Traineeblogg – Viktor Pettersson september 2020

Traineeblogg – Viktor Pettersson september 2020

Då var det äntligen dags för den tredje upplagan av traineeprogrammet och således traineebloggen där ni kommer få följa mig och mina tankar som trainee och Junior Managementkonsult här på Pro&Pro. Jag, Viktor Pettersson, är alltså den som fått äran att ta över stafettpinnen ut på den tredje sträckan efter Daniel Adelander och Emil Lindgren.

Som ni kanske förstår så heter jag Viktor Pettersson och jag är 25 år ung. Jag är född och uppvuxen i Visby på den fantastiska ön Gotland, vilket många har svårt att tro när de träffar mig eftersom min dialekt inte är så framstående. Precis som mina två föregångare på traineeprogrammet har jag studerat till civilingenjör, nytt för i år är att jag flyttar söderut från studieorten Umeå. Jag och Emil har båda läst industriell ekonomi och Daniel läste maskinteknik med en master i industriell ekonomi. Min utbildning som civilingenjör i industriell ekonomi påbörjades 2015, examen togs under 2020 och inriktningen som lästes var Risk Management och kompletterades med avancerade kurser i statistik.

När frågan, var kommer du jobba efter examen?, tidigt under utbildningen kom på tal så var Sundsvall inte det spontana svaret. Men när man träffar sin sambo under utbildningen och hon kommer ifrån Sundsvall så dyker det plötsligt upp som ett hett alternativ. Att det sedan blev Pro&Pro var ingen slump. Pro&Pro hade nämligen anordnat några föreläsningar och visat upp sig kontinuerligt på universitetet. Så när det blev dags för deras besök 2019 så tog jag chansen, introducerade mig och mitt intresse för företaget och resten är historia. För er som inte känner till Pro&Pro så bra så är det ett företag som bland annat erbjuder tjänster inom ledarskap, analys, strategi och affärsutveckling.

Startskottet för traineeprogrammet 2020 gick den 1 september, men min tid här smygstartade redan i januari. Jag fick då chansen att lära känna kollegorna under två utbildningsdagar i det agila verktyget SAFE vilket ledde till en certifiering och i juni fick jag möjligheten att hoppa på ett projekt som gjordes mot det Sundsvallsbaserade företaget 2Dfab, där jag fick göra en marknadsanalys.

Bra förmåner, en VD som bryr sig om sina anställda i kombination med en varm härlig arbetsgrupp är några av de fördelar som jag redan nu har upptäckt med företaget. Ett ungt, växande och ambitiöst företag där jag som individ har stor inverkan på resultat gör att drivkraften, potentialen och möjligheterna till att utvecklas är många. Det finns mycket fint att säga om detta företag redan nu och mycket mer kommer det att bli. Just nu är jag involverad i flertalet projekt och det är bland annat mot Bron Innovation och Mittuniversitet.

Att inleda karriären som managementkonsult ska bli spännande och jag ser framemot att få utvecklas och frodas hos Pro&Pro. Min resa som trainee fortsätter och inom kort kommer ni få höra mer om mig och min framfart hos Pro&Pro. För er som är intresserade av att veta mer om det här företaget och vad det har att erbjuda med allt från traineeprogram, utbildningar eller internships an fortsätta klicka runt på hemsidan där ni läser det här.

På återseende,

Viktor Pettersson

Junior Managementkonsult, Trainee

Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics stärker sina projektledningsförmågor tillsammans med Pro&Pro

Cobra Biologics är en ledande internationell tillverkare av biologiska och farmaceutiska produkter med verksamhet i Sverige (Matfors) och England. Att vara projektledare på Cobra Biologics innebär att arbeta med kundprojekt och interna utvecklingsprojekt i en internationell kontext.

Pro&Pro genomför nu en insats för att stärka Cobra Biologics projektledningsförmågor, genom utbildning och stöd till projektledare och till linjechefer/styrgruppsmedlemmar. Utbildningen ger deltagarna ett gemensamt synsätt på projekt och dess olika faser, praktiska verktyg/mallar samt möjlighet till efterföljande individuellt stöd. Genom utbildningstillfällena hålls givande diskussioner så att teorin diskuteras utifrån de specifika utmaningar som finns i deltagarnas vardag.

Utbildningen innefattar uppstart av projekt, projektplanering (scope och tidsplan), roller& ansvar, intressenthantering, kommunikation, visualisering, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, och förändringsledning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt misslyckas, så fokuserar vi på:

 • Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scopebeskrivning
 • Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 • Färdigheter och förmågor – Nyckelroller är utbildade i projektledning
 • Genomarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 • Effektiv kommunikation – Nå rätt personer och involvera de kritiska intressenterna

– Ett mål med insatsen är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk grund och ett gemensamt arbetssätt, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata hur ni kan utveckla era projektledningsförmågor, kontakta:

Mikael Augustsson, Managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP.

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens projektledarskap

Årets andra Pro&Pro Insight fokuserade på en presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen?  Denna gång genomförde vi seminariet digitalt med ett 30-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med ett trettiotal personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga.

På seminariet presenterade Markus Marklund och Mikael Augustsson från Pro&Pro studien och sina erfarenheter från traditionell och agil utveckling för komplexa utvecklingsprojekt. Områden som belystes på seminariet innefattade:

 • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
 • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
 • Projektledarens roll i den agila organisationen
 • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
 • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Avslutningsvis reflekterades och samtalades om deltagarnas erfarenheter och tankar kring traditionellt och agilt arbetssätt.

Och vad blev slutsatsen om projektledaren behövs i den agila organisationen?

 • 72 % tror att projektledaren behövs även i framtiden. 16 % tror kanske det och 12% tror inte det
 • De allra flesta tror att projektledarens kompetens behövs men att rollens ansvar kan förändras
 • Många tror att traditionell projektmetodik med projektledare behövs för stora eller komplexa projekt för att kunna få ihop helheten

Vi tackar alla deltagare i studien och på seminariet för ert bidrag och intresse.

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

VD summerar första halvåret 2020 och blickar framåt

Vi är i slutet av augusti och andra halvåret 2020 har arbetsmässigt kommit igång. Det har varit en speciell vår och sommar med pandemi i vårt samhälle. I denna tuffa situation hoppas jag trots allt att ni har kunnat njuta av ledighet tillsammans med familj och vänner. Jag tänkte passa på att summera Pro&Pros år så här långt och beskriva hur vi tänker runt vår framtida utveckling.

En innovativ helhetspartner med passion för framtid, innovation och problemlösning

Pro&Pro har under första halvåret året utvecklat nya koncept och erbjudanden vilka har mottagits positivt på marknaden. Bolaget har fortsatt fokuserat på sex prioriterade branscher för att stärka konkurrenskraften i dessa branscher. Vi ser verkligen att vi är på väg mot ambitionen att bli en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner i det strategiska arbetet samt bidra i kritisk affärs- och verksamhetsutveckling.

Fortsatt lönsam tillväxt

2019 var för Pro&Pro ett mycket framgångsrikt år med en signifikant lönsam omsättningsökning. Glädjande har vi fortsatt den resan under första halvåret 2020. Nya kunder har gett oss förtroende att bidra till deras utveckling i form av en innovativ partner. Vi ser att vår uthålliga satsning på ledarskapsområdet nu ger effekt i kunder och omsättning. Inom framtidsanalys och strategi har vi fortsatt vår tillväxt. Detta gör att vi nu har en bra mix i kunder och omsättning fördelat över alla våra kompetensområden strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kontinuerligt och gemensamt framtidsarbete utvecklar Pro&Pro

Vi har förmånen att alla medarbetare har intresse, drivkraft och kompetens i områden som är av vikt för ett företags utveckling. För att utveckla Pro&Pro med lönsam tillväxt ser vi vikten av att prioritera strategiskt arbete. Vi satsar vidare att utveckla vårt strukturkapital för att snabba på introduktion och lärande samt utveckla vår genomförandeförmåga. För oss är det självklart med kontinuerlig kompetensutveckling och prioritera utbildning på avancerad nivå och certifieringar, Ett väl utvecklat strukturkapital är en viktig komponent att kunna utvecklas lönsamt på ett trivsamt sätt.

Utvecklas med människor som drivs av att lösa odefinierade komplexa problem

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Därför vill vi ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer som drivs att lösa odefinierade komplexa problem. Vi vänder oss till både erfarna samt nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kvalificerat mentorskap, internship och traineeprogram för studenter med höga ambitioner

Vi har under 2020 knutit till oss många spännande studenter från olika universitet. Vi är inne på tredje omgången av vårt eget traineeprogram. Det är glädjande att se utvecklingen hos våra traineer där de genom sin drivkraft i sampel med stora utvecklingsmöjligheter tar ansvarfulla roller i uppdrag. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. I våra universitetssamarbeten har vi utökat samarbetet med Linköping och Umeå.

Blick framåt

Ett område som vi redan arbetar inom och ser en stor utveckling inom är datadriven affärsutveckling. Här ser vi stora möjligheter genom samspel av kompetens inom strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, AI och dataanalys, samt ledning och styrning.

Nu när vi har en plattform att stå på regionalt har vi framåt en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer nu under andra halvåret av 2020 att börja se över förutsättningar för en eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?

Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?

Digitalt/Teamsmöte med StyrelseAkademiens partner Nordea och Pro&Pro

Den 2 september är Nordea och Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens digitala event med temat: ”Hur ser din handlingsplan ut för att nå en lönsam tillväxt?”
Oavsett pandemi eller inte och ett företags storlek och utvecklingsfas krävs att företagets styrelse och ledning har en genomtänkt handlingsplan för lönsam tillväxt. Under eventet kommer Maria Wessén från Nordea tillsammans med Tommy Ytterström Pro&Pro att samtala och inspirera kring ett antal viktiga områden som bör vara med i en handlingsplan för att nå lönsam tillväxt.

Du kommer att få tips kring uppföljning och genomförande av handlingsplanen, för trots allt är det handlingskraft och genomförande som ger resultat. Det ges också möjlighet att för dig som deltagare att utbyta tankar och erfarenheter.

Varmt välkommen att deltaga den 2 september kl 8.30 till 9.30.
Anmäl dig här:
http://www.styrelseakademien.se/vasternorrland/top-news/investerarens-prespektiv/

Pin It on Pinterest