Din partner att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta din affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Med strukturerade processer och tydliga värderingar skapar vi rätt förutsättningar för kreativitet, innovation och lönsamhet.

 – Makes people and business successful –

Din partner att förstå framtiden och utveckla framgångsrika affärer

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå.
Makes people and business successful

Nyheter och spaningar

Stärk ditt Employer Brand

Utveckla ett starkt Employer Brand som säkerställer att din verksamhet attraherar rätt kompetens.

Genom konceptet ”Medarbetarlivscykeln” utvecklar vi områden såsom: rekryteringsattraktion, studentattraktion, onboard- och traineeprogram, kartläggning och omvärldsanalys, definition av ambition/målbild, definition av prioriterade områden i introduktionsprogram, upprättande och implementering av introduktionsprogram, talent management, utveckling av företagskultur och program för utveckling av kultur.

Läs mer

Strategi

Djupa insikter i företagets marknad, omvärld och framtid samt vision och kvalificerad strategi för långsiktig hållbar förnyelse.

Läs mer

Affärsutveckling

Utveckling av nya erbjudanden för att snabbt hantera marknadsförändringar och skapa framtidens affärer.

Läs mer

Ledarskap

Ledarskapet tar utgångspunkt i vision, strategi, mål och affärsplan för att brytas ner till grupp- och individnivå.

Läs mer

Verksamhet

Verksamhetsutveckling syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov.

Läs mer

Besök oss

Pro&Pro AB
Storgatan 29
853 30 SUNDSVALL

Kontakta oss!

2 + 11 =

Pin It on Pinterest