Utbildningar

Ett bra sätt att utveckla ditt företag eller verksamhet för att uppnå din fulla potential är att satsa på kompetensutveckling.  Våra utbildningar ger dig konkreta arbetssätt, metoder och verktyg för att arbeta systematiskt och strukturerat för att tillämpa utbildningens innehåll och uppnå efterfrågade effekter i din verksamhet. Vi lämnar alltid nöjd kund garanti så att du som kund kan känna dig trygg att utbildningen motsvarat dina förväntningar.

 

Planerade öppna utbildningar:

Värdeskapande Artificiell Intelligens

Plats: Sundsvall  Datum: 20 januari 2022
Pris: 2 900 kr exkl. moms
Utbildare: Daniel Adelander, Markus Marklund

Nya möjligheter öppnar upp sig med Artificiell Intelligens (AI). Teknikutvecklingen inom området går snabbt framåt och företag positionerar sig och stärker sin konkurrenskraft med hjälp av AI-teknologin. På kursen får du kunskap om hur du på ett strukturerat och metodiskt sätt använder AI för att skapa värde i din verksamhet

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Framtidens projektledare

Plats: Sundsvall  Datum: 17 – 18 maj 2022
Pris: 5 900 kr exkl. moms
Utbildare: Mikael Augustsson

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination med kunskap om hur du som projektledare leder projekt som arbetar med agil utveckling. Framtidens projektledare behöver god förmåga att kombinera projektmetodik, styrgruppsarbete med agil systemutveckling.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Företagsinterna utbildningar

Framtidsplanering

Plats: Sundsvall  Datum: 12-13 okt Pris: 7 900 kr exkl. moms
Utbildare: Tommy Ytterström

Framtidsplanering syftar till att utveckla din förmåga att skapa en framtidsorienterad strategi och verksamhetsplan. Med utgångspunkt i omvärlds-, kund- och scenarioanalys skapas önskade framtida visioner och målbilder vilka implementeras genom hållbara strategier och handlingsplaner i ledarskapet och verksamheten.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

 

Ledarskap på distans

Plats: Sundsvall  Datum: 14-15 november
Pris: 7 900 kr exkl. moms
Utbildare: Markus Marklund

Ledarskap på distans är utmanande och spännande för ledaren och medarbetaren. Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man lyckas med sitt ledarskap där medarbetare finns på distans för att därmed leverera bra resultat. Genom en genomtänkt strategi och ett strukturerat arbetssätt skapas förutsättningar att lyckas med ledarskapet.

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Kontakta oss!

1 + 3 =

Pin It on Pinterest