Traineebloggen #2 – Uppföljaren!
nov 9 2017

Tiden flyger fram och efter närmare två månader på Pro&Pros traineeprogram börjar konsultvardagen bli mer och mer verklig. Kombinationen av traineeprogrammet och kunduppdrag har likväl landat i kalendern och nya konstellationer av arbetsdagar, intryck och aktiviteter har inkasserats i traineeportföljen. Innehållet till uppföljarbloggen i sig blev en utmaning då listan av händelser är mer frekvent än våra bloggreleaser, positivt är att vi redan ser en lösning till hur vi ska hantera vårt dilemma, blogga mera!

I detta inlägg tänkte jag berätta lite om våra lärdomar och numera praktiska erfarenheter från facilitator Roberts Tjernströms undervisning i framgångsrika möten och genomförandet av workshops. I traineeprogrammet arbetar vi med både teori och praktiska övningar, då inget är så praktiskt som en god teori om vi ska tro den tysk-amerikanska psykologen Kurt Lewin. För trots pålitliga teorier krävs det också känsla, erfarenhet och lärdomar för att på ett framgångsrikt sätt kunna skapa trivsel, kreativitet, positivism och en atmosfär som i slutändan aktiverar deltagarna att skapa värde tillsammans.

Vi började titta på arbetet som lägger just grunden för genomförandet av framgångsrika möten och workshops, nämligen planeringen. Robert startade med att introducera en agenda av nyckelindikatorer i planeringen. För att lite snyggt göra oss medvetna om vi faktiskt också greppade innehållet fick vi skriva möteskallelser som vi sedan skulle genomföra och då eventuellt genomlida vid en aningen tunn planering. Men trots en gedigen planering kan det givetvis bli fel, det är nog inte bara vår VD Tommy som har fått fel på micken under ett Skypemöte och skapat förtvivlade mötesdeltagare. Tjusningen med både teori och praktik är just de omedelbara lärdomar och erfarenheter vi direkt tar med oss i kunduppdragen som löper parallellt i vår vardag, och fast det inte är första mötet vi genomför så skapar lektionerna en bas för att säkra leveransen av ett lyckat möte.

Workshop som är en mer kreativ mötesform kan vid rätt utförande och med motiverade deltagare skapa både innovativa- och problemorienterade resultat. Med likartat upplägg som för att genomföra möten gick vi igenom teori för att kunna skapa ett kraftfullt körschema, förstå spelregler, värderingsperspektiv, förberedelser och mycket mer. För att knyta ihop säcken och få kunskap fick vi också facilitera varsin workshop. Förutom inspirationen vi fick från varandra med trevliga associationsövningar som kan värma upp hjärnkontoret gav Tommy och Robert många kloka råd för att exempelvis kunna nyttja legitimitet och säkerställa resultatet eller handlingsplanen efter en genomförd workshop.

En avslutande reflektion är att fullborda workshopen i bravur med en summering av resultaten som kan skapa stolthet och belåtenhet hos deltagarna, dig själv och din uppdragsgivare!

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella blogginlägg

Pin It on Pinterest