Den 6 till 7 november genomfördes en ny träff i vår ERFA grupp med inriktning på företagsutveckling och strategiska frågeställningar. Denna gång fokuserade vi på “Ledningsgruppen och dess arbete” med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och perspektiv samt frågeställningen vad är det som kännetecknar väl fungerande ledningsgrupper respektive mindre väl fungerande ledningsgrupper. Vi samlades kring en definition av framgångsrika ledningsgrupper ”A team of people perceived as the perfect combination for a particular purpose”. Som vanligt var det en skön mix av hjärna och hjärta. Den 23 till 24 februari är det dags igen för skarpa analyser tillsammans med skön humor och glädje.

ERFA® och är ett exklusivt format som vänder sig till personer på ledande befattning inom näringsliv och förvaltning. Fokus är att träffa andra chefer och ledare som söker ny kompetens och sparring för att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut. ERFA® konceptet är utvecklat av Handelshögskolan i Stockholm.

Pin It on Pinterest