Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Vi fick möjligheten att utforska digitalisering av landsbygden tillsammans med Ånge kommun

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Förbättrat liv genom uppkoppling

IoTXchange

Under hösten 2021 fram till sommaren 2022 fick jag den fantastiska möjligheten att vara med och utforska hur min hemkommun, Ånge, kan använda Internet of Things, IoT, för ökad livskvalitet för kommunens invånare och hållbar utveckling av kommunens verksamhet och näringslivet i kommunen.

Arbetet genomfördes inom projektet IoTXchange, ett projekt som bestod av ett europeiska nätverk som tillsammans utvecklar idéer till digitaliseringsplaner, eller som de kallades inom projektet integrerade handlingsplaner. Ånge kommun uppmärksammades i nätverket för deras innovativa tankar och blev under slutet av projektet en förebildskommun i hur en integrerad handlingsplan kan se ut.

En integrerad handlingsplan är ett dokument som definierar aktiviteter som ska genomföras, innehål­lande tidplan, ansvar, kostnader, finansieringskällor, uppföljningsindikatorer och riskhanteringar för aktivi­teterna. Arbetsprocessen integrerar handlingsplanen, vilket betyder att den för samman, flera nivåer inom organisationen, som vertikal integration mellan alla styrande nivåer och lokala aktörer eller horisontell integration mellan olika verksamheter inom kommu­nen såväl som inom det regionala området genom samverkan med grannkommuner. 

Vad vi vill uppnå

Fokusteman

Den integrerade handlingsplanen fokuserar på att etablera grun­derna för ett digitalt ekosystem, med digitala tjänster, digitala organisationer och företag och digitalt förstärkta liv för vår med­borgare. Arbetet landade i Ånge kommuns tre fokusteman för Internet of Things.

Eftersom Ånge kommun har åldrande befolkning så följer det na­turligt att Ånge har ett tydligt fokus på att förbättra befolkning­ens hälsa. Vård kan kraftigt förbättras genom digitala verktyg och tjänster.

Samhällsservice som snöröjning, vattenhantering och avfallshan­tering kan genom nya sensorer och verksamhetsutveckling för­bättra tjänster och reducera kostnader.

Turism i Ånge kommun är väldigt decentraliserad och användan­de av digitalisering för turism är därför utmanande på andra sätt än i mer centraliserade områden som större städer. Genom ny teknologi kan turism utvecklas genom WiFi-hotspots, QR-koder för kulturarv och is och snödjupsmätning.

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Länkar

Vill ni lära er mer?

Se Ånge kommuns hemsida

Ladda ner handlingsplanen direkt

Läs mer om IoTXchange och URBACT

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Kontakt

Daniel Adelander

Strategi | Innovation | Framtid

Pro&Pro är med och utvecklar framtidens miljövänliga entreprenadmaskiner

Pro&Pro är med och utvecklar framtidens miljövänliga entreprenadmaskiner

Pro&Pro är med och deltar i projektet Utsläppsmätning av entreprenadmaskiner genom IoT-baserad aktivitetskartläggning där syftet är att undersöka hur IoT-sensorer och aktivitetsklassificering av entreprenadmaskiner kan bidra till att minska entreprenadmaskiners utsläpp. Projektet finansieras av IoT Sveriges och är en del i satsningen mot att utveckla mer IoT i Sverige. I projektet har Pro&Pro utforskat frågan hur IoT-sensorer kan bidra till att minska maskinernas utsläpp. Vi tog oss an frågan genom att utföra en omvärldsanalys och en behovsanalys för att sondera terrängen inom entreprenadbranschen. Hela värdekedjan från maskintillverkare till totalentreprenör analyserades för att ge en grundlig behovsbild. Därefter genomfördes två workshops tillsammans med projektdeltagarna där vi gemensamt genererade olika vägar där vi går från insikter från IoT-sensorerna till ökad klimatnytta.

Projektet är finansierat av IoT Sverige som syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 7 organisationer som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2022

Ladda ner rapporten här! Klimatnytta genom aktivitetsklassificering

Analysen har genomförts av Daniel Adelander och Teodor Wickman. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden och hållbarhet!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 987 21 81
daniel.adelander@proandpro.se

Teodor Wickman
Trainee och Junior Managementkonsult Pro&Pro
070 226 88 38
teodor.wickman@proandpro.se

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Ett Smart Västernorrland 2030 – Rapport

Den här rapporten representerar arbetet som har genomförts inom projektet IoT för Tillgänglighet med målet att utforska framtidens konkurrenssituation inom IoT i Västernorrland.

Vår omvärld förändras. Förutsättningarna för både offentlig och privat sektor utmanas av ny teknik, ekonomisk press och internationell konkurrens. Ett Smart Västernorrland 2030 representerar både vår förväntning och förhoppning. Samtidigt innebär transformationen som vi möter stora utmaningar för både offentlig och privat sektor som kräver mycket samarbete för att hantera.

I det här arbetet har vi inom projektet IoT för Tillgänglighet utforskat fyra olika framtider som vi kan komma att möta år 2030. Vi har sett att vår syn på samhället kommer förändras, och i vilken riktning den utvecklingen sker är väldigt osäker.

För att utforska framtiden genomfördes två workshops med deltagare i projektet  samt intressenter och experter i Västernorrland, samt ett gediget analysarbetet före, under och efter workshopserien.
Efter dessa workshops genomfördes två workshops som fokuserade på vision och strategi.

Kommer Västernorrland vara en miljö för våra lokala aktörer att skapa samhällsnytta, eller kommer Västernorrland bli beroende av internationella dataleverenser för att vara en konkurrenskraftig region, både ekonomiskt, men även i vad som levereras till medborgare?

Ett Smart Västernorrland 2030 genomfördes av Pro&Pro inom projektet IoT för Tillgänglighet som från finansiering av IoT Sverige syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 10 organisation som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2021

 

Ladda ner rapporten här! Ett Smart Västernorrland 2030

Omvärldsanalysen har genomförts av  Daniel Adelander, Tommy Ytterström och Viktor Pettersson. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 – 987 21 81
Daniel Adelander@proandpro.se

Tommy Ytterström
VD, Managementkonsult
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Viktor Pettersson
Trainee, junior managementkonsult
070 – 764 56 08
Viktor.Pettersson@proandpro.s

Omvärldsanalys – Tankesmedjor – Nedladdningsbar rapport

Omvärldsanalys – Tankesmedjor – Nedladdningsbar rapport

Under 1900-talet har tankesmedjor varit avgörande för global samhällsutveckling. I Sverige har tankesmedjor varit mindre dominanta än i länder som USA och Storbrittanien, men detta börjar förändras. Komplexiteten hos samhällsutmaningar ökar, det politiska samhället polariseras och tilltro till regering och experter ifrågasätts. Vilken roll kommer tankesmedjor ha i det svenska samhället i framtiden?

Rapporten finns nu tillgänglig för nedladdning för alla. Rapporten går bland annat igenom den historiska utvecklingen mot dagens tankesmedjor, trender och osäkerheter som kommer skapa förutsättningarna för tankesmedjor till 2025 samt hur utvecklingen kan ske framöver och slutligen situationen för tankesmedjor ser ut i sverige.

Arbetet genomfördes av Pro&Pro inom samverkansprojektet IoT Testbäddar där Mittuniversitetet är huvudpart tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF, Region Västernorrland, 19 företag och genom samverkansavtalen med Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Timrå kommun och Härnösands kommun.

Publicerad: 2020

Ladda ner rapporten här!

Pin It on Pinterest