Internship: Tankarna efter första dagarna

Internship: Tankarna efter första dagarna

Äntligen har sommarens internship dragit igång! Första veckan har redan passerat och vi, Sandra Hammarsten, till vänster på bilden, och Maja Vestin, till höger på bilden, ser verkligen fram emot det som komma skall. Under första dagarna har vi satt oss in i de två del-projekten som vi blivit tilldelade. Det övergripande fokuset för årets internship handlar om hållbara transporter, ett viktigt och intressant område. Det första del-projektet är i samarbete med ett logistikföretag, vår uppgift är att med hjälp av registrerade data undersöka hur mycket tid som frigörs då maskinernas arbetsuppgifter ändras. Det andra del-projektet handlar istället om att göra en omvärldsbevakning för att identifiera framtida smarta lösningar gällande hållbara transporter med fokus på industri.

Hållbara transporter och innovationen som krävs för att uppnå detta är även ett av delmålen för FN:s Globala mål enligt Agenda 2030. Innehållet i vårt projekt är utan tvekan ett område som behöver arbetas med för att kunna nå målen, både internationellt men även för Sundsvall som region. I och med den samhällsviktiga aspekten för det här området känner vi extra stort ansvar och glädje att få sätta oss in i och jobba kring framtida utsikter och lösningar.

Första dagarna har spenderats med att förstå och sätta oss in i det arbete som ligger framför oss, vad projekten mer specifikt handlar om. Nu har vi också skapat oss en bild kring vad kunderna önskar och vi har fått en djupare förståelse. Dessutom har vi varit på plats hos kund för att se hur maskinerna används och deras arbetsuppgifter i dagsläget, detta för att kunna förstå den data vi fått och hur vi ska komma fram till ett användbart resultat.

Projekten har hittills bestått av en del problemlösning, vilket har varit enormt givande! Med hjälp av att använda våra kunskaper inom matte och programmering samt en del research och diskuterande har vi lyckats komma vidare. Det här med att lösa komplexa och odefinierade problem är en stor del av vårt internship, därför ser vi fram emot att se vad vi stöter på de kommande veckorna och vad vi kommer ta med oss till efter sommaren.

Det här är vårt första av flera blogginlägg som kommer läggas ut. En artikel kring vad vi kommit fram till publiceras på hemsidan i slutet av sommaren. Hoppas du ser fram emot att följa den här resan.

Tack Pro&Pro för givande första dagar!

Maja Vestin & Sandra Hammarsten
Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Internship: Tankarna efter första dagarna

Välkommen internship studenter 2021

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Internship vid Pro&Pro 2021 för uppdraget Hållbara transporter. Uppdraget genomförs i samarbete med Telia och Engbergs Transportsystem

Sandra Hammarsten, till vänster på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 3, inriktning industriell statistik, vid Umeå universitet.

Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro;
Under den här sommaren ser jag fram emot att aktivera och använda mina kunskaper och erfarenheter till att lösa odefinierade och verkliga problem. Att få jobba med ett projekt inom ett framtidsområde känns dessutom riktigt spännande och utmanande. Jag tycker det ska bli riktigt roligt att få ta lärdom av allt vad mitt Internship innebär, både gällande uppdraget och hur det är att jobba som managementkonsult.
Såklart så ser jag också fram emot att lära känna alla kollegor och ta del av deras kompetens!

Mina bästa egenskaper:
Det bästa jag kan nyttja inför sommaren är att jag är nyfiken och målinriktad, säger sällan nej till att ta mig an ett matteproblem.

Det visste ni inte om mig:
Min senaste utmaning är att klara av Stockholms halvmaraton i höst, så när jag inte sitter på kontoret så upplever jag Sundsvall i löparskorna!

Maja Vestin, till höger på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 4, inriktning Logistik och optimering, vid Umeå universitet.

Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:
Jag ser fram emot att få utmana mig och testa mina kunskaper i ett verkligt framtidsprojekt. Känns väldigt inspirerande och spännande att få hjälpa till och bidra till en miljövänligare framtid. Såklart ska det även bli roligt att få träffa alla anställda på Pro&Pro igen och få höra om de uppdrag som dom har fått arbeta med sedan förra sommaren.

Mina bästa egenskaper:
Jag skulle nog säga att de som gör att jag sticker ut är att jag som person är initiativtagande och visar stort engagemang för mitt arbete. Utöver detta skulle jag beskriva mig som en målinriktad, driven och lättlärd person.

Det visste ni inte om mig:
Tidigare har jag genomfört en elitsatsning som längdskidåkare. Tycker därav att fjällskidåkning under vårvintern är svårslaget :-).

Uppdrag – Hållbara transporter

Bakgrund
Transportindustrin har behov av stor utveckling mot hållbarare transporter. Detta ses kunna delvis lösas med intelligenta tjänster med hjälp av teknologier som Artificiell Intelligens, IoT och 5G paketerade i smarta tjänster som ger effekt på miljö och affär i kombination. Området hållbara transporter skulle också kunna vara ett tillväxtområde för Sundsvallsregionen. Pro&Pro är intresserade av att ta en position i affärsutveckling och tjänsteutveckling i området. Telia har intresse att erbjuda kommunikationslösningar och tjänster som ska stödja hållbara transporter samt Engbergs transportsystem är intresserade av att optimera sin verksamhet i transporter på industriområden:

Uppgifter
Uppgift 1: Analysera och lösa ett konkret transport case
Här ingår att analysera och lösa en konkret utmaning vid Engbergs transportsystem. Vidare se om det ur detta case går att ta till nästa steg med ett AI koncept som mer generellt kan användas för optimering och effektivisering inom transporter.
Uppgift 2: Strategisk analys – Hur kan Västernorrland bli framgångsrik och skapa tillväxt inom området hållbara transporter?
En stor utmaning inom för transportsektor är att minska Co2 utsläpp. Detta sker via en övergång till att fordon använder nya hållbara energiformer men också att transporter optimeras på ett helt annat sätt än i dag. Sundsvallsregionen har en stor mängd industri, transporter är av vikt och sker i stora volymer samt att en ny logistikpark är på gång. Vidare finns ett universitet som har stor kunskap inom IoT och AI. Utifrån detta, hur ser strategin ut för att regionen skulle kunna använda transformationen till hållbara transporter som en möjlighet till tillväxt, dvs att företag och nya tjänster utvecklas med nationell och internationell spridning. Detta i konkurrens med andra regioner. Vilka viktiga val och prioriteringar bör göras och vilka operativa aktiviteter bör ske och när i tiden? Vilka företag inom regionen ligger långt framme inom området? Gör t ex en ranking med en topp 10 lista av företag

Om Pro&Pro internship
Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Vi guidar med kvalificerad coachning, tankar och metodik för uppgiften. Som internship student ges möjlighet till utvecklingssamtal samt vara en del av teamet på Pro&Pro både i vardagen och i spännande aktiviteter. Målsättningen är att studenten ska lära känna oss som personer och företag samt våra framtida ambitioner och våra projekt.

Skvadern Stipendium 2021

Skvadern Stipendium 2021

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Anton O´Nils, Lovisa Bystedt, Olivia Jämthag och Hanna Lindgren vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut den 9 juni vid Skvaderns Gymnasium i samband med examensdagen. Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre gymnasiearbeten nomineras av skolan som finalister. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå samt skriftlig- och muntlig presentation. Presentationen genomfördes för Pro&Pro.

1a pris och 7 000 kr till Anton O´Nils. Gymnasiearbetet ” Simulering av en epidemi” har genomförts på avancerad nivå med mycket högt analytiskt angreppssätt på komplex utmaning, mycket hög ambition, god muntlig presentation samt välskriven rapport, vilket ger ett helhetsresultat på mycket hög nivå.

2a pris och 3 000 kr till Lovisa Bystedt. Gymnasiearbetet ”Ljudnivåer på gym”, belyser en mycket viktig frågeställning och har genomförts med genomarbetad litteraturstudie, väl genomförd undersökning, mycket genomarbetad rapport, stor passion för ämnet och muntlig presentation på mycket hög nivå

2a pris och 3 000 kr till Olivia Jämthag och Hanna Lindgren. Gymnasiearbetet ”Metaller i dricksvatten” belyser en mycket intressant frågeställning och har genomförts med genomarbetad litteraturstudie, väl genomförd analys, en inspirerande muntlig presentation och en mycket välstrukturerad rapport

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium genomför vi aktiviteter som innovationsworkshops, inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Traineeblogg 5 – Kommersialisering och projektledning

Traineeblogg 5 – Kommersialisering och projektledning

När vårvärmen börjar infinna sig i Sundsvall och uteserveringarna börjar packas med soldyrkare i filt då vet jag att sommaren väntar runt hörnet vilket för mig förutom semester innebär slutet på Traineeprogrammet där snart 9 månader passerat. I skrivande stund återstår endast tre lektioner varav två inriktas på ledarskap och en på strategiska perspektiv och portföljplanering, vilket innebär en spännande och intressant avslutning, som kommer innebära nya insikter och kunskaper att ta med in i framtiden.

Traineeprogramsblocket som passerat närmast i tiden har varit projektledning och där har allt från beslutsprocesser till riskhantering avhandlats. Ett lärorikt avsnitt som har gett mig insikter kring den komplexitet som en projektledare kan ställas inför och att inte bara genomförandet är viktigt utan att även alla förberedelser och planeringen är minst lika viktigt.

Viktiga parametrar i ett projekt är projekt- och effektmål som ska fånga upp resultat som följer projektets riktning och möta de behov eller utmaningar som projektet ska bemöta. Ett annat sätt att nå resultat och visa framgång i ett projekt kan vara att kommersialisera på ett resultat i projektet, vilket vi har gjort i ett av de projekt som jag har varit med på. Från det projektet så tar jag med mig aspekter som är viktiga för att lyckas med och även för att underlätta kommersialiseringen i ett projekt. En lärdom är att låta kommersialiseringsarbetet flyta med som en naturlig del av projektet från start till mål, istället för att hasta igenom processen när slutet av projektet närmar sig. En till lärdom är att nyckelpersoner för att kommersialiseringen ska leva vidare i organisationen i framtiden behöver vara med i projektet eller vara nära anslutet till det. Beroende på hur projektet genomförs kan det vara viktigt att täcka upp värdekedjan vilket kan göras genom att utgå från värdekedjan vid skapandet av projektet. Det kan vara viktigt om en viss produkt ska arbetas fram i projektet, saknas viktiga pusselbitar i värdekedjan då så är framtiden för den osäker.

Parallellt med Traineeprogrammets framfart så får jag vara med på nya uppdrag, däribland så är jag med och skriver en ansökan till Tillväxtverket om finansiering till ett projekt inriktat på AI. Jag ska i ett av projekten som jag utvärderar börja utvärderingen av en tankesmedja för att fånga upp tankar från deltagarna som kan tas med till nästkommande omgång. I samma projekt så ska jag även utvärdera två testbäddar inom IoT.

Nu vet ni nyfikna läsare lite mer om vad jag gör, vad jag har gjort i den närmsta tiden och vad jag kommer pyssla med inom den närmsta tiden. Det här får avsluta den nästsista Traineebloggen och nästa gång Traineebloggen dyker upp så har jag haft mina sista lektioner och Traineeprogrammet kommer då vara genomfört.

På återseende

Viktor Pettersson

Var med och utse årets ledare i Sundsvall 2021!

Var med och utse årets ledare i Sundsvall 2021!

Äntligen startar processen att kora Årets Ledare i Sundsvall 2021. För oss i juryn är det årets höjdpunkt då det ger oss möjlighet att möta, och inspireras av, så många framgångsrika ledare här i Sundsvall.

Förra året var första året som priset delades ut och det var både roligt, svårt och inspirerande att välja ut de tre mycket kvalificerade finalisterna, John Hägglund, Monika Lundberg och Gina Wiklund. Till slut drog Monika det längsta strået och tog hem historiens första pris som Årets Ledare i Sundsvall.

Nu behöver vi din hjälp att hitta kandidater! Du som har, eller har haft, en ledare som passar in på våra kriterier och som du tycker ska få chansen att bli Årets Ledare 2021. Tveka inte utan skicka in din nominering genom att följa länken nedan.

Genom din nominering hjälper du oss att lyfta framgångsrikt ledarskap, ett ledarskap som utvecklar organisationer som verkar i Sundsvall och som inspirerar oss alla att fortsätta utveckla vårt ledarskap. Ett ledarskap som baseras på Passion, Systematik, Tillit och Hållbarhet, helt enkelt, ett ledarskap för framtiden.

Utöver det så är det självklart ett enkelt och kraftfullt sätt för dig att ge något tillbaka till en ledare som genom sitt ledarskap har stöttat, utmanat och inspirerat dig i din utveckling.
Stort tack för din nominering önskar vi i juryn,

 

  • Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro
  • Elin Westberg, Företagsrådgivare Swedbank och Juniorhandelskammaren
  • Mikael Augustsson, Managementkonsult Pro&Pro och Juniorhandelskammaren
  • Tommy Ytterström, VD Pro&Pro

Pin It on Pinterest