Framtidsplanering

Plats: Sundsvall     Datum: 12-13 okt    Pris: 7 900 kr exkl. moms

Syfte
Framtidsplanering syftar till att utveckla din förmåga att skapa en framtidsorienterad strategi och verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt i omvärlds-, kund- och scenarioanalys skapas önskade framtida visioner och målbilder vilka implementeras genom hållbara strategier och handlingsplaner i ledarskapet och verksamheten.

Målgrupp
Chefer, strateger, affärsutvecklare, organisations- och verksamhetsutvecklare, marknadsförare, produktchefer, projektledare, processledare och andra som arbetar med omvärlds-, strategi- eller framtidsarbete

Längd
Utbildningen är en två dagars utbildning. Utbildningen är öppen men kan genomföras tillsammans med företag och organisationer utifrån önskemål.

Bakgrund
Att öka sin förnyelseförmåga för att klara av nödvändig förändring inför framtiden såväl på kort som lång sikt är viktigt för att utveckla affären och verksamheten. För att lyckas krävs systematik, drivande och inspirerande ledarskap samt en nyfiken kreativitet. Det av vikt att ha förmåga att ta in omvärlds- och kundperspektivet för att säkerställa att lösningarna svarar på framtidens behov. Men arbetet är inte klart med en skriven handlingsplan. För att skapa en bestående positiv effekt krävs en förmåga att kunna implementera strategierna i ledarskap och verksamhet på ett engagerande sätt.

Innehåll
Kursen innehåller
• Systematisk omvärldsanalys
• Kundorienterad behovsanalys
• Skapa engagerad vision, och målbild
• Intern process-, kompetens- och resursbedömning
• Skapa och värdera framtidsscenarion
• Strategisk analys och strategiska val
• Utveckla roadmap med koppling till ledning, styrning och mål
• Implementera strategier i existerande verksamheten med tillhörande ledarskap.
• Praktiska tips för att driva en engagerad och systematisk framtidsprocess med tillhörande workshops

Framtidsplanering är en öppen utbildning med möjlighet att träffa deltagare från flera företag, branscher och verksamheter.

Upplägg
Det pedagogiska upplägget bygger på en mix av teorier, samtal, reflektion samt praktiska övningar . Genom att utbildningen är öppen för deltagare från olika företag och branscher vilket ges möjlighet till att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter.

Utbildningsresultat
Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och kunskap om hur systematiskt och inspirerande leda en framtidsorienterad strategiprocess och hur implementera strategin på ett engagerande sätt i ledarskap och verksamhet.

 

Utbildare

Tommy YtterströmTommy Y (1024x678)

Tommy har 15 års erfarenhet från produktledning och affärsledning, där fokus har varit att utveckla nya affärer för långsiktig lönsamhet. Tommy har också arbetat med att utveckla modeller för kundorienterad affärsutveckling på strategisk och taktisk nivå, projekt-. och utvecklingsmodeller, leda styrgrupper samt erfarenhet som certifierad utbildare på ledarprogram.

Anmäl dig här

2 + 4 =

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtec i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningsens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Referenser

Pin It on Pinterest