Ledarskap på distans

Syfte
Att utveckla ditt ledarskap inom hur man som ledare på ett bra sätt för verksamheten och individerna, leder medarbetare eller en verksamhet som är distribuerad på flera platser.

Kursen ger kunskap och insikt om hur du planerar och genomför praktiskt ledarskap på distans.

Målgrupp
Ledare för grupper och verksamheter som har en verksamhet eller medarbetare som är distribuerad på flera orter eller kontor.

Ledare som har sin ledare på annan ort.

Plats och datum
Utbildningen är en dags utbildning.
Nästa utbildningstillfälle planerat hösten 2015.
Utbildningen erbjuds tillsammans med företag utifrån önskemål.

Innehåll
Ledarskap på distans är utmanande och spännande både för ledaren och medarbetarna. För lyckas med ledarskapet är det viktigt att ha en strategi och ett strukturerat arbetssätt för att leda verksamheten och medarbetarna. Kursen innehåller:

  • Kursen ger information om hur du som ledare inspirerar och motiverar sina medarbetare på distans att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
  • Genomgång av trender och utmaningar
  • Kunskap om hur du planerar och genomför ditt ledarskap på distans
  • Förståelse för skillnader i ledarskap där du har medarbetarna nära jämfört med när de är på distans.
  • Kunskap om självledarskap och hur du åstadkommer det.
  • Lär dig konsten att skapa engagemang och teamkänsla i ett distribuerat team.
  • Information om stöd, verktyg och hjälpmedel för att lyckats med ditt ledarskap på distans.

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska övningar. Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och kunskap om hur individer och verksamheter som är fysiskt distribuerade leds för att skapa bra resultat i verksamheten och en miljö där alla trivs och är engagerade.

Anmälan eller mer information
Anmäl dig här!

Pin It on Pinterest