Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro Podden – Employer Branding

Pro&Pro har gjort det igen och släpper, inte bara ett, utan två nya avsnitt av Pro&Pro Podden! Denna gång får ni lyssna till Pro&Pros Tommy Ytterström och Helena Henke när de samtalar kring varför det är viktigt att ett företags DNA genomsyrar hela verksamheten. Hör Viktor Pettersson och Teodor Wickman resonera om hur traineeprogrammet har gagnat dem i sina resor mot att bli kompetenta konsulter. Sandra Hammarsten som nyligen gjort sitt andra internship hos Pro&Pro berättar om sina tankar kring val av arbetsgivare och vad som lockar en yngre målgrupp. Lyssna in för en hel del tips om hur ni kan lyfta ert Employer Branding-arbete till en ny nivå. Samtalen modereras av Pro&Pros eminenta Linn Madsen. Podden finns där poddar finns!

Tack Anton för utveckling av vår nya webb!

Tack Anton för utveckling av vår nya webb!

Vi säger stort tack till vår sommarjobbare Anton O´Nils för utvecklingen av vår nya webb som nu har lanserats, fantastiskt bra jobbat!  Lycka till med de fortsatta studierna, andra året på teknisk fysik i Uppsala. Bra för oss på Pro&Pro är att Anton också kommer att fortsätta jobba med oss en del under hösten.

Summering internship 2022

Summering internship 2022

Datadrivna erbjudanden: virkestransporter och klimat 

Dags för vårt sista blogginlägg i sommar! Vi har haft slutpresentation för Biometria och Pro&Pro för att berätta om processen och resultaten från uppdraget. Det var engagerade lyssnare, bra dialoger och återkoppling blev mycket positiv! 

I slutfasen har det varit fokus på presentation och färdigställa rapporter. För att göra presentationen så optimal och pedagogisk som möjligt har vi nyttjat kompetens som finns internt på Pro&Pro för att få till detaljer. Dessutom har vi haft avslutande valideringar och avstämningar, vilket har givit värdefull information för att skapa en så bra leverans som möjligt. 

Det har varit en minst sagt utvecklande sommar. Att lära sig om en ny bransch, ett nytt yrke och nya arbetssätt samt att färdigställa de leveranser som har krävts under sju korta veckor vi har haft på oss har varit utmanande, men också otroligt roligt och givande.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Pro&Pro för intressant och spännande internship och uppdrag genom ett samarbete med Biometria, vilken otroligt lärorik och utvecklande sommar vi har haft!  

För att läsa mer om uppdraget, våra processer under erbjudandeutvecklingen, skapandet av prototyp samt vårt resultat finns en sammanfattande artikel.

För frågor eller vidare kontakt gällande uppdraget eller artikeln, kontakta Tommy Ytterströmtommy.ytterstrom@proandpro.se. 

 

Tack för att ni följt vår resa i sommar!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström 

Juniora managementkonsulter, Pro&Pro AB

 

Finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022

Finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022

Carina Bergquist Palm (Nordea), Pascal Brisson (Internationella Engelska skolan Sundsvall) och Mats Jakobsson (SSG Standard Solutions Group) är de tre finalisterna till priset Årets Ledare i Sundsvall. Efter en öppen nominering med många välmeriterade kandidater har juryn via skriftliga frågeställningar och samtal valt ut de tre nominerade finalisterna till Årets Ledare i Sundsvall 2022.  Priset Årets Ledare delas ut av Pro&Pro och Juniorhandelskammaren Sundsvall till en ledare inom näringslivet eller det offentliga som med ett hållbart ledarskap skapar enastående resultat genom systematik, tillit och passion. Genom sitt ledarskap är våra finalister goda föredömen som inspirerar och uppmuntrar sin omgivning till att utveckla sig själva och sitt ledarskap.  Prisutdelningen sker på Sundsvall Business Awards den 22 september 2022.  Här följer en presentation av finalisterna samt juryns motivering till vad som gör dem till framgångsrika och mycket goda representanter för det hållbara ledarskapet. 

Carina Bergquist Palm, Nordea  efhnrhrjyjytrjfh

Head of Branch Region North

Humor, glädje och hög energi är tre starka faktorer som präglar Carinas ledarskap. När sedan stor integritet och systematik adderas, finns ett tydligt recept på Carinas hållbara ledarskap. Carina fokuserar på utveckling av sig själv och sina medarbetare med målet att få människor och verksamhet att växa. Verklig framgång för Carina är när hennes medarbetare blommar ut och tar ansvar i nya uppdrag. 

Pascal Brisson, Internationella Engelska skolan Sundsvall

Rektor

Pascal är en ledare med starkt driv och en tydlig strategi för sitt personliga ledarskap. Genom ett högt engagemang och stor passion har Pascal visat på uthållig framgång för sig själv och den organisation han leder. Det som sticker ut lite extra är förmågan att se, och fånga, möjligheter som dyker upp längs vägen. Det kräver både stort eget mod och en tillit till organisationens förmåga att hantera det okända.  

Mats Jakobsson, SSG Standard Solutions Group

VD

Mats har haft en lång och framgångsrik resa under vilken han har format sitt personliga ledarskap. Ett ledarskap som baseras på hög transparens, involvering samt modet att be om hjälp. Genom en stark kultur med stort fokus på kund och hållbarhet skapar Mats en grogrund för en affärsmässighet som leder till nya affärer och tillväxt på en utmanande marknad. 

Kriterier för Årets Ledare

  • Passion: Ledaren visar ett stort engagemang för organisationens varumärke, hållbar utveckling av verksamhet och hållbar utveckling av medarbetare 
  • Systematik: Ledaren har över tid visat förmåga att systematiskt leda på både strategisk och taktisk nivå i både med- och motgång och visat prov på bredd 
  • Tillit: Ledaren bygger motivation och engagemang genom en hög grad av tillit och goda värderingar 
  • Hållbara resultat: Ledaren har över tid visat på mycket goda och hållbara resultat i verksamheten i samspel med tydlig hållbar inriktning (socialt, ekonomiskt och miljö) 
  • Ledaren ska ha mycket goda referenser från kollegor och underställda 
  • Ledaren ska ha arbetsställe och placeringsort Sundsvalls kommun i sin anställning. 
Jury 
  • Tommy Ytterström, VD Pro&Pro 
  • Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro 
  • Erika Hällström, Konsult Masarin och Juniorhandelskammaren Sundsvall 
  • Pär Jonsson, Konsultchef CoStar och Juniorhandelskammaren Sundsvall 

 

Urvalsprocess

Nomineringen är helt öppen och stängdes i år den 16 maj. Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater som intervjuas av juryn. Från dessa kandidater väljs sedan tre nominerade finalister ut. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards den 22 september 2022. 

Sista veckorna med business case, programmering & spännande intervjuer!

Sista veckorna med business case, programmering & spännande intervjuer!

Nu är vi tillbaka och är klara med första veckan efter semestern, och det känns spännande att komma i gång igen och se vad de sista veckorna har att erbjuda. Det är mycket på schemat de sista veckorna för att färdigställa projektet!

Analysprogrammet vi tar fram åt Biometria handlar om att ta ut information kopplad till klimat och virkestransporter, vilket är baserat på det data vi arbetar med. Den här veckan har det lagts mycket fokus på att få klart programmet, så bräkningarna är korrekta och ger ut värdefull kunskap om utsläppen som transporterna bidrar till. Det har krävts en hel del tester och undersökningar för att få ut kunskap från vårt data som inte annars är synligt, och för att se till att detta överensstämmer med verkligheten. Senaste dagarna har vi fixat till detaljer och ändrat och uppdaterat tidigare uträkningar för att de ska bli bättre definierade, vilket vi har gjort med hjälp av valideringar från olika källor och möten. Det har varit en period med många diskussioner för att se till att vi tar ut relevant och korrekt information.

För affärsutvecklingsdelen ligger fokus just nu på att ta fram erbjudanden åt Biometria. Där har vi arbetat vidare med dessa genom att skapa prismodeller, tagit fram business cases samt undersökt vad för data och beräkningar som behövs för att uppfylla de erbjudandena. Det har varit en lång process som inneburit att vi bland annat fått undersöka vilka värden på intäkter och kostnader som är rimliga till våra erbjudanden.

Till veckan har vi en hel del valideringar att utföra. För att säkerställa att de behov vi har identifierat, och de erbjudanden vi har tagit fram utifrån de behoven överensstämmer med marknaden har vi bokat in möten för dialog och återkoppling från personer hos ett antal av Biometrias kunder.

Syftet är helt enkelt att vi ska få feedback på projektet och det vi kommit fram till samt om det behöver göras några justeringar.

Detta är vårt näst sista blogginlägg, och nästa blogg kommer när projektet är klart och vi har hållit vår slutpresentation. Håll utkik efter det sista inlägget om ni vill veta hur det gått!

Sandra Hammarsten & Ludvig Åström

Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Pin It on Pinterest