Den 23 till 24 februari genomfördes en ny ERFA® träff och denna gång arbetade vi intensivt med ett produktlönsamhets case för ett framgångsrikt globalt företag med bred produktportfölj.

Produktlönsamhet är en fråga som består av många komponenter där utgångspunkt tas i kundbehov, lönsamhet i kunddimensionen  och företagets målbild. Produktstruktur och tillräckligt djup i kostnadsallokering och säljstyrning är andra viktiga komponenter. Tillsammans analyserade vi och summerade perspektiv av vikt i lösningen.

Nästa träff är i september och då väntar ett nytt spännande case att tillsammans i ERFA® gruppen ta tag i.

ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm

Pin It on Pinterest