Är du ambitiös, analytisk, nyfiken och har mycket goda studieresultat samt får andra att trivas? Nu söker vi studenter till examensarbeten inom affärsutveckling, beslutsteori, digitalisering, innovationsledning, optimering och strategi. Vi söker främst civilingenjörsstudenter eller masterstudenter inom ekonomi eller marknad.

Vår ambition är affärsinriktade, framtidsorienterade och utmanande examensarbeten med hög analytisk nivå. Vi har beskrivit fyra examensarbeten inom framtidsområden som Artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys. Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om. Kanske är det framtidens mobila möjlighet med 5G, hur Artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg. Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. Varmt välkommen att kontakta oss för att samtala kring dina tankar.

Exempel på examensarbeten:

  • New business models for sustainable development within Information Driven Business
  • Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations
  • Changing Customer relationships of established market players caused by Disruptive value offerings within the Energy Industry
  • Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Läs mer här

Pin It on Pinterest