Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens styrelsemorgon den 14 mars

Rätt ledarskap i styrelse och ledning för framgångsrikt företagande

Den 14 mars är Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens styrelsemorgon och temat är Ledarskap i styrelse och ledning för framgångsrikt företagande. Olof Nyberg StyrelseAkademien tillsammans med Måns Fahlander och Tommy Ytterström Pro&Pro. kommer att samtala och inspirera kring positiva verktyg för rätt ledarskap i styrelse och ledning.  Varje företag har sina specifika utmaningar och befinner sig i sin utvecklingsfas och marknadssituation samt har sin storlek och ägarförhållanden. Detta kräver att ägare tänker i termer av rätt ledarskap i styrelse och ledning relaterat till företagets situation. Under morgonen kommer vi att belysa perspektiv som generellt vs mer specialiserat ledarskap, strategiskt vs operativt, affärs- vs ”people”- orienterat samt visionärt vs uppföljning. Många företag ser behov av ett mer innovativt ledarskap, hur ska jag som ägare tänka där för att åstadkomma det?  Hur ska jag tänka kring sammansättning av styrelsen respektive ledningsgruppen och relationen mellan dem?

Varmt välkommen på morgonen den 14 mars till oss på Pro&Pro, Storgatan 29

Tid: Vi öppnar dörrarna kl. 07:30. Presentation och samtal startar 08:00 och avslutas 09:00.

Anmäl dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro partner med StyrelseAkademien

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen StyrelseAkademien Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är dt naturligt för Pro&Pro att vara partner med StyrelseAkademien och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Pin It on Pinterest