Vi välkomnar Annika

Vi välkomnar Annika

Vi har nöjet att välkomna Annika Follin till oss på Pro&Pro. Annika börjar den 4 maj som konsult och rådgivare och kommer förstärka vårt erbjudande inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning med fokus på digitalisering. Det är mycket roligt att Annika, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Annika är utbildad civilekonom vid Linköpings universitet och kommer närmast från en tjänst som chef för Informationsförsörjningsenheten på Bolagsverket. Där hade hon ett övergripande affärsansvar för att utveckla och förvalta Bolagsverkets informationsförsörjning och relaterade tjänster. I ansvaret har även ingått nationella och internationella samverkansuppdrag.

Annika har byggt upp en lång erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering både på strategisk och taktisk nivå samt de senaste åren med tydligt fokus på agilt arbetssätt. Hon har drivit och deltagit i flera projekt som rör digitalisering och verksamhetsutveckling både inom organisationer hon arbetat i och i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.

Kvalitet, nytta och värde är viktiga ledord för de arbeten Annika driver. Att hitta lösningar som verkligen gör skillnad i samhället är en drivkraft som engagerar och ger henne energi.

Utanför jobbet gillar Annika att ta hand om familjen och sig själv. Som nybliven stadsbo blir det ett och annat besök på gymmet, löprundor eller promenader. Att umgås med familj och vänner, gärna i sällskap med god mat och dryck, är ett annat intresse. Men annars gillar hon att vara ute i skog, natur och pyssla med hem och trädgård.

Läs mer om Annika här.

SAFe 5.0 certifiering

SAFe 5.0 certifiering

Allt fler av våra kunder arbetar agilt vid utveckling av nya produkter och tjänster såväl som med förvaltningen. För att kunna hjälpa våra kunder som har eller är på väg att införa ett agilt arbetssätt så utbildar och certifierar vi oss på Pro&Pro enligt ramverket Scaled Agile Framework, SAFe.

Daniel Borgentun från KnowIT höll utbildningen med oss där vi fick senaste kunskapen om agilt arbetssätt enligt ramverket SAFe 5.0. Genom Daniels inspirerande utbildning med såväl teoretiska genomgångar och praktiska case från nationella och internationella företag och organisationer som arbetar agilt kommer vi få goda förutsättningar för att tillämpa denna kunskap i våra uppdrag. Det var också extra roligt att vi var bland de första i Sverige att utbilda oss i den nya releasen, SAFe 5.0.

Flera av våra konsulter har sedan tidigare erfarenhet och kunskap om agilt arbetssätt och transformation från utveckling genom traditionella projekt till ett helt eller delvis agilt arbetssätt, Vi har också förmånen att ha erfarenhet både från affärsutveckling och tjänste- och produktutveckling, vilket ger oss mycket bra förutsättningar att hjälpa företag och organisationer i transformationen till ett agilt arbetssätt genom hela organisationen och företaget. Genom att certifiera oss enligt SAFe får vi en gemensam grund och metodik för att ännu bättre kunna hjälpa våra kunder säger Tommy Ytterström, VD på Pro&Pro. Certifieringen stärker vår kompetens inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning och organisationsutveckling. Kombinationen med certifierade projektledare enligt PMI som även är certifierade enligt SAFe ramverket gör att vi kommer kunna hjälpa kunder med sina komplexa projekt där traditionell projektledning kombineras med ett helt eller delvis agilt arbetssätt.

Vi på Pro&Ptro genomför nu en studie hos ett 30-tal företag och organisationer i regionen om hur framtidens utveckling och projektledning kommer att påverkas av trenden där att allt fler organisationer blir agila. Studien utgår från tesen: Behövs projektledaren i den agila organisationen?

Pro&Pro Framtidsnätverk

Pro&Pro Framtidsnätverk

Nu lanserar Pro&Pro Framtidsnätverket!

Genom vårt nya erbjudande kan vi nu erbjuda våra kunder ett enklare sätt att hålla sig uppdaterad säger Tommy Ytterström, VD på Pro&Pro. Det är ett efterlängtat erbjudande som växt fram i våra dialoger med kunder och partners och där vi har märkt att det blir allt svårare att på ett enkelt och smidigt sätt hålla sig ajour med samtiden och framtiden. Detta samtidigt som det är en allt viktigare fråga för att kunna följa med och fortsatt vara aktuell för sina kunder. Måns Fahlander, erbjudandeansvarig tillsammans med Tommy, säger vidare att:
”Vi vill skapa en arena där människor kan mötas på ett enkelt, tillgängligt och förutsägbart sätt. Vi ser att nätverket kommer att ha stor påverkan på de ämnen som tas upp och medlemmarnas engagemang och intresse kommer att vara avgörande för nätverkets relevans och aktualitet.”

Tillsammans understryker både Tommy och Måns att syftet med nätverket är att skapa en arena där Pro&Pro på ett trevligt och enkelt sätt erbjuder framtidsspaning, kunskap samt stöd och modeller som hjälper medlemmarna i nätverket att navigera i sitt beslutsfattande.

Första nätverksträffen kommer att gå av stapeln under mars 2020 och temat kommer att vara AI relaterat affärs- och verksamhetsutveckling.

Läs mer genom att följa nedan länk. Där kan du också anmäla intresse.

www,proandpro.se/framtidsnatverket

 

Managementkonsult för framtidens utmaningar

Managementkonsult för framtidens utmaningar

Varför Pro&Pro?

Pro&Pro hjälper kunder att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer. Vi är ett ungt managementkonsultföretag som kontinuerligt utvecklas och är öppna för nya affärer och möjligheter, vilket betyder att vi har möjlighet att erbjuda karriärmöjligheter som kan förverkliga dina drömmar. Nu söker vi dig som är passionerad av att lösa framtidens komplexa utmaningar och hjälpa små och stora organisationer i deras viktiga hållbara beslut och utveckling för att säkra framtiden. Om du letar efter en plats som värderar din nyfikenhet, passion och lust att lära samt söker en kultur där du uppmuntras till att ta eget ansvar för din utveckling är du en potentiell framtida medarbetare hos oss.

Om Pro&Pro

Pro&Pro är ett Sundsvallsbaserat managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta kundens affär, verksamhet och medarbetare. Att arbeta hos oss innebär stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt. Balansen mellan fritid och jobb är något vi värdesätter stort.

Välkommen!

Ansök på proandpro.se/karriar/aktuella-tjanster/framtidens-managementkonsult/

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Pro&Pro Insight – Framtidens ledarskap

Med en omvärld som förändras allt snabbare och med nya generationer av medarbetare som möter arbetsmarknaden ställs organisationer och dess ledare inför nya och stora utmaningar.
Årets tredje Insight handlade om ledarskap och hur det påverkas av samtid och framtid. Måns Fahlander, managementkonsult inom ledarskap vid Pro&Pro, presenterade den 29 november inför ett mycket välbesökt frukostseminarium med ett 40-tal deltagare sin analys inom området framtidens ledarskap.
I analysen har ingått artikelstudier, framförallt i det förberedande arbetet, men analysens huvudfokus har legat på intervjuer med 30 personer i regionen:

  • Chefer i alla nivåer
  • HR
  • Ledarskapstränare
  • Jämn fördelning män och kvinnor och offentlig/privat
  • Majoritet i åldern 40 – 60 år

En intressant slutsats är att studien inte visade på några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna avseende synen på ledarskap. Det skulle i så fall peka på att ledarskap i något avseende är generellt. Det förstärkes under intervjuerna då mer eller mindre samtliga förde fram en gemensam syn på ett grundläggande ledarskap. Även om det var intressant låg fokus på att försöka förstå vad det är i samtiden som påverkar ledarskapet, vilket gjorde att analysens fortsatta arbete fokuserade på det som påverkas av samtid och framtid.

Utifrån intervjuer och artiklar utkristalliserades fyra områden av vikt för det framtida ledarskapet. Dessa områden påverkar enligt studien ledarskapet och är viktiga för ledare att förhålla sig till för att fortsätta vara framgångsrik i sitt ledarskap, och i förlängningen, leverera resultat i sin verksamhet. De fyra områdena är digitalisering, unga människor, kompetensförsörjning och strategisk balans. Inom respektive område gick Måns igenom viktiga insikter och rekommendationer.

I slutet av seminariet hölls intensiva och engagerade samtal vid borden kring de identifierade områdena för framtidens ledarskap, samtal som berikade och fördjupade och där många kloka reflektioner och inspel kom fram.

Måns sammanfattade sin analys och föredrag med budskapet:

  • Arbeta systematiskt
  • Visa tillit
  • Fokusera på hållbarhet

Avslutningsvis beskrev han det framtida ledarskapet med orden ”det hållbara ledarskapet”.

Vi tackar alla gäster för att ni bidrog till att göra Insight eventet trevligt och inspirerande!

Pin It on Pinterest