Traineebloggen #3 – Vad gör egentligen en managementkonsult?
jun 28 2019

Traineeprogrammet fortsätter med gott tempo och vi har under den senaste tiden fokuserat på affärsmodeller, erbjudande och produktledning. Spännande!

I mitt senaste blogginlägg berättade jag en del om traineeprogrammet, vilka verktyg vi jobbar med och varför det är viktigt att snabbt kunna bearbeta mycket information. Idag tänkte jag prata mer om vad en managementkonsult egentligen gör.

Förmåga att lösa odefinierade problem

Till att börja med kan man hävda att det finns lika många beskrivningar av vad en managementkonsult gör som det finns managementkonsulter. Vi har alla olika arbetsuppgifter, erfarenheter och upplevelser av jobbet som managementkonsult vilket gör det svårt att säga exakt vad en managementkonsult gör. Generellt går det att beskriva rollen som managementkonsult som problemlösare. Kundernas problem skiljer sig mycket åt och ibland är uppgiften mycket tydlig och väldefinierad där en specifik kompetens och erfarenhet efterfrågas, men inte sällan behöver kunden hjälp med att definiera behovet och fastställa vilket problem som behöver lösas. Det blir alltså managementkonsultens jobb att undersöka helhetsbilden av vad kundens företag eller organisation behöver hjälp med och därefter rekommendera vilka åtgärder som behöver genomföras för att kundens verksamhet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Ofta är uppgifterna semi-definierade och grundar sig i en bred frågeställning, likt:

”Hur ska vi agera för att öka vår försäljning/attraktionskraft/kompetens?”

En frågeställning som kan tyckas enkel men som kräver en noggrann kartläggning av organisationens förmåga, marknadens efterfrågan och tillgången på kompetens. Frågeställningen har många aspekter som behöver beaktas. Låt säga att ett företag behöver hjälp att öka sin attraktionskraft för att kunna rekrytera rätt kompetens över tid. Att kartlägga tillgången och behovet blir snabbt komplext då dessa faktorer förändras över tid och åtgärder gällande utbildning blir synliga i först efter lång tid. Managementkonsulten kan i det här fallet analysera vilka åtgärder som behöver göras idag, vilka faktorer organisationen ska fokusera på i närtid samt hur de ska arbeta för att säkerställa att organisationens förmåga att attrahera kompetens är stark över tid. Kort sagt både arbeta i närtid för att skapa attraktionskraft samt skapa en strategi för att behålla den över tid, detta kommer kunden till godo genom rekommendationer som är grundade på noggrann analys.

Pro&Pro som managementkonsultfirma

En av de saker som jag tycker mest om med Pro&Pro är att vi har förmågan att hjälpa kunderna med många av deras problem. Många konsultföretag är nischade och väldigt duktiga på en viss bransch eller uppgift, vilket också är mycket värdefulla förmågor. På Pro&Pro vill vi vara konsultföretaget som företag och organisationer kan vända sig till när de behöver en helhetsleverantör av problemlösning. Ska ett företag exempelvis etablera en ny avdelning kan de vända sig till oss för hjälp med att analysera vilket behov som behövs, hur processerna ska designas, vilka system som behövs, vilken kompetens som behövs och vem som ska göra vad. På liknande sätt kan samma företag vända sig till oss om de behöver en strategi för produktlansering på en ny marknad. Våra kunder kan helt enkelt lita på att vi har den kompetens som krävs för att kunna leverera en färdig, komplett lösning oavsett vilket behov de har – det tycker jag är mycket inspirerande med Pro&Pro.

Nu är det snart dags för sommaruppehåll, de första 6 månaderna har gått i ett rasande tempo och det känns som att jag började på Pro&Pro igår. Vilken spännande resa det har varit hittills! I höst fortsätter traineeprogrammet med fokus på projektledning och verksamhetsutveckling. Vi hörs då!

 

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest