Pro&Pro dagen 2022
maj 15 2022

Pro&Pro dagen genomfördes inför ett 40-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är framgångsrik tillväxt, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter samt ta del av Pro&Pros nya lokaler. För 6:e året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Årets gästföreläsare var Fredrik Brunzell, entreprenör och en av grundarna till Chilimobil, som berättade om sina erfarenheter och syn på framgångsrik affärsutveckling. Han lyfte fram följande insikter: 1) Kriser eller pressade situationer är ett bra klimat till att tvingas tänka nytt! 2) Du måste känna din affär och kundernas beteende för att lyckas! 3) Du måste verkligen tro på det du vill uppnå för det kommer finnas många på vägen att övertyga samt 4) Arbeta med riktiga kundinsikter. Fredrik avslutade med att lyfta upp att Sverige är ett bra land för utveckling genom: generellt bra välfärds struktur, bra spridning av industrier, en kultur att dela och hjälpa varandra och att vi vill göra saker bättre- industri arv.

Helena Axelsson, Pro&Pro, samtalade om äkta tillväxt och beskrev följande viktiga områden för att bli framgångsrik i kundperspektivet och upplevas som äkta.

  • Tell your story – Vem är du, vad vill du och vad står du för?
  • Tune into your customer – Vem är din kund och vilket värde kan du erbjuda den?
  • Teach and give – Sharing is caring!
  • Tailor your offer – Erbjud något unikt för one size fits no one
  • Take control – Agera snabbt och ta ansvar
  • Trust your people – Anställ de bästa och låt dem göra sitt jobb

Markus Marklund, Pro&Pro, höll ett föredrag kring framgångsrik Scale Up och hur en hållbar tillväxtresa genomförs. Han började med att beskriva hur svårt det är att åstadkomma hållbar tillväxt. Ett fåtal < 5 % av alla gasellföretag fortsätter att växa och den största utmaningen är att kunna hantera ökad komplexitet. Markus tog upp 5 orsaker att tillväxten fastnar:  1) Grundaren eller ledningen blir en flaskhals, 2) Minskat fokus på kundkontakter och kundnytta, 3) Ansvar och roller blir otydliga, 4) Kompetens växer inte i takt med omsättning och 5) System, rutiner och processer är inte skalbara. Markus avslutade med att presentera en iterativ metod som Pro&Pro använder för att stödja kunder att åstadkomma Scale-Up samt ge 7 Insikter för att lyckas: 1)Bygg ett fantastiskt team, 2) Vision, mål och strategi, 3) Tänk skalbarhet, hantera komplexitet, 4) Kassaflöde och finansiering, 5) långsiktighet, uthållighet och hårt arbete, 6) kundkontakter och kundnytta samt 7) Passion.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev Anders Söderlind, Peter Schultz, Tore Palmgren och Robert Tjernström. Grattis!

Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2023 och nästa års Pro&Pro dag!

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest