Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Internship: Upplevelser och tankar efter tre veckor

Tre veckor på sommarens uppdrag har redan passerat och tiden bara springer iväg. En sak både jag, Maja Vestin, och Julia Larsson är överens om är att det är superintressant att få arbeta med framtidsområdet som 5G utgör en del av, samt få analysera utvecklingen. Sedan senaste blogginlägget har vi blivit lite mer pålästa inom ämnet och kommit igång med arbetet. Det vi har gjort hittills är att vi har tagit fram en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys för att se vilka trender och drivkrafter som finns gällande 5G och den anknytande tekniken, samt eventuella trender i framtiden. Två case-studies har genomförts där ena visar hur långt teknologin har kommit idag, och den andra är riktad mot managementkonsulter och hur dem anpassar sig efter den rådande teknikutvecklingen. Intressant var att se prov på teknikutvecklingens hastighet och hur samhället förändras utefter förutsättningarna. Att företag hela tiden måste vara på tårna och inte får bli för bekväma har även varit tydligt. Under arbetets gång har vi haft möjligheten att genomföra ett flertal intervjuer med bland annat Telia, Ericsson, SCA logistik AB, Logistikparken i Sundsvall och forskare på Mittuniversitetet för att få ta del av branschkunnigas perspektiv, vilket verkligen har varit uppskattat från vår sida. Vidare har en presentation för kollegorna på Pro&Pro genomförts för att få ta del av deras tankar och synpunkter kring ämnet. Vi har även varit ute och samlat in data till den egna empiriska studien, där vi ska realisera några industritillämpningar som blir möjliga med den nya tekniken och kommer bli fokus efter semester. Mycket roliga att få åka ut och möta kunder som omväxling för att hela tiden bli motiverade att göra ett bra jobb jämtemot dem.

I nuläget har vi börjat sammanställa en nyttoanalys som ska leda till en slutgiltig rekommendation gällande Telias möjligheter och eventuella tillvägagångssätt för att intressera industrimarkanden. Utöver detta har en rekommendation till Pro&Pro påbörjats, som ska bygga på framtidens managementkonsultföretag och de tjänster som teknikutvecklingen för med sig. Målet är att innan semestern vara klara med ett första utkast av den slutgiltiga rapporten som vi ska dela med Telia och Pro&Pro då uppdraget slutförts.

Under dessa tre veckor har vi även haft enskilda möten med kollegorna för att få ta del av deras bakgrund och det arbete de utför på Pro&Pro idag, vilket var väldigt inspirerande. Det visade ännu en gång att de finns alla möjligheter inom det här yrket. Sist men inte minst har vi hunnit med Pro&Pro’s årliga sommaravslutning som i år blev till en friluftsdag med roliga aktiviteter, teambuilding och god mat. I och med covid-19 och myndigheternas rekommendationer var det en självklarhet att friluftsdagen skulle anordnades utomhus med anvisningar om att hålla avstånd. Mycket roligt att få lära känna kollegorna under andra former. Vi passade även på att utmana kollegorna i en lek vi lärt oss på Umeå universitet som blev väldigt uppskattad, vilket såklart var roligt! Nedan visas några bilder från friluftsdagen.

Maja Vestin,
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

 

 

Omvärldsanalys – Tankesmedjor – Nedladdningsbar rapport

Omvärldsanalys – Tankesmedjor – Nedladdningsbar rapport

Under 1900-talet har tankesmedjor varit avgörande för global samhällsutveckling. I Sverige har tankesmedjor varit mindre dominanta än i länder som USA och Storbrittanien, men detta börjar förändras. Komplexiteten hos samhällsutmaningar ökar, det politiska samhället polariseras och tilltro till regering och experter ifrågasätts. Vilken roll kommer tankesmedjor ha i det svenska samhället i framtiden?

Rapporten finns nu tillgänglig för nedladdning för alla. Rapporten går bland annat igenom den historiska utvecklingen mot dagens tankesmedjor, trender och osäkerheter som kommer skapa förutsättningarna för tankesmedjor till 2025 samt hur utvecklingen kan ske framöver och slutligen situationen för tankesmedjor ser ut i sverige.

Arbetet genomfördes av Pro&Pro inom samverkansprojektet IoT Testbäddar där Mittuniversitetet är huvudpart tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ERUF, Region Västernorrland, 19 företag och genom samverkansavtalen med Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Timrå kommun och Härnösands kommun.

Publicerad: 2020

Ladda ner rapporten här!

Internship: Tankarna första veckan

Internship: Tankarna första veckan

Första veckan på sommarens uppdrag har redan passerat och jag, Julia Larsson (till vänster på bilden) talar nog för både mig och Maja Vestin, när jag säger att vi redan ser fram emot kommande vecka med alla nya utmaningar vi kommer att ställas inför. Att arbeta med ett framtidsområde som 5G, Big Data och Automation är intressant ur flera aspekter, men framförallt sett till de möjligheter tekniken kan tillföra verksamheter. Att Sverige dessutom ligger bland de högst rankade länderna när det gäller förändringsbenägenhet och innovationskapacitet skapar ytterligare förutsättningar för en skyndsam lansering.

Tidskriften The Economist:s är en av många som benämner data som den nya oljan. Där data är den nya råvaran som driver innovation och förändring av världen, i en hastighet som aldrig tidigare upplevts. Vilket naturligtvis leder till konkurrensfördelar eller -nackdelar för företag. Detta innebär att verksamheter som samlar in, lagrar och använder data för att generera verksamhetsnytta och innovation blir vinnare nu och även i framtiden. Därmed vill vi på Pro&Pro vara med att skapa kunskap kring data och genom dessa insikter, i nästa steg skapa värde för våra kunder.

Nästa generations mobila nät, 5G har även egenskaper som möjliggör realtidöverföring av data, med hög tillförlitlighet och mycket låg fördröjning. Vilket tillsammans med data skapar nya möjligheter för automation och fjärrstyrning av fordon. Fjärrstyrning av maskiner kan motiveras utifrån flera perspektiv, främst effektivitets-, kostnads-, produktivitets-, hållbarhets-, och arbetsmiljöperspektiv.
I samarbete med Telia handlar sommarens uppdrag om att undersöka 5G’s tillämpningar på fordon inom Sveriges industrisektorer, med avseende på affärs- och verksamhetsnytta. Utöver ovannämnda kartläggning kommer även konkreta data analyseras som insamlats under våren via sensorer fastsatta på fordon. Ett optimeringsprogram för analys kommer att framställas och en rekommendation avseende fordonens optimerade färdväg och bränsleförbrukning presenteras.

Vid sommarens slut kommer en liten del av studien att publiceras i en artikel. Hoppas att ni ser fram emot läsningen!

Julia Larsson
Junior Managementkonsult, Pro&Pro AB

Omvärlden, innovation och disruption

Omvärlden, innovation och disruption

Innovation och disruption driver många diskussioner om framtidens företag och organisationer. ”Vi behöver bli mer innovativa!”, ”Vi behöver förbättra vår innovationsförmåga!”. Dessa diskussioner blir vanligare och vanligare och allt kretsar kring idén att innovation möjliggör för långsiktig tillväxt och för organisationer att vara relevanta.

Det finns många metoder för att öka sin innovationsförmåga som design-thinking, innovation management, agila arbetssätt osv. Ofta kretsar det kring att förbättra individer och organisationers förmåga att skapa och ta fram idéer eller metoder för att förankra idéerna i kundernas behov. Innovation handlar om att generera värde och vad som anses värdefullt beror på sammanhanget, omvärlden, som företag verkar inom. Det handlar inte, som många tror, om att vara först eller bäst på att ta fram nya idéer och produkter. Istället handlar det oftast om att ta existerande lösningar och paketera det på sätt som förankras i kunders behov och förutsättningarna som omvärlden sätter på kundernas beteenden.

Något väldigt intressant är att många av de sakerna som vi minns som innovativa produkter förknippar vi med tanken att idén var helt ny och revolutionerande. Men om vi gräver djupare så ser man att oftast är dessa innovationer faktiskt bara nya sätt att paketera något som redan fanns.

Om vi ifrågasätter hur världen hade sett ut idag om Apple hade gått i konkurs 1997, och därför inte lanserat iPhone 2007, så är det lätt att göra misstaget att räkna bort våra smarta telefoner och all teknologisk utveckling som följde eftersom Apple skapade denna revolution och paradigmskifte. Men jag vill argumentera för att samhället hade till stort sett varit sig likt bara med andra aktörer som driver utvecklingen. Disruption för med sig en illusion av att det skapas av någon, nu har ett företag ändrat förutsättningarna för alla i marknaden och världen kommer att förändras. Men verkligheten är ofta betydligt enklare, marknaden och omvärlden skapade sin egen disruption genom värdet som kunderna tillför till innovationen, oavsett vem som lanserade den första smarta telefonen så hade förutsättningarna för den funnits 2007 och kundernas behov hade påverkats likvärdigt. Det är bara vissa företag som är riktigt duktiga på att se vad som händer och använda de möjligheterna för att ligga i framkant. Apple utsättes också för disruptionen, det hanterade den bara proaktivt istället för reaktivt.

Varför släpptes iPhone just år 2007? Varför inte 1997 eller 2017? iPhone släpptes 2007 eftersom tekniken som iPhone bestod av var teknologiskt och kostnadsmässigt redo för marknaden 2007 och Apple var först att ta steget. Om Apple inte hade gjort detta så hade tekniken ändå varit tillgänglig och någon annan hade antagligen gjort det, kanske inte 2007, men antagligen senast under 2008. Apple var absolut inte den enda som pratade om smartare mobiltelefoner, de var bara de första att ta fram en sådan produkt när tekniken och kostnaderna tillsammans var redo att spridas på marknaden. Med detta sagt vill jag inte påstå att all utveckling hade varit likadan oavsett vilken aktör som skapar innovationen, det finns spårbundenheter som skapas när innovationer möter marknaden. Såsom hur QWERTY-layout på tangenbort inte längre går att ifrågasätta även om mer effektiva layouter existerar. Men spårbundenheten är inte ansvarig för den storskaliga samhällsutvecklingen, oavsett om spårbundenheten hade följt QWERTY eller någon annan tangenbortslayout så hade vi haft skrivmaskiner med tangenbord. På samma sätt hade våra smarta telefoner sannolikt varit annorlunda, men vi hade fortfarande haft smarta telefoner.

Som bilden nedan visar så kommer kostnadsutvecklingen för en innovation vara beroende av kostnadsutvecklingen av dess delar. En Smartphone kommer utvecklas beroende på hur kostnaden för CPU, batteri, kamera och skärm osv. utvecklas. Samtidigt så kommer kapabiliteten för den färdiga innovationen att öka medan dessa förbättras. Värdet som en smartphone genererar är högre om den har bättre batteritid eller fungerar snabbare. Vid något tillfälle så kommer därför kurvan för kundens uppfattade värde möta kostnadskurvan och det är då som disruption sker, och sedan kan det gå väldigt fort.

Disruption för med sig 3 utmaningar eller osäkerheter som kan förtydligas genom 3 frågor:

 • Vad är det som händer?
 • Kommer det hända?
 • När kommer det hända?

För alla dessa frågor så finns det olika disruptiva händelser som exemplifierar dem.

Digitalkameran var ett väldefinierat det, man förstod exakt vad det var rent tekniskt, men hur det skapade värde var svårt att förutsäga. Alltså som uppfinning var den förutsägbar, men som innovation var den oförutsägbar. Som uppfinning var det en sämre kamera som var billigare och sparade bilder digitalt. Men som innovation var det en enkel kamera som trots dess sämre bilder möjliggjorde för vem som helst att börja fotografera utan behovet av framkallningsrum eller väntetider. Kameran tillgodosedde ett behov som Kodak inte trodde fanns eller ett behov som de inte trodde skulle skapas och deras förutsättningar kom att förändras drastiskt när konkurrentera anpassade sig och mötte kundernas nya behov samtidigt som Kodak höll fast vid att filmbaserade kameror fortfarande var rätt väg.

Ibland är det som med digitalkameran att frågan ”vad är det som händer?” är den avgörande för disruptionen. Men i vissa fall är det osäkerheten i om det verkligen händer som gör innovationen disruptiv. Med detta menar jag att det som faktiskt gör att något är disruptivt är hur de är tillräckligt osäkert för att marknaden inte har hunnit anpassa sig. Om alla visste att digitalkameran skulle vara bra för lågprismarknaden så hade den nog lanserats betydligt tidigare och varit mindre disruptiv och mer en inkrementell innovation som sakta tog över marknaden. Osäkerheten i om något verkligen händer bygger upp fasaden som disruptionen till slut spräcker. För online-shopping av leksaker så var inte det en teknisk frågeställning, självklart kommer det vara möjligt att köpa leksaker online. Utmaningen var ju att leksaksaffärerna trodde att det aldrig kommer hända eftersom barn vill springa runt i leksaksaffärer och titta på leksakerna på plats. Detta ledde till att leksaksaffärerna valde att inte anpassa sig och till slut mognade tekniken och kundernas beteende ändrade sig för snabbt för dem att kunna hänga med.

Slutligen kan osäkerheten vara när det händer. När iPhone lanserades var inte produkten otänkt, många både förstod att det skulle hända och vad det var som skulle hända. För Nokia var egentligen utmaningen om det var rätt tillfälle. Nokia var fortfarande säkra på att det var för tidigt och deras mobiltelefoner fortfarande var det som kunden ville ha. Den första iPhonen var egentligen som produkt inte speciellt bra och det var därför lätt att tro att marknaden kommer behöva mer tid innan en sådan produkt slår igenom. Frågan om när besvarades då med ett ”senare” och till slut visade det sig vara tidigare än man trott.

Jag tycker att detta visar att vi alla agerar i en värld där mycket av utvecklingen är utanför vår kontroll och att genom att förstå vad som händer i omvärlden kan vi skapa möjligheter för att utvecklas tillsammans med den. Vi behöver inte vänta på disruption, vi kan förväntas oss och förbereda oss på den. Men det som krävs är förståelse för vad som händer i vår omvärld och hur detta kan påverka oss i framtiden. Det finns en intressant hönan eller ägget frågeställning mellan om det är innovationen som skapar kundens behov, eller om det är behovet som ger innovationen dess värde alltså huruvida behov existerar före innovationen eller om innovationen skapar behovet . Ett annat sätt att se på det, som jag personligen föredrar, är frågan om det är innovationer som driver omvärldens utveckling eller om det är omvärlden som driver innovationsutveckling. Oavsett vilket perspektiv man ser det ur så är det viktigt att poängtera att fundamentalt drivs den teknologiska utvecklingen genom interaktionen mellan marknaden/omvärlden och innovationerna som möter den. Utifrån en enskild organisation/individs perspektiv så kommer alltid innovationsutveckling vara beroende på de tekniska möjligheterna och omvärldsutvecklingen som existerar i den kontextuella miljö (omvärlden) som organisationen/individen lever i. Detta innebär att alla organisationer finner sig själva med utmaningen att innovera baserad på de unika utmaningarna som existerar i organisationens omvärld. Digitalkameran utvecklades utifrån de tekniska möjligheterna för digitala bildsensorer (CCD-sensorer på den tiden) som existerade i omvärlden tillsammans och paketerades till en innovation av Kodak 1975 som sedan valideras mot kundernas existerande och därefter förändrade behov och beteenden. På ett systemperspektiv istället där vi diskuterar innovationer utanför den individuella organisationen så ser vi en komplicerad interaktion mellan innovationer, teknikutveckling och kundbehov eftersom:

 • Nya innovationer möjliggör teknikutveckling,
 • Teknikutveckling möjliggör innovationer,
 • Teknikutveckling skapar underlaget för förändrade kundbehov och
 • Innovationer testas och valideras på marknaden emot existerande kundbehov och skapar möjligheter för nya kundbehov.
 • Kunden värdesätter innovationens nytta utifrån individens kontextuella miljö och individuella behov.

I dagens samhälle kretsar mycket av den disruptiva rädslan kring AI. AI innebär två av de tre disruptiva osäkerheterna. Vad är det som händer och när händer det?

AI är en väldigt tydligt disruptiv faktor som för de flesta organisationer kommer innebära mer möjligheter än hot. Det som krävs är att vi försöker skapa organisationer med förståelse för AI för att kunna följa med i omvärlden, och bli långsiktigt framgångsrika. Eftersom AI kommer vara avgörande för omvärlden i framtiden, så kommer förståelsen av det att vara avgörande för framtidens innovationsförmåga.

AI är inte en disruptiv innovation, men AI kommer leda till disruption genom de olika innovationer som AI-tekniken möjliggör i de marknaderna där innovationerna hamnar. AI kommer bland annat skapa disruption inom transportsektorn genom självkörande fordon. Men det är inte samma AI som skapar disruption inom försäkringsbranschen. Samlingsordet AI är därför svårt att använda eftersom det kommer skapa disruption på olika sätt i olika marknader genom olika innovationer. AI är därför en kategori av potentiellt disruptiva innovationer.

Vill ni lära er mer om AI och förstärka er organisations förståelse av omvärlden? Anmäl er då till vår AI Utbildning den 1 april genom att anmäla er här: http://proandpro.se/ai/. Vill ni lära er mer om er organisations omvärld och framtid så kontakta oss så kan vi vägleda er in i framtiden och stötta er innovationsförmåga!

Daniel Adelander
Daniel är managementkonsult på Pro&Pro med fokus på framtidsstrategi och teknologisk utveckling. Daniel faciliterar Pro&Pro:s AI utbildning.

 

 

Traineebloggen #5 Examen!

Traineebloggen #5 Examen!

Tiden går fort när man har roligt och det har stämt till 100% procent det senaste året, vilket år! Vid en snabb reflektion känns det märkligt att ett år kan gå så snabbt. Att börja på ett nytt jobb är en resa, en resa i att utvecklas, bli bekväm i rollen som konsult, ständigt övas i problemlösning och metoder för att på ett effektivt sätt kunna hjälpa våra kunder. Men också i att utvecklas som person och försöka en omvandla en bred utbildning inom civilingenjör industriell ekonomi till att på riktigt skapa värde för våra kunder tillföra energi och förmågor i de projekt vi deltar i.

Traineeprogrammet är skapat för att stödja Pro&Pros varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”. Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa individer till framgångsrika karriärer. På så sätt ges individen bästa förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Målet för traineeprogrammet är att passionerat utveckla traineen till en managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Det ska också ge en plattform för att utvecklas till spetskonsult inom valt område och möjliggöra en hållbar framgångsrik karriär som konsult eller linjechef.

Jag känner att traineeprogrammet var ett otroligt bra val och en bra språngbräda från studentlivet ut i arbetslivet. Genom Pro&Pros traineeprogram har jag lärt mig att på ett bättre sätt hitta mina styrkor och utvecklingsområden samt övat mig i problemlösning i interna och externa case. Traineeprogrammet är designat för att nyblivna konsulter på ett framgångsrikt sätt ska lära sig att arbeta som konsult och komma in i rollen att bli riktigt duktig på att lösa rätt problem för kunden.

Jag rekommenderar alla att söka!

 

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Med en omvärld som förändras allt snabbare och med nya generationer av medarbetare som möter arbetsmarknaden ställs organisationer och dess ledare inför nya och stora utmaningar.
Årets tredje Insight handlade om ledarskap och hur det påverkas av samtid och framtid. Måns Fahlander, managementkonsult inom ledarskap vid Pro&Pro, presenterade den 29 november inför ett mycket välbesökt frukostseminarium med ett 40-tal deltagare sin analys inom området framtidens ledarskap.
I analysen har ingått artikelstudier, framförallt i det förberedande arbetet, men analysens huvudfokus har legat på intervjuer med 30 personer i regionen:

 • Chefer i alla nivåer
 • HR
 • Ledarskapstränare
 • Jämn fördelning män och kvinnor och offentlig/privat
 • Majoritet i åldern 40 – 60 år

En intressant slutsats är att studien inte visade på några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna avseende synen på ledarskap. Det skulle i så fall peka på att ledarskap i något avseende är generellt. Det förstärkes under intervjuerna då mer eller mindre samtliga förde fram en gemensam syn på ett grundläggande ledarskap. Även om det var intressant låg fokus på att försöka förstå vad det är i samtiden som påverkar ledarskapet, vilket gjorde att analysens fortsatta arbete fokuserade på det som påverkas av samtid och framtid.

Utifrån intervjuer och artiklar utkristalliserades fyra områden av vikt för det framtida ledarskapet. Dessa områden påverkar enligt studien ledarskapet och är viktiga för ledare att förhålla sig till för att fortsätta vara framgångsrik i sitt ledarskap, och i förlängningen, leverera resultat i sin verksamhet. De fyra områdena är digitalisering, unga människor, kompetensförsörjning och strategisk balans. Inom respektive område gick Måns igenom viktiga insikter och rekommendationer.

I slutet av seminariet hölls intensiva och engagerade samtal vid borden kring de identifierade områdena för framtidens ledarskap, samtal som berikade och fördjupade och där många kloka reflektioner och inspel kom fram.

Måns sammanfattade sin analys och föredrag med budskapet:

 • Arbeta systematiskt
 • Visa tillit
 • Fokusera på hållbarhet

Avslutningsvis beskrev han det framtida ledarskapet med orden ”det hållbara ledarskapet”.

Vi tackar alla gäster för att ni bidrog till att göra Insight eventet trevligt och inspirerande!

Pin It on Pinterest