Under 1900-talet har tankesmedjor varit avgörande för global samhällsutveckling. I Sverige har tankesmedjor varit mindre dominanta än i länder som USA och Storbrittanien, men detta börjar förändras. Komplexiteten hos samhällsutmaningar ökar, det politiska samhället polariseras och tilltro till regering och experter ifrågasätts. Vilken roll kommer tankesmedjor ha i det svenska samhället i framtiden?

Rapporten finns nu tillgänglig för nedladdning för alla. Rapporten går bland annat igenom den historiska utvecklingen mot dagens tankesmedjor, trender och osäkerheter som kommer skapa förutsättningarna för tankesmedjor till 2025 samt hur utvecklingen kan ske framöver och slutligen situationen för tankesmedjor ser ut i sverige.

Arbetet genomfördes av Pro&Pro inom samverkansprojektet IoT Testbäddar där Mittuniversitetet är huvudpart tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF, Region Västernorrland, 19 företag och genom samverkansavtalen med Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Timrå kommun och Härnösands kommun.

Publicerad: 2020

Ladda ner rapporten här!

Pin It on Pinterest