Internship: Tankarna efter första dagarna
jun 17 2021

Äntligen har sommarens internship dragit igång! Första veckan har redan passerat och vi, Sandra Hammarsten, till vänster på bilden, och Maja Vestin, till höger på bilden, ser verkligen fram emot det som komma skall. Under första dagarna har vi satt oss in i de två del-projekten som vi blivit tilldelade. Det övergripande fokuset för årets internship handlar om hållbara transporter, ett viktigt och intressant område. Det första del-projektet är i samarbete med ett logistikföretag, vår uppgift är att med hjälp av registrerade data undersöka hur mycket tid som frigörs då maskinernas arbetsuppgifter ändras. Det andra del-projektet handlar istället om att göra en omvärldsbevakning för att identifiera framtida smarta lösningar gällande hållbara transporter med fokus på industri.

Hållbara transporter och innovationen som krävs för att uppnå detta är även ett av delmålen för FN:s Globala mål enligt Agenda 2030. Innehållet i vårt projekt är utan tvekan ett område som behöver arbetas med för att kunna nå målen, både internationellt men även för Sundsvall som region. I och med den samhällsviktiga aspekten för det här området känner vi extra stort ansvar och glädje att få sätta oss in i och jobba kring framtida utsikter och lösningar.

Första dagarna har spenderats med att förstå och sätta oss in i det arbete som ligger framför oss, vad projekten mer specifikt handlar om. Nu har vi också skapat oss en bild kring vad kunderna önskar och vi har fått en djupare förståelse. Dessutom har vi varit på plats hos kund för att se hur maskinerna används och deras arbetsuppgifter i dagsläget, detta för att kunna förstå den data vi fått och hur vi ska komma fram till ett användbart resultat.

Projekten har hittills bestått av en del problemlösning, vilket har varit enormt givande! Med hjälp av att använda våra kunskaper inom matte och programmering samt en del research och diskuterande har vi lyckats komma vidare. Det här med att lösa komplexa och odefinierade problem är en stor del av vårt internship, därför ser vi fram emot att se vad vi stöter på de kommande veckorna och vad vi kommer ta med oss till efter sommaren.

Det här är vårt första av flera blogginlägg som kommer läggas ut. En artikel kring vad vi kommit fram till publiceras på hemsidan i slutet av sommaren. Hoppas du ser fram emot att följa den här resan.

Tack Pro&Pro för givande första dagar!

Maja Vestin & Sandra Hammarsten
Junior Managementkonsulter, Pro&Pro AB

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest