Pro&Pro på Offentliga rummet

Pro&Pro på Offentliga rummet

Sandra Lindman och Andreas Gyllenhammar

Konferensen Offentliga rummet arrangeras 2017 i Sundsvall och vi på Pro&Pro är glada att få bidra till konferensen genom nätverksdagen den 30 maj – Smartare välfärd med Internet Of Things. Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är en nationell konferens som vänder sig till för personer som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet.

Markus Marklund från Pro&Pro kommer att moderera på konferensen. På dagen kommer du ha få lyssna till och inspireras av Sandra Lindman, Global IoT Partner manager, från Telia Company och Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, från Sweco. Vi kommer även få del av tre konkreta fallstudier där Internet of Things används för att förbättra verksamheten och skapa nya tjänster.

Tommy Ytterström, Robert Tjernström

Dagen avslutas med en workshop som Robert Tjernström och Tommy Ytterström på Pro&Pro håller i med temat ”Skapa innovation och attraktion med Internet of Things”. På workshoppen inspireras du av möjligheter med IoT i offentlig verksamhet och får tillsammans utforma nya tjänster som kan utveckla verksamheten. Du får även ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya offentliga tjänster och öka attraktionen genom Internet of things

Anmäl dig till nätverksdagen för att inspireras och få nya idéer hur din verksamhet kan förbättras med Internet of Things. Priset är 950 kr ex. moms. Vid anmälan väljer du nätverksdagen Internet of things som motor för hållbar verksamhetsutveckling.

Anmälan Offentliga rummet – Nätverksdag IoT

Program

09.30  Fika och registrering
10.30  Välkommen (Mattias O’Nils, Mittuniversitetet)
10.50  IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!
Sandra Lindman, Telia company
11.40   ”2017 – Var är den smarta staden”
Andreas Gyllenhammar, Sweco
12.30  Lunch
13.30  Fallstudier – Innovation med IoT
14.45  Fika
15.15  Workshop: Innovation och attraktion med IoT
Markus Marklund, Tommy Ytterström Pro&Pro
16.15  Summering av workshop och dagen
16.30  Slut

Information

Datum: 30 maj 2017
Tid: 10:30-16:30
Plats: Quality Hotel, Sundsvall
Pris: 950 kr ex. moms
Anmälan: Offentliga Rummets webbplats
Vid anmälan välj ”Nätverksdag (950 SEK)”
och sedan ”Internet of Things som motor
för hållbar offentlig verksamhet” för att
anmäla dig till rätt konferensspår.

Pin It on Pinterest