Pro&Pro är med och deltar i projektet Utsläppsmätning av entreprenadmaskiner genom IoT-baserad aktivitetskartläggning där syftet är att undersöka hur IoT-sensorer och aktivitetsklassificering av entreprenadmaskiner kan bidra till att minska entreprenadmaskiners utsläpp. Projektet finansieras av IoT Sveriges och är en del i satsningen mot att utveckla mer IoT i Sverige. I projektet har Pro&Pro utforskat frågan hur IoT-sensorer kan bidra till att minska maskinernas utsläpp. Vi tog oss an frågan genom att utföra en omvärldsanalys och en behovsanalys för att sondera terrängen inom entreprenadbranschen. Hela värdekedjan från maskintillverkare till totalentreprenör analyserades för att ge en grundlig behovsbild. Därefter genomfördes två workshops tillsammans med projektdeltagarna där vi gemensamt genererade olika vägar där vi går från insikter från IoT-sensorerna till ökad klimatnytta.

Projektet är finansierat av IoT Sverige som syftar till att skapa innovativ samhällsutveckling genom IoT. Projektet koordineras av Bron Innovation och samlar 7 organisationer som arbetar tillsammans.

Publicerad: 2022

Ladda ner rapporten här! Klimatnytta genom aktivitetsklassificering

Analysen har genomförts av Daniel Adelander och Teodor Wickman. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller vill diskutera framtiden och hållbarhet!

Daniel Adelander
Managementkonsult Pro&Pro
073 987 21 81
daniel.adelander@proandpro.se

Teodor Wickman
Trainee och Junior Managementkonsult Pro&Pro
070 226 88 38
teodor.wickman@proandpro.se

Pin It on Pinterest