Vi har nöjet att välkomna Linn Madsen till oss på Pro&Pro. Linn börjar som konsult och rådgivare den 13 augusti och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling samt employer branding. Det är mycket roligt att Linn, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Linn är journalist med examen från Umeå universitet samt har ett flertal kurser vid Berghs School of Communication. Hon kommer närmast från Mittuniversitetet där hon arbetade som samverkansutvecklare med ansvaret för två samverkansplattformar/branschnätverk. Med många års erfarenhet som projektledare och copywriter har hon stöttat såväl små som stora företag/organisationer med deras affärs- och verksamhetsutveckling genom kommunikationsstrategier, content marketing och samverkansprocesser. Den röda tråden är att hon alltid har haft ett stort engagemang i hela processen: från planerande, genomförande till implementering och utvärdering.

Linn motiveras av att se helheten. Starka relationer är hennes styrka, där nyckeln utgörs av integration och mix – mellan olika ämnen, näringslivet, byråer, studenter, företag och entreprenörer. Drivkraften är få att bygga upp hörnstenarna för någonting bättre. Hon gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Linn här.

Pin It on Pinterest