Pro&Pro på styrelseakademin

Pro&Pro på styrelseakademin

Ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser

Varmt välkommen till styrelseakademins lunchseminarium den 31 augusti där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller ett föredrag kring ägarens strategiska nyckelfrågor kopplat till företagets utvecklingsfaser. Som ägare är det viktigt att ta det strategiska perspektivet i utveckling av företaget. De strategiska frågeställningarna förändras i takt med att företaget utvecklas men det är också viktigt att inse att företags ambition och utveckling relaterar till ägarens personliga ambition och drivkraft för företaget. Tommy kommer att föra ett samtal som samspelar de personliga vägvalen med de företagsinriktade strategiska vägvalen. Du får tips på hur du som ägare i samspel med din styrelse och VD kan ta medvetna strategiska beslut som samspelar din ambition som ägare och ett hållbart lönsamt företag.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete

Pin It on Pinterest