Pro&Pro Internship 2017
maj 19 2017

Pro&Pro Internship 2017

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nu nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Pro&Pro Internship 2017.

Malin Kullström, studerar till civilingenjör Teknisk Design. Malin går fjärde året med inriktning Innovationsledning och produktutveckling vid KTH. Malin drivs av att lösa komplexa problem och då både genom analys och att involvera andra. Vid sidan om ett stort idrottsintresse, elitspelare och tränare inom badminton, är Malin intresserad av inredning, design, god mat och ett rikt friluftsliv. Om vintrarna hittar du också henne i skidbacken.

Christoffer Norberg studerar fjärde året på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Teknikinriktningen är energiteknik och ekonomiska profilen är marknadsföring. Christoffer har studerat en utbytestermin vid San Diego State University. Marknadsanalys, affärsstrategi och industriell försäljning är de största intresseområdena. Som marknadsansvarig för Industriell ekonomi sektionens case-grupp får han utlopp för sitt brinnande intresse av att lösa marknads- och affärsutmaningar. Christoffer tillbringar också gärna tid med härlig utförsåkning.

Anna Samstad studerar fjärde året till civilingenjör vid Industriell ekonomi på Mittuniversitetet med inriktning IT och förändringsledning. En stor drivkraft är att utmana sig själv för att utvecklas som person och få större och bredare kompetens. Anna är intresserad av forskning och har redan skrivit en vetenskaplig artikel. Vid sidan om studierna är det träning, dels på gym och dels löpning, samt mycket musik. Anna spelar piano och sjunger i Studentkåren Gungner.

Uppdrag – en marknadsscenarioanalys

Anna, Christoffer och Malin ska genomföra en marknadsscenarioanalys relaterat till introduktion av olika teknologier för nätverk inom Internet of Things. Utifrån att separata nät för Internet of Things introduceras samt att mobiloperatörer lanserar specifik Internet of Things access i 4G näten, utveckla en modell för analys av olika marknadsscenarios och hur det påverkar befintliga aktörers affär men också möjlighet till introduktion av nya aktörer. Befintliga aktörer är t ex dagens teknikleverantörer till fiber- och mobilnät, mobiloperatörer och bredbandsoperatörer med både nät- och tjänsteleverantörsroller samt stadsnätsoperatörer. Vilken roll spelar leverantörerna av den nya tekniken? Kommer nya samarbeten att utvecklas? Hur är möjligheten för nya aktörer att komma in på marknaden? Vilka nya affärsmodeller är lämpliga att använda?

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. I internship ingår både teoriutbildning och kvalificerad handledning. Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens- eller satsningsområden. Ansökningar till internship sker under höstterminen, senast 31 december, och intervjuer samt urval sker under januari till februari.

Värdeskapande AI

Utbildning

På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet.

Framtidens projektledare

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Ledarskap på distans

Utbildning

Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest