rätt kompetens. Analysen presenterades på ett av Pro&Pros frukostseminarium, ett så kallat Insight, mer om det nedan.

Affärsmässighet på Pro&Pro
Traineeprogrammet inleder med blocket affärsmässighet, vilket på Pro&Pro handlar till stor del om att bli bekväm i de verktyg och metoder vi använder. Dels något så konkret som hur man skriver en bra rapport och använder Excel effektivt. Men också hur man bemöter kunder och får människor att trivas. I många projekt använder vi intervjuer som en metod för att effektivt samla in kvalitativ data, det är då helt avgörande att snabbt få en respondent att bli bekväm i situationen, ställa tydliga frågor och samtidigt anteckna för att snabbt kunna sammanställa svaren och använda det som datakälla. Intervjuer är ett kraftfullt datainsamlingsverktyg men det krävs övning i att bli effektiv och snabbt få fram det viktigaste.

Projekt internt och mot kunder i en bra mix
Parallellt med traineeprogrammet pågår projekten mot kunder. Jag upplever att mixen av projekt mot kunder, interna projekt och traineeprogram är väl avvägd och genomtänkt. Det är också mycket lärorikt att teori från lektionerna direkt kan användas i projekt. Exempelvis består en stor del av arbetet i projekt av att boka möten, hålla i intervjuer, sammanställa data i Excel, skapa presentationer och skriva rapporter. Grundläggande färdigheter som är mycket viktiga att öva på så att man blir snabb och effektiv i att samla data, analysera data och presentera resultat.

Insight – Frukostträffar med fokus på inspirerande diskussioner om framtidens möjligheter
På Pro&Pro har vi en gång i kvartalet frukostmöten – Insights – vilka fokuserar på att presentera analys och diskutera framtidens möjligheter. Insighten skall vara en källa till inspiration för deltagare och fokuserar på att skapa givande diskussioner där deltagarna både ska känna att de lär sig något nytt men också bidrar med egen viktig kunskap och insikter till diskussionen. På den senaste Insighten presenterades analysen i Employer Branding av mig och min kollega Linn Madsen. Analysen gav upphov till givande diskussioner om kompetensförsörjningen i Sundsvall och hur företag och organisationer i regionen skall arbeta för att vara attraktiva som arbetsgivare – superkul!

 

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest