Under de kommande två åren kommer Pro&Pro att leverera projektledningsutbildningar och styrgruppsutbildningar till Västernorrlands kommuner och kommunala bolag.

– Vi tycker att det är fantastiskt roligt att som lokalt bolag få möjlighet att bygga projektledarförmågor hos kommunerna i regionen och utbilda i Västernorrlands projektmodell, säger Mikael Augustsson som håller i utbildningssatsningen. De kommunala verksamheterna har en stor spännvidd i typen av projekt och jag förväntar mig att det kommer bli intressanta samtal på utbildningstillfällena.

En framgångsrik projektledare har många strängar på sin lyra och utbildningarna kommer därför att ge en bred grund att stå på, genom att bland annat täcka projektplanering och -styrning, Västernorrlands projektmodell, projektledarskap, förändringsledning samt projektbeställare & styrgrupp.

Mikael Augustsson

Att Pro&Pro har fått förtroendet att leverera den här utbildningssatsningen tror vi bygger på vår breda erfarenhet av att leda komplexa projekt i olika verksamhetsområden och sammanhang, kännedom om kommuners olika verksamheter samt vår erfarenhet att utbilda inom projektledning och att aktivt hjälpa organisationer som vill öka sin projektmognad.

– Vi kommer också få möjlighet att bidra i vidareutvecklingen av projektmodellen för att möta framtiden, exempelvis kan det handla om att ta in delar från agila metoder, säger Mikael Augustsson.

Utbildningssatsningen samordnas av Kommunförbundet Västernorrland. Arbetar du kommunalt i Västernorrland och är nyfiken på projektledarutbildning eller beställare och styrgruppsutbildning så kan du läsa mer och anmäla dig på Kommunförbundets hemsida.

Pin It on Pinterest